การเตรียมการสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานเครือข่ายแบบครบวงจรของ Shopify คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมสินค้าและธุรกิจของคุณภายใน Shopify การจัดเตรียมสินค้าล่วงหน้าจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าศูนย์จัดการคำสั่งซื้อพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ ซึ่งจะทำให้สินค้าของคุณพร้อมใช้งานเร็วขึ้น

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี