การจัดการสินค้า

หมายเหตุ: เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify อยู่ในช่วงเปิดใช้งานล่วงหน้า มีเพียงธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ขอแนะนำเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าดังกล่าวตรงตามข้อกำหนดบางประการ และมีรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการรับสินค้า จากนั้นคุณจึงจะสามารถเพิ่มสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ได้

ข้อกำหนดของสินค้า

ก่อนที่คุณจะส่งสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณตรงตามข้อกำหนด
 2. เพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดไปยังสินค้าของคุณ
 3. ส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารข้อมูลวัสดุสำหรับสินค้าทั้งหมดที่จำเป็นต้องมีเอกสารเหล่านี้ให้ผู้จัดการความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อ

ข้อกำหนดของสินค้า

สินค้าต่อไปนี้ไม่ตรงตามข้อกำหนดของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify:

 • สินค้าขนาดใหญ่มาก
 • วัตถุอันตราย
 • อาวุธปืน
 • ระเบิด
 • สเปรย์
 • สินค้าที่มีแอลกอฮอล์
 • สินค้าที่ต้องเก็บในที่เย็นหรือแช่แข็ง
 • สินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม
 • สินค้าควบคุม เช่น น้ำมันกัญชา ยาสูบ และเวชภัณฑ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ห้ามไม่ให้เชื่อมโยงกับการใช้บริการ Shopify ของคุณ โปรดดูที่นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Shopify

จัดเตรียมสินค้าของคุณ

ตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการต้องมีรายละเอียดสินค้าดังต่อไปนี้:

 • SKU ที่ไม่ซ้ำกัน
 • บาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกัน
 • น้ำหนักที่ถูกต้อง
 • รหัสภาษี หากคุณทำการจัดส่งระหว่างประเทศ

ตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการจะต้องมีการตั้งค่าต่อไปนี้:

SKU

SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) เป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้เพื่อระบุสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าโดยอิงตามรายละเอียดต่างๆ เช่น รุ่น ขนาด หรือสี SKU อาจแตกต่างกันไปตามความยาวและอาจมีตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งสองอย่าง เราจะใช้ SKU เพื่อจำแนกตัวเลือกสินค้า ติดตามสินค้าคงคลัง และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า

ตรวจสอบยืนยันว่าตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการมี SKU ที่ไม่ซ้ำกัน โดยคุณจะไม่สามารถใช้ SKU เดียวกันกับตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกันได้ หากตัวเลือกสินค้าใดๆ มี SKU เดียวกัน ก็ให้เปลี่ยนรายละเอียดใดรายละเอียดหนึ่งของตัวเลือกสินค้า

ห้ามเปลี่ยน SKU ของสินค้าที่คุณได้ส่งไปยังเครือข่ายการจัดส่งสินค้า ของ Shopify

บาร์โค้ด

บาร์โค้ดเป็นรูปแบบที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้และมีการใช้งานกันในระดับสากลเพื่อจัดเก็บและค้นหาข้อมูลสินค้า บาร์โค้ดประกอบไปด้วยชุดตัวเลขที่อาจมีความยาวแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า หากต้องการใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ในการจัดการคำสั่งซื้อ บาร์โค้ดบนสินค้าของคุณต้องมีความยาว 8-24 หลัก

ตรวจสอบยืนยันว่าตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการมีบาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกัน คุณไม่สามารถใช้บาร์โค้ดเดียวกันกับตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกันได้

หากสินค้าของคุณไม่มีบาร์โค้ด คุณสามารถรับบาร์โค้ดได้โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

บาร์โค้ดของสินค้าที่คุณใช้กับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ไม่จำเป็นต้องเป็น GTIN เว้นเสียแต่ว่าคุณจะจัดส่งและจัดการสินค้ากับผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีข้อกำหนดว่าต้องใช้ GTIN อย่างเช่น UPC, EAN หรือ ISBN ส่วนในกรณีที่จำเป็นต้องขอรับ GTIN คุณก็สามารถใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

 • ขอ GTIN จากผู้ผลิตของคุณ
 • ซื้อ GTIN ที่ผ่านมาตรฐาน GS1

คุณจำเป็นต้องป้อนบาร์โค้ดของสินค้าแต่ละรายการลงในส่วน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถเพิ่มบาร์โค้ดไปยังสินค้าโดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

การมีบาร์โค้ดที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเมื่อคุณจัดส่งสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบาร์โค้ดในส่วน Shopify admin ตรงกับบาร์โค้ดจริงที่แนบกับสินค้า หากต้องการพิมพ์บาร์โค้ดผ่านส่วน Shopify admin ให้ดูที่เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

น้ำหนักสินค้า

น้ำหนักของสินค้าจะใช้ในการคำนวณอัตราค่าจัดส่ง ใช้เครื่องชั่งเพื่อชั่งน้ำหนักสินค้าที่คุณวางแผนจะส่งไปยังศูนย์จัดการสินค้า และเพิ่มข้อมูลน้ำหนักที่รายละเอียดสินค้าของคุณ คุณสามารถสั่งซื้อเครื่องชั่งได้จากร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify

หากต้องการเพิ่มน้ำหนักในรายละเอียดสินค้าของคุณ ให้ไปที่หน้าสินค้าและทำเครื่องหมายที่นี่คือสินค้าที่จับต้องได้ในส่วนการจัดส่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การเปลี่ยนรายละเอียดตัวเลือกสินค้า

รหัสภาษี

พิกัดศุลกากรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่จะเรียกเก็บกับคำสั่งซื้อแก่ศุลกากร ค้นหาพิกัดศุลกากร แล้วระบุพิกัดดังกล่าวให้กับสินค้าที่คุณจัดส่งระหว่างประเทศ หากต้องการดูวิธีเพิ่มพิกัดศุลกากรให้สินค้าของคุณ โปรดดูที่ การเปลี่ยนรายละเอียดตัวเลือกสินค้า

เพิ่มสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากต้องการเพิ่มสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify คุณจะต้องส่งคำขอให้ผู้จัดการความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อขออนุมัติ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าทั้งหมด
 2. คลิกที่สินค้า
 3. หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า ให้คลิกแก้ไขด้านข้างหนึ่งรายการ
 4. ในส่วนรายละเอียดการจัดการสินค้า ให้คลิกเพิ่มรายละเอียดการจัดการสินค้า
 5. ในส่วนการแจ้งเตือนการเติมสินค้า ให้ป้อนจำนวนวันที่สินค้าพอจำหน่ายที่คุณต้องการให้ระบบแจ้งเตือนให้ส่งสินค้าคงคลังเพิ่มเติม คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงจำนวนวันดังกล่าวก่อนที่ระบบคาดว่าสินค้าคงคลังของคุณจะหมดลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง
 6. ในส่วน การขนย้ายพิเศษ ให้เลือกลักษณะการจัดส่งและการขนย้าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การขนย้ายพิเศษ
 7. คลิกที่บันทึก
 8. หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-7 สำหรับตัวเลือกสินค้าที่เหลือแต่ละรายการ
 9. ดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมที่ผู้จัดการความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อของคุณแนะนำ

การขนย้ายพิเศษ

การเพิ่มลักษณะการขนย้ายพิเศษช่วยให้ Shopify ทราบวิธีขนย้ายสินค้าของคุณเมื่อส่งมาถึงที่ศูนย์จัดการสินค้า เมื่อเพิ่มรายละเอียดการจัดการสินค้า คุณสามารถเลือกลักษณะการขนย้ายพิเศษดังต่อไปนี้ได้:

 • สินค้านี้แตกหักง่าย - สินค้าเป็นแตกหักได้และต้องขนย้ายด้วยความระมัดระวัง
 • สินค้านี้มีอายุการเก็บรักษา - สินค้าเน่าเสียได้และต้องมีการติดตามสินค้าด้วยบาร์โค้ดและ SKU
 • สินค้านี้มีการควบคุมล็อต - สินค้านี้ได้รับการติดตามและต้องมีการระบุข้อมูลในกรณีที่มีการเรียกคืน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี