เปิดใช้งานการจัดส่งด้วย Canada Post

หากคุณใช้งานShopify Shipping เพื่อจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการสินค้าแบบครบวงจรที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา คุณจะสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วแก่ลูกค้าได้ คุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับ Canada Post และอัตราค่าจัดส่งจะรวมในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify เป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้แบบกำหนดเองที่เชื่อมกับ Canada Post คุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วให้แก่ลูกค้าของคุณได้ในหน้าการชำระเงิน

ใช้บัญชีผู้ใช้ Canada Post ของคุณเอง

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้บังคับร้านค้าของคุณอยู่ในแผน Shopify ขั้นสูงและอยู่ในแผน Shopify Plus หรือมีการอัปเกรดแผนการจัดส่งที่คำนวณแล้ว

หากคุณได้ตกลงอัตราค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดกับ Canada Post คุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งที่ตกลงไว้ของคุณได้ที่หน้าการชำระเงินโดยเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Canada Post เข้ากับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

หลังเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว อัตราค่าจัดส่งที่ตกลงไว้ของคุณจะถูกเสนอไปยังลูกค้าของคุณที่หน้าการชำระเงิน อัตราค่าจัดส่งเหล่านี้จะไม่ไปแทนที่อัตราค่าจัดส่งในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่คุณสั่งซื้อในผู้ดูแลระบบ Shopify โดยใช้Shopify Shipping

ข้อควรระวัง หากร้านค้าของคุณประมวลผลคำสั่งซื้อจำนวนมากคุณจะต้องขอเพิ่มขีดจำกัดอัตรา API จาก Canada Post ตามค่าเริ่มต้นแล้ว API ของ Canada Post จะส่งข้อมูลอัตราค่าจัดส่งสูงสุดได้เพียง 20 รายการต่อนาทีเท่านั้น หาก Canada Post อนุมัติคำขอเพิ่มขีดจำกัดอัตรา API ของคุณ บัญชีผู้ใช้ของคุณจะสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราค่าจัดส่งได้สูงสุดถึง 400 รายการต่อนาที

วิธีการ:

  1. เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาของ Canada Post โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Canada Post ของคุณ หากคุณมีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว ให้เลือกหมายเลขบัญชีผู้ใช้จากรายการดรอปดาวน์ หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกเข้าร่วมตอนนี้แทน

  2. ในหน้าต้อนรับ ให้คัดลอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ปรากฏในส่วนการผลิตของตารางคีย์ API ซึ่งจะรวมอยู่ในหมายเลขคีย์:

    โดยหมายเลขคีย์จะมีสองส่วนซึ่งแยกโดย : ส่วนแรกคือ ชื่อผู้ใช้ของคุณ และส่วนที่สองคือ รหัสผ่านของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใส่ตัวอักษร : ตอนที่คัดลอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  1. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการจัดส่ง ให้คลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการจัดส่ง

  2. ให้คลิก เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ ด้านข้าง Canada Post

  3. ในกล่องโต้ตอบเชื่อมต่อ Canada Post ให้ป้อนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ (ได้แก่ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณคัดลอกจากบัญชีผู้ใช้โปรแกรมผู้พัฒนาของ Canada Post ของคุณ)

หมายเลขลูกค้า หมายเลขลูกค้าของบัญชีผู้ใช้โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Canada Post ของคุณ
รหัสผ่านสำหรับการผลิต รหัสผ่านที่อยู่ในหมายเลขคีย์ของคุณ คุณสามารถหารหัสได้ในตารางคีย์ API ในบัญชีผู้ใช้โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาของ Canada Post ของคุณ
ชื่อผู้ใช้สำหรับการผลิต ชื่อผู้ใช้ที่อยู่ในหมายเลขคีย์ของคุณ คุณสามารถหารหัสได้ในตารางคีย์ API ในบัญชีผู้ใช้โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาของ Canada Post ของคุณ
หมายเลขสัญญา (ไม่บังคับ) หมายเลขสำหรับบัญชีผู้ใช้สำหรับจัดส่งสัญญาของคุณ (ไม่บังคับ)
  1. หากต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันไว้ในเขตการจัดส่งที่มีอยู่ ให้ตรวจสอบ เพิ่มอัตราค่าจัดส่งลงในเขตการจัดส่งที่มีอยู่ ขั้นตอนข้างต้นจะแทนที่อัตราค่าจัดส่งปัจจุบันของ Canada Post ของคุณ และเพิ่มอัตราค่าจัดส่งไปยังเขตการจัดส่งทั้งหมด รวมถึงเขตที่คุณไม่ได้ใช้อัตราค่าจัดส่งของ Canada Post

  2. คลิก บันทึก

  3. หากร้านค้าของคุณประมวลผลคำสั่งซื้อจำนวนมาก คุณจะต้องขอเพิ่มขีดจำกัดอัตรา API จาก Canada Post ตามค่าเริ่มต้นแล้ว API ของ Canada Post จะส่งข้อมูลอัตราค่าจัดส่งสูงสุดได้เพียง 20 รายการต่อนาทีเท่านั้น หาก Canada Post อนุมัติคำขอเพิ่มขีดจำกัดอัตรา API ของคุณ บัญชีผู้ใช้ของคุณจะสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราค่าจัดส่งได้สูงสุดถึง 400 รายการต่อนาที

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี