เปิดใช้งานการจัดส่งด้วย UPS

หากคุณใช้งานShopify Shipping เพื่อจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการสินค้าแบบครบวงจรที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ UPS แยกอีกบัญชี และสามารถเริ่มต้นใช้งานโดยซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อถัดไป UPS ไม่รองรับที่อยู่ ของตู้ ปณ. คุณจำเป็นต้องอัปเดตที่อยู่เป็นที่อยู่แบบละเอียดเพื่อใช้อัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วและใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งโดยไม่มีบัญชีผู้ใช้ UPS

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS กับ Shopify เพื่อเสนออัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันไว้ของคุณให้แก่ลูกค้าที่หน้าการชำระเงิน หากต้องการเชื่อมต่อกับ Shopify แล้ว บัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณต้องมีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ (หรือที่เรียกว่าหมายเลขผู้จัดส่ง) ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ หากคุณยังไม่มีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถลงทะเบียนรับหมายเลขผ่านช่องทางออนไลน์ได้

หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ โปรดติดต่อ UPS โดยตรง

หมายเหตุ: ในการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ร้านค้าของคุณต้องอยู่ในแผน Shopify ขั้นสูงหรือแผน Shopify Plus เท่านั้น

ลงทะเบียนรับบัญชีผู้ใช้กับ UPS

หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ UPS คุณสามารถลงทะเบียนรับบัญชีผู้ใช้ทางออนไลน์ได้

วิธีการ:

 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ UPS
 2. ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้โดยใช้หนึ่งในเว็บไซต์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ หรือกรอกแบบฟอร์มที่กำหนด
 3. ยอมรับข้อตกลงว่าด้วยเทคโนโลยีของ UPS จากนั้นจึงคลิก ลงทะเบียน
 4. ยืนยันอีเมลของคุณเพื่อดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ โปรดติดต่อ UPS เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาหมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุณอาจไม่มีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ (บางครั้งเรียกว่าหมายเลขผู้จัดส่ง) ที่เชื่อมโยงอยู่ โดยขึ้นอยู่เวลาและวิธีที่คุณสร้างบัญชี UPS ของคุณ หากคุณมีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ คุณจะสามารถดูหมายเลขได้ที่สำเนาใบแจ้งหนี้ของ UPS หรือตรวจสอบผ่านทางออนไลน์ หากคุณไม่มีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถลงทะเบียนรับหมายเลขทางออนไลน์ได้

วิธีค้นหาหมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณ:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณที่เว็บไซต์ UPS
 2. ไปที่ส่วนเมนูบัญชีผู้ใช้ที่มุมบนขวาของหน้า แล้วเลือกตัวเลือกการชำระเงิน

ที่ส่วนวิธีการชำระเงินของฉัน คุณจะพบหมายเลขบัญชีผู้ใช้ในคอลัมน์หมายเลข (หมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณจะมีรูปแบบเดียวกับ 123AB4) หากหมายเลขบัญชีผู้ใช้ไม่ปรากฏในส่วนนี้ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขผ่านช่องทางออนไลน์

ลงทะเบียนรับหมายเลขบัญชีผู้ใช้กับ UPS

หากบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณไม่มีหมายเลขบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงอยู่ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลข

วิธีการ:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณที่เว็บไซต์ UPS
 2. ไปที่ส่วนเมนูบัญชีผู้ใช้ที่มุมบนขวาของหน้า แล้วเลือกตัวเลือกการชำระเงิน
 3. ที่หน้าเมนูเพิ่มวิธีการชำระเงิน ให้เลือก เพิ่มบัญชีใหม่ แล้วคลิก เพิ่ม
 4. เลือกที่อยู่ที่คุณต้องการลงทะเบียน แล้วคลิก ถัดไป
 5. ป้อนคำตอบของคำถามเกี่ยวกับโปรไฟล์การจัดส่งของคุณ

คุณสามารถป้อนหมายเลขบัญชีผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณได้แล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถติดต่อ UPS โดยตรงเพื่อลงทะเบียนรับหมายเลขบัญชีผู้ใช้

ปรับเปลี่ยนอัตราค่าจัดส่ง UPS ที่ปรากฏในหน้าการชำระเงิน

คุณสามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าจัดส่งที่ลูกค้าจะเห็นในหน้าการชำระเงินได้โดยการเลือกประเภทบัญชีอื่นในส่วนประเภทบัญชีของบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกประเภทบัญชีที่เพิ่มค่าบริการหรือส่วนลดในการรับสินค้าไปในอัตราค่าจัดส่งพื้นฐานที่คำนวณจากผู้ให้บริการจัดส่ง

หากคุณไม่ต้องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจัดส่งของ UPS ที่ปรากฏในหน้าการชำระเงิน หรือหากคุณต้องการให้อัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันไว้กับ UPS ปรากฏแทน ให้ปล่อยส่วนประเภทบัญชีเว้นว่างไว้

หากต้องการเลือกอัตราค่าจัดส่ง UPS ที่จะปรากฏบนหน้าการชำระเงิน ให้เลือกหนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้ในส่วนประเภทบัญชี:

ประเภทการรับสินค้า
การรับสินค้ารายวัน พนักงานขับรถ UPS จะแวะรับสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งของคุณหนึ่งครั้งในแต่ละวันทำการตามเวลาที่กำหนด คุณสามารถนัดหมายเวลารับสินค้าในแต่ละวันได้ที่ UPS.com หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ โปรดดูที่การรับสินค้ารายวัน
การรับสินค้าแบบครั้งเดียว คุณเรียกให้ UPS มารับพัสดุโดยนัดหมายรับสินค้าผ่านทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ตามต้องการ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ โปรดดูที่ UPS On-Call Pickup®
ประเภทการส่งสินค้า
ตัวนับลูกค้า คุณนำพัสดุมาส่งที่ศูนย์บริการลูกค้าของ UPS (ร้านค้า UPS, ศูนย์ตัวแทนจัดส่งที่ได้รับอนุญาต, จุดรับส่งสินค้า UPS)
ศูนย์จดหมาย คุณนำพัสดุมาส่งที่ศูนย์จดหมายของ UPS
ศูนย์บริการจัดส่งสินค้าทางอากาศ คุณนำพัสดุมาส่งที่ศูนย์บริการจัดส่งสินค้าทางอากาศ
เว้นว่าง แสดงอัตราค่าจัดส่ง (หรืออัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงไว้ หากมี) โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการรับสินค้า

หมายเหตุ: หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกประเภทการรับสินค้าแบบใด โปรดติดต่อ UPS โดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบยืนยันที่อยู่ของคุณ

คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันบัญชีผู้ใช้ที่มีข้อมูลที่อยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณ

วิธีการ:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณที่เว็บไซต์ UPS
 2. ไปที่ส่วนเมนูบัญชีผู้ใช้ที่มุมบนขวาของหน้า แล้วเลือกตัวเลือกการชำระเงิน
 3. ในส่วนวิธีการชำระเงินของฉัน ให้หาบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้องแล้วคลิก แก้ไข
 4. เปิดส่วนที่อยู่ตำแหน่งที่ตั้งขึ้น
 5. ใช้รายการข้อมูลประเทศและรหัสไปรษณีย์ในส่วนนี้เพื่อให้สิทธิ์อนุญาตแก่บัญชีผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณประสบปํญหาในการค้นหาที่อยู่ที่ถูกต้อง โปรดติดต่อ UPS เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบยืนยันใบแจ้งหนี้ของคุณ

หากคุณได้รับใบแจ้งหนี้ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา (หรือในช่วง 45 วันที่ผ่านมาสำหรับบัญชีผู้ใช้นอกสหรัฐฯ หรือแคนาดา) คุณจะต้องให้สิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยใบแจ้งหนี้หนึ่งใบจากใบแจ้งหนี้สามใบล่าสุด หากคุณไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนนี้

หากคุณเข้าร่วมใช้งานศูนย์การเรียกเก็บเงิน UPS คุณจะสามารถดูใบแจ้งหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้:

 1. เข้าสู่ระบบไปยังศูนย์การเรียกเก็บเงิน UPS
 2. ในส่วนลิงก์ด่วน ให้คลิกที่ ดูใบแจ้งหนี้
 3. เลือกใบแจ้งหนี้ที่จะใช้โดยคลิกที่หมายเลขใบแจ้งหนี้
 4. คลิก ดู/ดาวน์โหลดข้อมูลใบแจ้งหนี้

คุณสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้ได้บนใบแจ้งหนี้ UPS ของคุณ:

 • วันที่ออกใบแจ้งหนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และ ID ควบคุม จะปรากฏในใบแจ้งหนี้บริการจัดส่งที่มุมบนขวาของใบแจ้งหนี้
 • จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้จะปรากฏถัดจากจำนวนเงินที่กำหนดชำระในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งอยู่ด้านล่างของใบแจ้งหนี้ หากจำนวนนี้เป็น 0 ให้ใช้จำนวนที่เรียกเก็บในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งปรากฏอยู่ใต้หัวข้อข้อมูลสรุปค่าบริการ

หมายเหตุ: คุณต้องป้อนจำนวนเงินให้ตรงตามที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ รวมถึงเครื่องหมายจุลภาคและมหัพภาคด้วย และหากจำนวนเงินติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ

คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณและมีใบแจ้งหนี้ของ UPS ก่อนจะสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณมายัง Shopify ได้

 1. ในส่วนวิธีการจัดส่งเพิ่มเติม ให้คลิก เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการจัดส่ง
 2. คลิก เริ่มต้น
 3. คลิก เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ ข้างตัวเลือก UPS บนกล่องโต้ตอบการจัดการผู้ให้บริการจัดส่ง
 4. เพิ่มรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ของคุณบนกล่องโต้ตอบการป้อนรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ UPS® ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ในภายหลังเพื่อใช้อัตราค่าจัดส่งของ UPS ผ่าน Shopify Shipping คุณสามารถกลับมาที่กล่องโต้ตอบนี้และคลิก บัญชีผู้ใช้ UPS ของ Shopify แทน

 1. คลิก ส่งและดำเนินการต่อ

 2. บนกล่องโต้ตอบยืนยันบัญชีผู้ใช้ UPS® ของคุณ ให้เพิ่มบัญชีผู้ใช้และรายละเอียดใบแจ้งหนี้ของคุณ

 3. คลิก ส่ง

หากคุณประสบปัญหากับบัญชีผู้ใช้ UPS หรือมีคำถามเกี่ยวกับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ที่คุณซื้อ โปรดติดต่อ UPS โดยตรงเพื่อรับความช่วยเหลือ

เลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ

คุณสามารถเลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ: การเลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณจะลบอัตราค่าจัดส่งของ UPS ทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มไปยังเขตการจัดส่งต่างๆ

วิธีเลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่ง
 2. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ผู้ให้บริการจัดส่ง ให้คลิก จัดการผู้ให้บริการจัดส่ง
 3. คลิก เลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้
 4. คลิก เลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้

ใช้ UPS ของ Shopify Shipping

คุณสามารถใช้ UPS (และผู้ให้บริการจัดส่งรายอื่น) กับร้านค้าของคุณด้วย Shopify Shipping และรับสิทธิประโยชน์จากอัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันซึ่งช่วยประหยัดค่าจัดส่งได้สูงสุด 53% หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Shipping โปรดไปที่Shopify Shipping

ก่อนเปิดใช้งาน Shopify Shipping คุณจำเป็นต้องเลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ หลังจากเลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS แล้ว คุณจะสามารถตั้งค่า Shopify Shipping ในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะทำอย่างไรได้บ้างหากฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของฉัน

หากคุณถูกให้ออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง คุณจะไม่สามารถอัปเดตหรือเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมงแล้ว คุณสามารถลองเข้าสู่ระบบอีกครั้งได้

สาเหตุหลักที่พบบ่อยที่สุดที่ส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ UPS ถูกล็อก คือการที่คุณหรือบุคคลอื่นก่อข้อผิดพลาดสามครั้งขณะพยายามเชื่อมต่อหรืออัปเดตบัญชีผู้ใช้ UPS ยังสามารถล็อกบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยเหตุผลอื่นๆ ได้เช่นกัน

ในการป้องกันไม่ให้บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกล็อก คุณต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นดังต่อไปนี้:

 • การใช้ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้รับในช่วง 90 วัน (45 วันสำหรับบัญชีผู้ใช้นอกสหรัฐฯ และแคนาดา) เพื่อให้สิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้
 • การใช้ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้สามใบล่าสุดที่คุณได้รับ

ฉันจะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง

คุณสามารถคลิกข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ปรากฏระหว่างการตั้งค่าเพื่ออัปเดตข้อมูลร้านค้าของคุณหรือแก้ไขปัญหา หากคุณพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด There is an issue with this carrier โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopifyเพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการผสานการทำงานของ UPS ในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify

ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของ UPS พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ UPS คุณสามารถติดต่อได้ที่ 1-800-742-5877 (สหรัฐฯ และแคนาดา), 03457 877 877 (สหราชอาณาจักร) หรือไปที่ศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุนของ UPS

ฉันสามารถใช้อัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันไว้ได้หรือไม่

หากคุณได้ทำการตกลงอัตราค่าจัดส่งแบบกำหนดเองไว้กับ UPS แล้ว คุณจะสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งนั้นให้ลูกค้าทราบได้ที่หน้าการชำระเงินโดยเลือก อัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันไว้ ตัวเลือกนี้จะแสดงส่วนลดและข้อเสนอโปรโมชันที่คุณเปิดใช้งานในขณะนั้นด้วย

หากคุณไม่มีอัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันไว้ หรือคุณเลือก อัตราค่าจัดส่งแบบราคาขายปลีก ลูกค้าจะเห็นอัตราค่าจัดส่งแบบราคาขายปลีกที่กำหนดโดย UPS แทน

ทำไมอัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันไว้ของฉันจึงไม่แสดง

หลังคุณเปิดใช้อัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันไว้ ระบบอาจใช้เวลาถึงสามวันทำการก่อนที่ข้อมูลจะปรากฏในหน้าการชำระเงิน หากอัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันไว้ไม่แสดงหลังจากผ่านไปสามวันทำการ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อรับความช่วยเหลือ

หมายเหตุ: หากคุณป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้ขณะทำการตรวจสอบยืนยันบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ อัตราค่าจัดส่งที่ทำการตกลงกันไว้จะปรากฏขึ้นทันที

ฉันสามารถเปลี่ยนข้อมูลติดต่อของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลติดต่อของคุณได้หลังจากบันทึกแล้ว โดยจะไม่มีผลต่ออัตราค่าจัดส่งหรือการตรวจสอบยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณแต่อย่างใด

ทำไมผู้ใช้ใหม่จึงปรากฏในบัญชีผู้ใช้ UPS ของฉันหลังจากที่เชื่อมต่อกับ Shopify

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS กับ Shopify รายการข้อมูลใหม่จะปรากฏในส่วนผู้ใช้เพิ่มเติมบนหน้าบัญชีผู้ใช้ของคุณในบัญชีผู้ใช้ UPS ซึ่งจะมีข้อมูล ID บัญชีผู้ใช้ที่คุณอาจไม่ทราบและอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

บัญชีผู้ใช้นี้จำเป็นและห้ามลบออก หากคุณลบบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว คุณจะสูญเสียการเชื่อมต่อระหว่างหมายเลขบัญชีผู้ใช้ UPS กับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ หากคุณลบบัญชีผู้ใช้นี้ออกแล้ว คุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนจะสามารถเชื่อมต่อบัญชี UPS และ Shopify ของคุณได้อีกครั้ง

ขั้นตอนต่อจากนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี