ระงับหรือลบอัตราค่าจัดส่ง

ระงับอัตราค่าจัดส่ง

หากคุณต้องการซ่อนอัตราค่าจัดส่งจากลูกค้าของคุณ แต่ยังเก็บอยู่ในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify คุณสามารถระงับอัตราค่าจัดส่งได้ชั่วคราว ซึ่งรักษาข้อมูลอัตราส่วนใหญ่ ดังนั้นคุณสามารถใส่อัตราค่าจัดส่งคืนได้ในภายหลังโดยแก้ไขช่วงน้ำหนักหรือราคา คุณอาจต้องการระงับอัตราค่าจัดส่ง หากคุณหยุดชั่วคราวอัตราค่าจัดส่งช่วงโปรโมชั่นที่คุณต้องการใช้อีกครั้งในอนาคต หรือหากคุณกำลังทดสอบการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การจัดส่งของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนเขตการจัดส่ง คลิกแก้ไข ถัดจากเขตการจัดส่งที่มีอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการระงับ:

 2. บนหน้าเขตการจัดส่ง หาอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการระงับ และคลิกแก้ไข

 3. กำหนดช่วงราคาหรือน้ำหนักจาก 0 ถึง 0 จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการระงับอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก คุณจำเป็นต้องป้อน 0 ในช่อง น้ำหนักคำสั่งซื้อที่น้อยที่สุด และ น้ำหนักคำสั่งซื้อที่มากที่สุด:

 4. คลิกที่เสร็จสิ้น

 5. บนหน้าหลักของเขตการจัดส่ง คลิกบันทึก

ลบอัตราค่าจัดส่ง

หากคุณต้องการหยุดเสนออัตราค่าจัดส่งให้แก่ลูกค้าของคุณ คุณสามารถลบได้ คุณอาจต้องการลบอัตราค่าจัดส่ง หากส่วนลดการจัดส่งที่คุณได้เสนอสิ้นสุดลง หรือหากกลไกการจัดส่งบางรายการไม่คุ้มค่าอีกต่อไป

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนอัตราค่าจัดส่ง คลิกแก้ไขที่อยู่ถัดจากพื้นที่การจัดส่งที่มีอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการลบ:

 2. บนหน้าเขตการจัดส่ง ให้คลิกไอคอน x ที่อยู่ถัดจากอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการลบ:

 3. คลิกบันทึก

ลบอัตราค่าจัดส่งทั้งหมดสำหรับภูมิภาคหรือประเทศ

หากต้องการลบอัตราทั้งหมดสำหรับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง คุณสามารถทำดังต่อไปนี้

 • ลบอัตราค่าจัดส่งแต่ละรายการ
 • ลบภูมิภาค การดำเนินการนี้จะลบอัตราทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคหรือพื้นที่นั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนอัตราค่าจัดส่ง ให้คลิกแก้ไขที่อยู่ถัดจากเขตการจัดส่งที่คุณต้องการลบ:

 2. ที่ด้านล่างของหน้าการจัดส่ง ให้คลิกลบเขต

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก ลบเขตการจัดส่ง เพื่อยืนยัน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี