อัตราค่าจัดส่งสำรอง

หากอัตราค่าจัดส่งของคุณคํานวณโดยผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการขนส่งหรือแอปการจัดส่ง บางครั้งการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกก็อาจเกิดการหยุดชะงักหรือหมดเวลาได้ การหยุดชะงักและการหมดเวลาเชื่อมต่อเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ผู้ให้บริการภายนอกของคุณไม่สามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งใดๆ เพื่อให้ลูกค้าของคุณเลือกในขั้นตอนการชำระเงินได้

เมื่อผู้ให้บริการภายนอกไม่ได้ส่งอัตราค่าจัดส่งไป ลูกค้าของคุณอาจสามารถเลือกอัตราค่าจัดส่งสํารองได้ อัตราค่าจัดส่งสํารองเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าของคุณเลือกอัตราค่าจัดส่งและสั่งซื้อสินค้าต่อได้แทนที่จะละทิ้งการสั่งซื้อเนื่องจากไม่มีอัตราค่าจัดส่งให้เลือก

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่งสํารอง

อัตราค่าจัดส่งสํารองในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกเปิดใช้ตามค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถปรับแต่งอัตราค่าจัดส่งสํารองได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีอัตราค่าจัดส่งสํารองปรากฏขึ้น คุณสามารถปิดใช้งานอัตราค่าจัดส่งสํารองได้

เกณฑ์ต่อไปนี้สามารถกำหนดได้ว่าระบบจะแสดงอัตราค่าจัดส่งสํารองใดบ้างในขั้นตอนการชำระเงิน:

เมื่อคำสั่งซื้อใช้อัตราค่าจัดส่งสํารอง แบนเนอร์จะปรากฏบนหน้าของคำสั่งซื้อใน Shopify admin ของคุณ ซึ่งจะบ่งชี้ว่ามีการใช้อัตราค่าจัดส่งสํารอง และผู้ให้บริการภายนอกไม่ได้ให้อัตราค่าจัดส่งใดๆ

อัตราค่าจัดส่งสำรองตามต้นทางและปลายทางการจัดส่ง

แผนภูมิต่อไปนี้จะแสดงอัตราค่าจัดส่งสํารองที่อาจนำมาใช้ได้ หากอัตราค่าจัดส่งมีเงื่อนไขน้ำหนักและเงื่อนไขมูลค่าของคำสั่งซื้อ อัตราค่าจัดส่งดังกล่าวจะปรากฏต่อเมื่อคำสั่งซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองเท่านั้น หากสินค้าไม่มีน้ําหนัก น้ําหนักของ 0 จะถูกใช้เป็นน้ำหนักสินค้าเมื่อกําหนดอัตราค่าจัดส่งสํารอง

เงื่อนไขน้ำหนัก เงื่อนไขมูลค่าของคำสั่งซื้อ อัตราค่าจัดส่ง
แคนาดาไปยังแคนาดา
ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม มากกว่า 100 ดอลลาร์แคนาดา มาตรฐาน - การจัดส่งฟรี
ไม่เกิน 0.75 กิโลกรัม

มาตรฐาน - 13.90 ดอลลาร์แคนาดา

จัดส่งด่วน - 19.90 ดอลลาร์แคนาดา

0.75 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม

มาตรฐาน - 14.90 ดอลลาร์แคนาดา

จัดส่งด่วน - 21.90 ดอลลาร์แคนาดา

มากกว่า 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 30 กิโลกรัม มาตรฐาน - 21.90 ดอลลาร์แคนาดา
แคนาดาไปยังสหรัฐอเมริกา
ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม มากกว่า 100 ดอลลาร์แคนาดา มาตรฐาน - การจัดส่งฟรี
ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม ไม่เกิน 100 ดอลลาร์แคนาดา

มาตรฐาน - 7.90 ดอลลาร์แคนาดา

จัดส่งด่วน - 34.90 ดอลลาร์แคนาดา

มากกว่า 0.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม

มาตรฐาน - 19.90 ดอลลาร์สหรัฐ

จัดส่งด่วน - 36.90 ดอลลาร์แคนาดา

1.5 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 กิโลกรัม มาตรฐาน - 29.90 ดอลลาร์แคนาดา
แคนาดาไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
มาตรฐาน - 20 ดอลลาร์แคนาดา
สหรัฐฯ ไปยังสหรัฐฯ
ไม่เกิน 1 ปอนด์ มากกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ มาตรฐาน - การจัดส่งฟรี
ไม่เกิน 1 ปอนด์ ไม่เกิน 50 ดอลลาร์สหรัฐ จัดส่งด่วน - 6.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ
มากกว่า 1 ปอนด์ แต่ไม่เกิน 5 ปอนด์ จัดส่งด่วน - 9.90 ดอลลาร์สหรัฐ
ไม่เกิน 5 ปอนด์ มาตรฐาน - 4.90 ดอลลาร์สหรัฐ
5 ปอนด์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปอนด์ มาตรฐาน - 19.90 ดอลลาร์สหรัฐ
สหรัฐฯ ไปยังประเทศอื่นๆ
มาตรฐาน - 20 ดอลลาร์สหรัฐ
เยอรมนีไปยังเยอรมนี
มาตรฐาน - 4.99 ยูโร
เยอรมนีไปยังยุโรป
มาตรฐาน - 13.99 ยูโร
เยอรมนีไปยังประเทศอื่นๆ
มาตรฐาน - 19.99 ยูโร
ฝรั่งเศสไปยังฝรั่งเศส
มาตรฐาน - 8 ยูโร
ฝรั่งเศสไปยังยุโรป
มาตรฐาน - 22 ยูโร
ฝรั่งเศสไปยังประเทศอื่นๆ
มาตรฐาน - 29 ยูโร
เนเธอร์แลนด์ไปยังเนเธอร์แลนด์
มาตรฐาน - 4.95 ยูโร
เนเธอร์แลนด์ไปยังยุโรป
มาตรฐาน - 12.95 ยูโร
เนเธอร์แลนด์ไปยังประเทศอื่นๆ
มาตรฐาน - 19.95 ยูโร
สวีเดนไปยังสวีเดน
ปกติ - 49 โครนาสวีเดน
สวีเดนไปยังประเทศอื่นๆ
มาตรฐาน - 299 โครนาสวีเดน
เดนมาร์กไปยังเดนมาร์ก
ปกติ - 49 โครนเดนมาร์ก
เดนมาร์กไปยังประเทศอื่นๆ
มาตรฐาน - 299 โครนเดนมาร์ก
ญี่ปุ่นไปยังญี่ปุ่น
มาตรฐาน - การจัดส่งฟรี
ญี่ปุ่นไปยังประเทศอื่นๆ
ไม่เกิน 2 ปอนด์ มาตรฐาน - 3,000 เยน
จีนไปยังจีน
ไม่เกิน 5 กิโลกรัม มาตรฐาน - 4.95 หยวน
มากกว่า 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม การจัดส่งสินค้าหนัก - 7.50 หยวน
จีนไปยังประเทศอื่นๆ

มาตรฐาน - 9.99 หยวน

จัดส่งด่วน - 19.99 หยวน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ไม่เกิน 5 กิโลกรัม มาตรฐาน - 5.99 ดอลลาร์ฮ่องกง
มากกว่า 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม การจัดส่งสินค้าหนัก - 8.99 ดอลลาร์ฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

มาตรฐาน - 11.99 ดอลลาร์ฮ่องกง

จัดส่งด่วน - 23.99 ดอลลาร์ฮ่องกง

สิงคโปร์ไปยังสิงคโปร์

มาตรฐาน - 5 ดอลลาร์สิงคโปร์

จัดส่งด่วน - 7.50 ดอลลาร์สิงคโปร์

สิงคโปร์ไปยังประเทศอื่นๆ

มาตรฐาน - 10 ดอลลาร์สิงคโปร์

จัดส่งด่วน - 20 ดอลลาร์สิงคโปร์

ออสเตรเลียไปยังออสเตรเลีย

มาตรฐาน - 10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ด่วน - 15 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียไปยังประเทศอื่นๆ
มาตรฐาน - 20 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ประเทศอื่นๆ - การจัดส่งภายในประเทศ
มาตรฐาน - 10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ประเทศอื่นๆ - การจัดส่งระหว่างประเทศ
มาตรฐาน - 20 ดอลลาร์สหรัฐ

ปิดใช้งานอัตราค่าจัดส่งสำรอง

  1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

  2. ในส่วนอัตราค่าจัดส่งสำรอง ให้คลิกที่ “ปิดใช้งาน

  3. คลิกปิดใช้งาน

เปิดใช้งานอัตราค่าจัดส่งสำรอง

เมื่อคำสั่งซื้อใช้อัตราค่าจัดส่งสํารอง แบนเนอร์จะปรากฏบนหน้าของคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ของคุณ ซึ่งจะบ่งชี้ว่ามีการใช้อัตราค่าจัดส่งสํารอง และผู้ให้บริการภายนอกไม่ได้ให้อัตราค่าจัดส่งใดๆ ไว้

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

  2. ในส่วนอัตราค่าจัดส่งสำรอง ให้คลิกที่ “เปิดใช้งาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี