ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและการส่งคืนใน Shopify โดยใช้บัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ

Shopify จะเสนอบริการที่ราคาดีที่สุดและเกี่ยวข้องที่สุดที่พร้อมให้บริการโดยอิงจากข้อมูลระยะเวลาในการขนย้ายสินค้าจาก UPS หากคุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณเองเข้ากับ Shopify คุณจะสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ได้โดยตรงในส่วน Shopify admin ของคุณ โดยใช้อัตราตามที่ผูกไว้กับบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ จากนั้นชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้ UPS ของคุณ ใบจ่าหน้าที่ซื้อด้วยบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณจะได้รับการจัดการจากตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐฯ เท่านั้น

คุณควรใช้บัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณเท่านั้นหากคุณไม่ต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ด้วยอัตราส่วนลดที่เสนอผ่าน Shopify Shipping

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณไปยังการตั้งค่าการจัดส่ง

เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ UPS เพื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและการส่งคืน คุณจะได้รับอัตราค่าจัดส่งที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ และ UPS จะเป็นผู้เรียกเก็บเงินจากคุณ (ไม่ใช่ Shopify)

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

    • หากคุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ UPS เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ "จัดการผู้ขนส่ง"
    • หากระบบแสดงข้อความว่า "เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง" บนจอ ให้ดําเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณก่อนจะดําเนินการต่อ
  2. ในกล่องตอบโต้จัดการผู้บริการจัดส่ง ให้คลิก แก้ไข ด้านข้าง UPS

  3. ในกล่องตอบโต้แก้ไขบัญชีผู้ใช้ UPS® ของคุณ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้ UPS ในส่วนบัญชีผู้ใช้สำหรับซื้อใบจ่าหน้า

  1. คลิก ส่ง

เมื่อคุณถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง จำนวนเงินจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ UPS ของคุณในส่วนบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินค่าใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน จนกว่าใบจ่าหน้าเหล่านั้นจะได้รับการสแกน

หากคุณประสบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ UPS หรือมีคำถามเกี่ยวกับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ที่คุณซื้อ โปรดติดต่อ UPS โดยตรงเพื่อรับความช่วยเหลือ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ฉันจะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง

ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหรือการส่งคืนของ UPS สำหรับคำสั่งซื้อ

หลังจากที่คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ UPS แล้ว คุณจะสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ในส่วน Shopify admin ได้ 2 วิธีด้วยกัน:

คุณยังสามารถสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน UPS สำหรับคำสั่งซื้อภายในประเทศได้ด้วย

ยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและการส่งคืน

ในบางกรณี คุณจะต้องยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลังจากคุณซื้อมาแล้ว โดยคุณสามารถทำได้จากหน้าของคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องในส่วน Shopify admin เมื่อคุณยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแล้ว คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับใบจ่าหน้านั้นบนใบแจ้งหนี้จาก UPS หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ โปรดไปที่ยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

คุณยังสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ได้จากบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณที่ UPS.com เมื่อทำเช่นนั้น คำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงไว้จะไม่ได้รับการอัปเดตตามที่เปลี่ยนแปลงไว้เช่นนั้นในส่วน Shopify admin

ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนจะไม่หมดอายุและจะไม่สามารถยกเลิกได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินใดๆ หากยังไม่ได้ใช้ใบจ่าหน้าดังกล่าว

ฉันจะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง

หากต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ UPS ในส่วน Shopify admin โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ Shopify

หากต้องการความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณและใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ที่คุณซื้อมา ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ UPS คุณสามารถติดต่อได้ที่ 1-800-742-5877 (สหรัฐฯ และแคนาดา), 03457-877-877 (สหราชอาณาจักร) หรือไปที่ศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุนของ UPS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี