ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและการส่งคืนใน Shopify โดยใช้บัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ

หมายเหตุ: หากต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง UPS ใน Shopify โดยใช้บัญชี UPS ของตัวเอง ร้านค้าของคุณต้องใช้งานแผน Advanced Shopify, Shopify Plus หรือแผนที่เปิดใช้ฟีเจอร์ค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

Shopify จะเสนอบริการที่ราคาดีที่สุดและเกี่ยวข้องที่สุดที่พร้อมให้บริการโดยอิงจากข้อมูลระยะเวลาในการขนย้ายสินค้าจาก UPS หากคุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณเองเข้ากับ Shopify คุณจะสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ได้โดยตรงในส่วน Shopify admin ของคุณ โดยใช้อัตราตามที่ผูกไว้กับบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ จากนั้นชำระเงินผ่านใบแจ้งหนี้ UPS ของคุณ ใบจ่าหน้าที่ซื้อด้วยบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณจะได้รับการจัดการจากตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐฯ เท่านั้น

คุณควรใช้บัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณเท่านั้นหากคุณไม่ต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ด้วยอัตราส่วนลดที่เสนอผ่าน Shopify Shipping

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณไปยังการตั้งค่าการจัดส่ง

เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ UPS เพื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและการส่งคืน คุณจะได้รับอัตราค่าจัดส่งที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณ และ UPS จะเป็นผู้เรียกเก็บเงินจากคุณ (ไม่ใช่ Shopify)

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนวิธีการจัดส่งเพิ่มเติม ให้คลิกจัดการผู้ให้บริการขนส่ง
  2. ในกล่องตอบโต้จัดการผู้บริการจัดส่ง ให้คลิก แก้ไข ด้านข้าง UPS
  3. ในกล่องตอบโต้แก้ไขบัญชีผู้ใช้ UPS® ของคุณ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้ UPS ในส่วนบัญชีผู้ใช้สำหรับซื้อใบจ่าหน้า

หมายเหตุ: หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ในภายหลังเพื่อใช้อัตราค่าจัดส่งของ UPS ผ่าน Shopify Shipping คุณสามารถกลับมาที่กล่องโต้ตอบนี้และคลิก บัญชีผู้ใช้ UPS ของ Shopify แทน

  1. คลิก ส่ง

เมื่อคุณถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง จำนวนเงินจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ UPS ของคุณในส่วนบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินค่าใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน จนกว่าใบจ่าหน้าเหล่านั้นจะได้รับการสแกน

หากคุณประสบปัญหากับบัญชีผู้ใช้ UPS หรือมีคำถามเกี่ยวกับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ที่คุณซื้อ โปรดติดต่อ UPS โดยตรงเพื่อรับความช่วยเหลือ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ฉันจะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง

ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหรือการส่งคืนของ UPS สำหรับคำสั่งซื้อ

หลังจากที่คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ UPS แล้ว คุณจะสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ในส่วน Shopify admin ได้ 2 วิธีด้วยกัน:

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณในการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS แล้ว อัตราค่าจัดส่งที่พบบน Shopify จะเป็นเพียงอัตราโดยประมาณเท่านั้น ระบบจะแจ้งราคาที่แน่นอนของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแต่ละรายการจะก็ต่อเมื่อ UPS สแกนใบจ่าหน้าแล้วเท่านั้น

คุณยังสามารถสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน UPSสำหรับคำสั่งซื้อภายในประเทศได้ด้วย

ยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและการส่งคืน

ในบางกรณี คุณจะต้องยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลังจากคุณซื้อมาแล้ว โดยสามารถทำได้จากหน้าของคำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงไว้ในส่วน Shopify admin เมื่อที่คุณยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแล้ว คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากใบจ่าหน้านั้นบนใบแจ้งหนี้ UPS หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมถึงกระบวนการดำเนินการนี้ โปรดไปที่ยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

คุณยังสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ได้จากบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณที่ UPS.com เมื่อทำเช่นนั้น คำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงไว้จะไม่ได้รับการอัปเดตตามที่เปลี่ยนแปลงไว้เช่นนั้นในส่วน Shopify admin

ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนจะไม่หมดอายุและจะไม่สามารถยกเลิกได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินใดๆ หากยังไม่ได้ใช้ใบจ่าหน้าดังกล่าว

ฉันจะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง

หากต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ UPS ในส่วน Shopify admin โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ Shopify

หากต้องการความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณและใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ UPS ที่คุณซื้อมา ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ UPS คุณสามารถติดต่อได้ที่ 1-800-742-5877 (สหรัฐฯ และแคนาดา), 03457-877-877 (สหราชอาณาจักร) หรือไปที่ศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุนของ UPS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี