อัตราค่าจัดส่งฟรี

การเสนอการจัดส่งฟรีเป็นหลักปฏิบัติทางธุรกิจและการตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นการทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าจัดส่งสูงมากจนน่าแปลกใจเมื่อสั่งซื้อสินค้าจากตนเอง

คุณสามารถตั้งค่าการจัดส่งฟรีให้เป็นอัตราค่าจัดส่งสำหรับร้านค้าของคุณเท่านั้น หรือจะเสนอตามเกณฑ์บางอย่างก็ได้ โดยที่เกณฑ์เหล่านี้อาจอิงจากคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือจะเป็นคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักมากกว่าที่กำหนดไว้

ตั้งการจัดส่งฟรีเป็นอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าการจัดส่งฟรีให้เป็นอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้นสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ โดยวิธีนี้จะทำให้การจัดการอัตราค่าจัดส่งของคุณง่ายขึ้น และยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มอัตราค่าจัดส่งที่ต้องชำระเงินเพิ่มสำหรับสินค้าหรือคำสั่งซื้อบางรายการที่มีมูลค่าหรือน้ำหนักมากกว่าตามที่กำหนดได้

ในขณะที่คุณดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ให้ลบอัตราค่าจัดส่งที่ไม่ต้องการออกโดยคลิกที่ปุ่ม “...” ซึ่งอยู่ถัดจากอัตราค่าจัดส่งที่ต้องการ แล้วคลิกที่ “ลบ"

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ถัดจากส่วนอัตราค่าจัดส่งทั่วไป ให้คลิก “จัดการ"

 3. เพิ่มอัตราค่าจัดส่งฟรีให้แต่ละเขตการจัดส่ง:

  1. คลิกที่ “เพิ่มอัตรา
  2. ป้อนชื่ออัตราค่าจัดส่ง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าของช่องข้อมูลราคาเป็น 0
 4. คลิกที่เสร็จสิ้น แล้วจึงคลิกที่บันทึก

การจัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อมากกว่ามูลค่าที่กำหนด

หากคุณต้องการให้จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่าที่กำหนดเท่านั้น เช่น 50 ดอลลาร์สหรัฐ, 75 ยูโร หรือ 8,000 เยน คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขตามราคาไปยังอัตราค่าจัดส่งฟรีของคุณได้

หากคุณต้องการให้อัตราค่าจัดส่งฟรีตามราคาเป็นอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น ให้เพิ่มอัตราดังกล่าวไปยังโปรไฟล์การจัดส่งที่ชื่อว่าอัตราค่าจัดส่งทั่วไป หากคุณต้องการนำอัตราที่ว่าไปใช้กับสินค้าแค่บางรายการ ก็ให้เพิ่มไปยังโปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเอง

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ถัดจากโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งฟรี ให้คลิก “จัดการ"

 3. เพิ่มอัตราค่าจัดส่งไปยังแต่ละเขตที่คุณต้องการให้ใช้อัตราค่าจัดส่งฟรี:

  1. คลิกที่ “เพิ่มอัตรา
  2. ป้อนชื่ออัตราค่าจัดส่ง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าของช่องข้อมูลราคาเป็น 0
  4. คลิกที่เพิ่มเงื่อนไข
  5. เลือก “ตามราคาของคำสั่งซื้อ"
  6. ป้อนราคาขั้นต่ำ
  7. คลิกที่เสร็จสิ้น
 4. คลิกที่ “บันทึก"

จัดส่งฟรีเมื่อเกินกว่าน้ำหนักที่กำหนดไว้

หากคุณต้องการให้จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักมากกว่าที่กำหนด เช่น 10 ปอนด์หรือ 50 กก. คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขตามน้ำหนักไปยังอัตราค่าจัดส่งฟรีของคุณได้

หากคุณต้องการให้อัตราค่าจัดส่งฟรีตามน้ำหนักเป็นอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น ให้เพิ่มอัตราค่าจัดส่งดังกล่าวไปยังโปรไฟล์การจัดส่งอัตราค่าจัดส่งทั่วไปของคุณ แต่หากคุณต้องการให้นำไปใช้กับสินค้าบางรายการเท่านั้น ให้เพิ่มไปยังโปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเอง

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ถัดจากโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งฟรี ให้คลิก “จัดการ"

 3. เพิ่มอัตราค่าจัดส่งไปยังแต่ละเขตที่คุณต้องการให้ใช้อัตราค่าจัดส่งฟรี:

  1. คลิกที่ “เพิ่มอัตรา
  2. ป้อนชื่ออัตราค่าจัดส่ง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าของช่องข้อมูลราคาเป็น 0
  4. คลิกที่เพิ่มเงื่อนไข
  5. เลือก “ตามน้ำหนักสินค้า"
  6. ป้อนน้ำหนักขั้นต่ำ
  7. คลิกที่เสร็จสิ้น
 4. คลิกที่ “บันทึก"

การจัดส่งฟรีสำหรับสินค้าที่ต้องการ

คุณสามารถเพิ่มอัตราค่าจัดส่งฟรีที่ใช้ได้กับสินค้าบางรายการเท่านั้นได้ โดยก่อนอื่นให้สร้างโปรไฟล์การจัดส่งที่มีสินค้าที่คุณต้องการเสนอการจัดส่งฟรี

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ถัดจากโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งฟรี ให้คลิก “จัดการ"

 3. ถัดจากเขตที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งฟรี ให้คลิกที่เพิ่มอัตรา

 4. ป้อนชื่ออัตราค่าจัดส่ง

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าของช่องข้อมูลราคาเป็น 0

 6. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มเงื่อนไขตามน้ำหนักหรือตามมูลค่า

  1. คลิกที่เพิ่มเงื่อนไข
  2. เลือกว่าจะอิงเงื่อนไขตามน้ำหนักหรือมูลค่าของคำสั่งซื้อ
  3. ป้อนมูลค่าขั้นต่ำและสูงสุดสำหรับเงื่อนไข
 7. คลิกที่เสร็จสิ้น แล้วจึงคลิกที่บันทึก

การจัดส่งฟรีสำหรับลูกค้ารายที่ต้องการ

คุณสามารถเสนอการจัดส่งฟรีให้กับลูกค้าเฉพาะรายได้ด้วยการสร้างส่วนลดการจัดส่งฟรี ลูกค้าที่มีสิทธิ์รับส่วนลดดังกล่าวจะสามารถป้อนรหัสส่วนลดในขณะที่ชำระเงินได้ ซึ่งคำสั่งซื้อของพวกเขาจะไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง

หากคุณต้องการให้ลูกค้าได้รับส่วนลดทั้งแบบเป็นจำนวนเงินและส่วนลดการจัดส่งฟรี ให้สร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินให้ลูกค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี