อัตราค่าจัดส่งฟรี

การเสนอการจัดส่งฟรีเป็นหลักปฏิบัติทางธุรกิจและการตลาดทั่วไป เนื่องจากเป็นการทำให้มั่นใจว่าลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าจัดส่งสูงมากจนน่าแปลกใจเมื่อสั่งซื้อสินค้าจากตนเอง

คุณสามารถตั้งค่าการจัดส่งฟรีให้เป็นอัตราค่าจัดส่งสำหรับร้านค้าของคุณเท่านั้น หรือจะเสนอตามเกณฑ์บางอย่างก็ได้ โดยที่เกณฑ์เหล่านี้อาจอิงจากคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือจะเป็นคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักมากกว่าที่กำหนดไว้

ตั้งการจัดส่งฟรีเป็นอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าการจัดส่งฟรีให้เป็นอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้นสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ โดยวิธีนี้จะทำให้การจัดการอัตราค่าจัดส่งของคุณง่ายขึ้น และยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มอัตราค่าจัดส่งที่ต้องชำระเงินเพิ่มสำหรับสินค้าหรือคำสั่งซื้อบางรายการที่มีมูลค่าหรือน้ำหนักมากกว่าตามที่กำหนดได้

ในขณะที่คุณดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ให้ลบอัตราค่าจัดส่งที่ไม่ต้องการออกโดยคลิกที่ปุ่ม "..." ซึ่งอยู่ถัดจากอัตราค่าจัดส่งที่ต้องการ แล้วคลิกที่ "ลบ"

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
    1. ถัดจากอัตราค่าจัดส่งทั่วไป ให้คลิกที่ "จัดการอัตรา" 3. จากนั้นเพิ่มอัตราค่าจัดส่งฟรีสำหรับแต่ละเขตการจัดส่ง: 1. คลิกที่ "เพิ่มอัตราค่าจัดส่ง" 2. ป้อนชื่อสำหรับอัตราค่าจัดส่งดังกล่าว 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าในช่อง "ราคา" นั้นเป็น 0 4. คลิกที่ "เสร็จสิ้น" จากนั้นคลิก "บันทึก"

การจัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อมากกว่ามูลค่าที่กำหนด

หากคุณต้องการให้จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่าที่กำหนดเท่านั้น เช่น 50 ดอลลาร์สหรัฐ, 75 ยูโร หรือ 8,000 เยน คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขตามราคาไปยังอัตราค่าจัดส่งฟรีของคุณได้

หากคุณต้องการให้อัตราค่าจัดส่งฟรีตามราคาเป็นอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น ให้เพิ่มอัตราดังกล่าวไปยังโปรไฟล์การจัดส่งที่ชื่อว่าอัตราค่าจัดส่งทั่วไป หากคุณต้องการนำอัตราที่ว่าไปใช้กับสินค้าแค่บางรายการ ก็ให้เพิ่มไปยังโปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเอง

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
    1. ถัดจากโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งฟรี ให้คลิกที่ "จัดการอัตรา" 3. เพิ่มอัตราค่าจัดส่งดังกล่าวไปยังแต่ละเขตการจัดส่งที่คุณต้องการใช้อัตราค่าจัดส่งฟรี: 1. คลิก "เพิ่มอัตรา" 2. ป้อนชื่ออัตราค่าจัดส่ง 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าของช่องข้อมูลราคาเป็น 0 4. คลิก "เพิ่มเงื่อนไข" 5. เลือก "ตามราคาคำสั่งซื้อ" 6. ป้อนราคาขั้นต่ำ 7. คลิก "เสร็จสิ้น" 8. คลิก "บันทึก"

จัดส่งฟรีเมื่อเกินกว่าน้ำหนักที่กำหนดไว้

หากคุณต้องการให้จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักมากกว่าที่กำหนด เช่น 10 ปอนด์หรือ 50 กิโลกรัม คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขตามน้ำหนักไปยังอัตราค่าจัดส่งฟรีของคุณได้

หากคุณต้องการให้อัตราค่าจัดส่งฟรีตามน้ำหนักเป็นอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น ให้เพิ่มอัตราค่าจัดส่งดังกล่าวไปยังโปรไฟล์การจัดส่งอัตราค่าจัดส่งทั่วไปของคุณ แต่หากคุณต้องการให้นำไปใช้กับสินค้าบางรายการเท่านั้น ให้เพิ่มไปยังโปรไฟล์การจัดส่งแบบกำหนดเอง

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ 2 ถัดจากโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งฟรี ให้คลิกที่ "จัดการอัตราค่าจัดส่ง" 3. เพิ่มอัตราค่าจัดส่งไปยังแต่ละเขตการจัดส่งที่คุณต้องการให้ใช้อัตราค่าจัดส่งฟรี: 1. คลิกที่ "เพิ่มอัตราค่าจัดส่ง" 2. ป้อนชื่อสำหรับอัตราค่าจัดส่งดังกล่าว 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าในช่อง "ราคา" นั้นเป็น 0 4. คลิกที่ "เพิ่มเงื่อนไข" 5. เลือก "ตามน้ำหนักของสินค้า" 6. ป้อนน้ำหนักขั้นต่ำ 7. คลิกที่ "เสร็จสิ้น" 4. คลิก "บันทึก"

การจัดส่งฟรีสำหรับสินค้าที่ต้องการ

คุณสามารถเพิ่มอัตราค่าจัดส่งฟรีที่ใช้ได้กับสินค้าบางรายการเท่านั้นได้ โดยก่อนอื่นให้สร้างโปรไฟล์การจัดส่งที่มีสินค้าที่คุณต้องการเสนอการจัดส่งฟรี

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
    1. ถัดจากโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งฟรี ให้คลิกที่ จัดการอัตรา 3. ถัดจากเขตที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งฟรี ให้คลิกที่ เพิ่มอัตรา 4. ป้อนชื่อสำหรับอัตราค่าจัดส่ง 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าของช่องข้อมูล ราคา เป็น 0 5. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มเงื่อนไขตามน้ำหนักหรือตามมูลค่าที่กำหนด 1. คลิกที่ เพิ่มเงื่อนไข 2. เลือกว่าจะให้เงื่อนไขในการกำหนดน้ำหนักหรือค่าของคำสั่งซื้อหรือไม่ 3. ป้อนค่าขั้นต่ำและสูงสุดสำหรับเงื่อนไข 6. คลิกที่ เสร็จสิ้น จากนั้นคลิกที่ บันทึก

การจัดส่งฟรีสำหรับลูกค้ารายที่ต้องการ

คุณสามารถเสนอการจัดส่งฟรีให้กับลูกค้าตามความต้องการของคุณเองได้โดยการสร้างส่วนลดการจัดส่งฟรี และลูกค้าที่มีสิทธิ์รับส่วนลดดังกล่าวจะสามารถป้อนรหัสส่วนลดในขณะที่ชำระเงินได้ ซึ่งคำสั่งซื้อของพวกเขาจะไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง

หากคุณต้องการให้ลูกค้าได้รับส่วนลดทั้งแบบเป็นจำนวนเงินและส่วนลดการจัดส่งฟรี ให้สร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินให้ลูกค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี