เริ่มต้นใช้งาน

หากคำสั่งซื้อของคุณจัดส่งจากหลายตำแหน่งที่ตั้ง หรือหากคุณวางแผนที่จะใช้ Shopify Shipping ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณจะต้องตั้งค่าเพิ่มเติมบางอย่างก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานร้านค้า Shopify ของคุณ

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งการจัดส่งของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ที่อยู่เดิมที่ป้อนไว้เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify จะถูกเพิ่มเป็นตำแหน่งที่ตั้ง และตำแหน่งที่ตั้งนี้จะถูกกำหนดให้สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งอื่นใดก็ตามที่วางแผนจะใช้จัดส่งสินค้า รวมถึงแอปใดๆ ที่จัดการสินค้าในนามของคุณเป็นตำแหน่งที่ตั้งแล้วเรียบร้อยแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ให้ดูที่การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ประเภทบรรจุภัณฑ์

การตั้งค่าการจัดส่งในร้านค้า Shopify ของคุณมีประเภทบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นที่ช่วยให้คุณเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งจากลูกค้าได้ถูกต้องมากขึ้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนขนาดบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นได้ในการตั้งค่าการจัดส่งของคุณ

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในแคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา คุณจะสามารถเพิ่มประเภทบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมไปยังการจัดส่งและส่งมอบ หน้าการตั้งค่าได้ การป้อนขนาดและน้ำหนักของประเภทบรรจุภัณฑ์ที่คุณใช้เป็นประจำจะช่วยให้อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของคุณถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มประเภทบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมได้มากเท่าที่คุณต้องการ

ประเภทบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นจะใช้ในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน แต่คุณก็สามารถใช้บรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ประเภทใดก็ได้เมื่อซื้อใบจ่าหน้าผ่าน Shopify Shipping

หากคุณใช้อัตราค่าจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งจะใช้รายละเอียดประเภทบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นในการกำหนดอัตราค่าจัดส่งเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน หากคุณใช้อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก น้ำหนักของประเภทบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นจะถูกเพิ่มไปยังน้ำหนักของสินค้าที่จะจัดส่ง ทั้งนี้ก็เพื่อหาว่าต้องคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักที่แบบใด

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นหนัก 0.1825 กก. และใช้อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักดังต่อไปนี้:

 • 0 ถึง 4.99 กก. = อัตราค่าจัดส่ง 3$
 • 5 ถึง 9.99 กก. = อัตราค่าจัดส่ง 3 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 10 ถึง 19.99 กก. = อัตราค่าจัดส่ง 10 ดอลลาร์สหรัฐ

สมมุติว่าลูกค้าซื้อสินค้าที่มีน้ำหนักรวม 4.9 กก. เมื่อลูกค้าไปถึงขั้นตอนการชำระเงินของคุณ น้ำหนักบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น 0.1825 kg จะถูกเพิ่มไปยังน้ำหนักของสินค้า เนื่องจากสินค้าและบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นมีน้ำหนักไม่เกิน 5.0825 กก. ลูกค้าจึงจะถูกเรียกเก็บค่าจัดส่ง 5$ แทนที่จะเป็น 3$

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นส่งผลต่ออัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักหรืออัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณ ให้แก้ไขรายละเอียดบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นและตั้งค่าน้ำหนักให้เป็น 0

แก้ไขรายละเอียดบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณ

 1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ให้คลิกแก้ไขด้านข้างบรรจุภัณฑ์ด้วยใบจ่าหน้าเริ่มต้น
 2. ป้อนชื่อ ขนาด และน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นสำหรับการจัดส่ง
 3. คลิกที่บันทึก

เพิ่มประเภทบรรจุภัณฑ์

หากร้านค้าของคุณอยู่ในออสเตรเลีย แคนาดา หรือสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเพิ่มประเภทบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อใช้เมื่อซื้อใบจ่าหน้าได้ผ่าน Shopify Shipping ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ ให้คลิกเพิ่มบรรจุภัณฑ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับประเภทบรรจุภัณฑ์

  ระบบไปรษณีย์บางประเภทมีข้อจำกัดด้านขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่คุณใช้ในการจัดส่งสินค้า ประกาศเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านขนาดที่มีผลบังคับใช้จะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบเมื่อคุณสร้างประเภทบรรจุภัณฑ์ใหม่

 3. คลิกเพิ่มบรรจุภัณฑ์

เพิ่มบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS

บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS มีให้บริการสำหรับร้านค้าในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ราคาอัตราค่าจัดส่งตายตัวจะกำหนดจากบรรจุภัณฑ์ที่คุณเลือก ตราบเท่าที่บรรจุภัณฑ์นั้นมีน้ำหนักต่ำกว่า 70 ปอนด์ (32 กก.) คุณจะเสียค่าบริการในราคากล่องหรือซองที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัว ไม่ใช่ค่าบริการตามน้ำหนักบรรจุภัณฑ์หรือระยะทางจัดส่ง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บันทึก ให้คลิกที่เพิ่มบรรจุภัณฑ์
 2. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกที่บรรจุภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่ง
 3. เลือกประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้อัตราค่าจัดส่งตายตัวจากรายการ:

- กล่องสำหรับอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS - ขนาดเล็ก (8.6 x 5.4 x 1.6 นิ้ว) - กล่องสำหรับอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS - ขนาดกลาง (11 x 8.5 x 5.5 นิ้ว) - กล่องสำหรับอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS - ขนาดกลางก้นตื้น (11.9 x 3.4 x 13.6 นิ้ว) - กล่องสำหรับอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS - ขนาดใหญ่ (12 x 12 x 5.5 นิ้ว) - กล่องสำหรับอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS - ขนาดใหญ่แบบแบน (23.7 x 11.8 x 3 นิ้ว) - ซองสำหรับอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS (12.5 x 9.5 x 0.5 นิ้ว) - ซองสำหรับอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS - ขนาด Legal (12.5 x 9.5 x 0.5 นิ้ว) - ซองสำหรับอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS - บุกันกระแทก (12.5 x 9.5 x 0.5 นิ้ว) - กล่องสำหรับการจัดส่งในภูมิภาคของ USPS - ชนิด A (10.1 x 7.1 x 5 นิ้ว) - กล่องสำหรับการจัดส่งในภูมิภาคของ USPS - ชนิด B (12.3 x 10.5 x 5.5 นิ้ว)

 1. หากคุณต้องการตั้งค่าให้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นค่าเริ่มต้น ให้ทำเครื่องหมายที่ตั้งเป็นบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น

 2. คลิกเพิ่มบรรจุภัณฑ์

แก้ไขประเภทบรรจุภัณฑ์

 1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ ให้คลิกที่แก้ไข ซึ่งอยู่ถัดจากประเภทบรรจุภัณฑ์
 2. ป้อนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของคุณ จากนั้นคลิก "บันทึก"

ลบประเภทบรรจุภัณฑ์

หากคุณไม่จำเป็นต้องใช้ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มไปยังการตั้งค่าการจัดส่งของคุณแล้ว คุณก็สามารถลบออกได้ แต่คุณจะไม่สามารถลบบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ ให้คลิกที่แก้ไข ซึ่งอยู่ถัดจากประเภทบรรจุภัณฑ์

 2. คลิกที่ "ลบบรรจุภัณฑ์" จากนั้นคลิกที่ "ลบ" ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี