เริ่มต้นใช้งาน

หากคำสั่งซื้อของคุณจัดส่งจากหลายตำแหน่งที่ตั้ง หรือหากคุณวางแผนที่จะใช้ Shopify Shipping ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณจะต้องตั้งค่าเพิ่มเติมบางอย่างก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานร้านค้า Shopify ของคุณ

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งการจัดส่งของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ที่อยู่เดิมที่ป้อนไว้เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify จะถูกเพิ่มเป็นตำแหน่งที่ตั้ง และตำแหน่งที่ตั้งนี้จะถูกกำหนดให้สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งอื่นใดก็ตามที่วางแผนจะใช้จัดส่งสินค้า รวมถึงแอปใดๆ ที่จัดการสินค้าในนามของคุณเป็นตำแหน่งที่ตั้งแล้วเรียบร้อยแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ให้ดูที่การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

บรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้

การตั้งค่าการจัดส่งใน Shopify store ของคุณมีบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นที่ช่วยให้คุณเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งจากลูกค้าได้ถูกต้องยิ่งขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนขนาดบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นได้ในการตั้งค่าการจัดส่งของคุณ หากคุณใช้ Shopify Shipping คุณสามารถตั้งค่าบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นอื่นได้เมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

การป้อนขนาดและน้ำหนักของประเภทบรรจุภัณฑ์ที่คุณใช้เป็นประจำจะช่วยให้อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของคุณถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมได้มากเท่าที่ต้องการ

Shopify ใช้บรรจุภัณฑ์เริ่มต้นในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน แต่คุณสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้อันใดก็ได้เมื่อซื้อใบจ่าหน้าผ่าน Shopify Shipping

หากคุณใช้อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของผู้ขนส่งอยู่ ผู้ขนส่งจะใช้รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นในการกำหนดอัตราค่าจัดส่งเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน หากคุณใช้อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักอยู่ น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นจะถูกเพิ่มไปยังน้ำหนักของสินค้าที่จะจัดส่งเพื่อกำหนดว่าจะคิดค่าจัดส่งตามอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักแบบใด

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นหนัก 0.1825 กก. และใช้อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักดังต่อไปนี้:

 • 0 ถึง 4.99 กก. = อัตราค่าจัดส่ง 3$
 • 5 ถึง 9.99 กก. = อัตราค่าจัดส่ง 3 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 10 ถึง 19.99 กก. = อัตราค่าจัดส่ง 10 ดอลลาร์สหรัฐ

สมมุติว่าลูกค้าซื้อสินค้าที่มีน้ำหนักรวม 4.9 กก. เมื่อลูกค้าไปถึงขั้นตอนการชำระเงินของคุณ น้ำหนักบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น 0.1825 kg จะถูกเพิ่มไปยังน้ำหนักของสินค้า เนื่องจากสินค้าและบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นมีน้ำหนักไม่เกิน 5.0825 กก. ลูกค้าจึงจะถูกเรียกเก็บค่าจัดส่ง 5$ แทนที่จะเป็น 3$

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นส่งผลต่ออัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักหรืออัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณ ให้แก้ไขรายละเอียดบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นและตั้งค่าน้ำหนักให้เป็น 0

แก้ไขบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณเพื่อการคํานวณในขั้นตอนการชำระเงิน

คุณสามารถตั้งค่าบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นที่จะใช้ในการคํานวณค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินได้

หากร้านค้าของคุณยังไม่ได้เพิ่มบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง คุณจำเป็นต้องเพิ่มบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นใหม่

บรรจุภัณฑ์เริ่มต้นปัจจุบันของคุณแสดงข้อความ บรรจุภัณฑ์นี้ใช้เพื่อคํานวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ ให้คลิกแก้ไขด้านข้างบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณ
 2. ปรับการตั้งค่าของบรรจุภัณฑ์
 3. คลิกที่บันทึก

แก้ไขบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณเมื่อซื้อใบจ่าหน้า Shopify Shipping

คุณสามารถตั้งค่าบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของ Shopify Shipping เป็นบรรจุภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นบรรจุภัณฑ์สุดท้ายที่ใช้เสมอเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าใหม่

ตัวอย่างเช่น คอร์เบนได้สร้างบรรจุภัณฑ์สองชิ้นให้สินค้าของเขา ได้แก่ กล่องขนาดเล็กและซอง เขาได้ตั้งค่าบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นในการจัดส่งของ Shopify Shipping เป็นบรรจุภัณฑ์ชิ้นสุดท้ายที่ใช้ เมื่อคอร์เบนจัดการสินค้าตามสั่ง เขาจะเริ่มด้วยทุกการสั่งซื้อที่ต้องใช้ซอง เขาเลือกซองเป็นบรรจุภัณฑ์ตามใบจ่าหน้าเพื่อการจัดส่งเพื่อให้เป็นสินค้าแรกในการสั่งซื้อ หลังจากนั้นแต่ละใบจ่าหน้าจะมีซองเป็นบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น เมื่อคอร์เบนสลับไปจัดการทุกรายการที่ต้องการกล่องขนาดเล็ก เขาเลือกกล่องขนาดเล็กเป็นบรรจุภัณฑ์ตามใบจ่าหน้า หลังจากนั้นแต่ละใบจ่าหน้าจะมีกล่องขนาดเล็กเป็นบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น คุณจะต้องมีคำสั่งซื้อที่ต้องใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งซึ่งต้องใช้ใบเรียกเก็บเงินค่าจัดส่งของ Shopify
 3. คลิก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่จะกลายเป็นบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น ให้คลิก “เพิ่มบรรจุภัณฑ์” ป้อนรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ จากนั้นคลิก “เพิ่มบรรจุภัณฑ์
 5. ในส่วนบรรจุภัณฑ์และน้ำหนัก ให้คลิกที่รายการแบบดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก “ตั้งค่าบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น
 6. เลือกวิธีการกําหนดบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น:

  • หากต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เริ่มต้นเดิมทุกครั้งที่คุณซื้อใบจ่าหน้า ให้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการจากนั้นเลือกบรรจุภัณฑ์จากเมนูดรอปดาวน์
  • หากต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นโดยอิงจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในใบจ่าหน้าการจัดส่งก่อนหน้า ให้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ล่าสุด
 7. คลิกที่บันทึก

เพิ่มบรรจุภัณฑ์

คุณสามารถบันทึกบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้เมื่อจัดการสินค้าตามสั่งซื้อได้ หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify Shipping คุณสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้สำหรับใบจ่าหน้าแต่ละใบได้

บรรจุภัณฑ์แรกที่สร้างขึ้นในร้านค้าของคุณจะกลายเป็นบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บันทึก ให้คลิกที่เพิ่มบรรจุภัณฑ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

 3. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการตั้งค่าบรรจุภัณฑ์นี้เป็นบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณ ให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นี้เพื่อคํานวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน การตั้งค่านี้จะเปิดใช้โดยอัตโนมัติกับบรรจุภัณฑ์แรกที่เพิ่มไปยังร้านค้าของคุณ

 4. คลิกเพิ่มบรรจุภัณฑ์

เพิ่มบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS

บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS มีให้บริการสำหรับร้านค้าในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ราคาอัตราค่าจัดส่งตายตัวจะกำหนดจากบรรจุภัณฑ์ที่คุณเลือก ตราบเท่าที่บรรจุภัณฑ์นั้นมีน้ำหนักต่ำกว่า 70 ปอนด์ (32 กก.) คุณจะเสียค่าบริการในราคากล่องหรือซองที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัว ไม่ใช่ค่าบริการตามน้ำหนักบรรจุภัณฑ์หรือระยะทางจัดส่ง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บันทึก ให้คลิกที่เพิ่มบรรจุภัณฑ์
 2. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกที่บรรจุภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่ง
 3. เลือกประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้อัตราค่าจัดส่งตายตัวจากรายการ:

 4. หากต้องการตั้งบรรจุภัณฑ์นี้เป็นบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณ ให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นี้เพื่อคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน

 5. คลิกเพิ่มบรรจุภัณฑ์

แก้ไขบรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้

 1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ ให้คลิกที่ “แก้ไข” ซึ่งอยู่ถัดจากบรรจุภัณฑ์
 2. ป้อนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของคุณ จากนั้นคลิก “บันทึก

ลบบรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้

หากคุณไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ในการตั้งค่าการจัดส่งของคุณอีกต่อไป คุณสามารถลบออกได้ อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถลบบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ ให้คลิกที่ “แก้ไข” ซึ่งอยู่ถัดจากบรรจุภัณฑ์

 2. คลิกลบบรรจุภัณฑ์ จากนั้นคลิกลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี