การประมวลผลการคืนสินค้าสำหรับ BFCM ปี 2022 บน SFN

ลองตั้งค่าการคืนสินค้าไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) และสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คุณสามารถดำเนินการในช่วงเวลาการคืนสินค้าในวันหยุดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าและนโยบายการจัดส่งของคุณ การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าเมื่อพวกเขาส่งคืนสินค้า อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการสนับสนุน

การตั้งค่าการคืนสินค้าไปยังศูนย์จัดการสินค้าของ SFN

เพื่อช่วยให้คุณสามารถการจัดการการคืนสินค้าในช่วงเทศกาล Black Friday Cyber Monday (BFCM) และเทศกาลช้อปปิ้งช่วงวันหยุดได้ง่ายขึ้น คุณควรพิจารณาอนุญาตให้ลูกค้าสามารถส่งสินค้าคืนไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN สินค้าที่ถูกส่งคืนไปยัง SFN จะได้รับการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎการคืนสินค้าที่คุณตั้งค่าไว้ในแอป SFN และขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่สามารถขายต่อหรือถูกห้ามไว้หรือไม่ การอนุญาตให้ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าไปยัง SFN ได้โดยตรงจะช่วยให้แน่ใจว่าสินค้าจะยังคงอยู่ในสภาพที่ขายได้และจะถูกส่งกลับไปเป็นสินค้าคงคลังของคุณอย่างรวดเร็ว

การสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า

เมื่อเลือกที่จะใส่ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าไว้ในการจัดส่งแล้ว ลูกค้าของคุณจะสามารถส่งสินค้าคืนไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ SFN ได้โดยที่คุณไม่ต้องสร้างการคืนสินค้าด้วยตนเองในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า ให้ตั้งค่ากฎการคืนสินค้าสำหรับสินค้าของคุณที่ได้รับการจัดการโดย SFN หลังจากที่คุณตั้งค่ากฎการส่งคืนแล้ว คุณสามารถเปิดใช้งานใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

  3. คลิก “เปิดแอป

  4. คลิกที่ การตั้งค่า

  5. ในใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า ให้คลิก “จัดการ

  6. หากคุณต้องการใส่ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าไว้ในคำสั่งซื้อทุกรายการ ให้เลือก “ใส่ในคำสั่งซื้อทุกรายการ” หรือจะเลือก “ใส่เฉพาะกับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูงกว่า” แล้วป้อนค่าก็ได้

  7. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าแล้ว ระบบจะใส่ใบจ่าหน้าไว้ในคำสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดซึ่งถูกส่งไปที่ SFN เพื่อจัดการสินค้า

ตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของร้านค้าของคุณ

ในช่วง BFCM และเทศกาลช้อปปิ้งวันหยุดนี้สินค้ามักจะถูกซื้อเป็นของขวัญ เนื่องจากมักจะเกิดความล่าช้าระหว่างลูกค้าผู้รับของขวัญและสินค้าที่ซื้อเป็นของขวัญ คุณจึงสามารถเพิ่มความไว้วางใจจากลูกค้าของคุณได้โดยการกำหนดระยะเวลาการคืนสินค้าให้ยาวนานขึ้น เพื่อจัดการกับความล่าช้าดังกล่าว ตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าของร้านค้าของคุณและพิจารณาแก้ไขนโยบายบางส่วนเพื่อมอบตัวเลือกเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าของคุณในช่วง BFCM และช่วงเทศกาลวันหยุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มและแก้ไขนโยบายร้านค้า

ขยายระยะเวลาการคืนสินค้าของคุณ

ลองขยายระยะเวลาการคืนสินค้าในช่วงวันหยุดให้ยาวนานขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าปลีกอย่าง Apple, Amazon และ Target จะขยายระยะเวลาการคืนสินค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม การขยายระยะเวลาการคืนสินค้าช่วยให้ลูกค้าและผู้รับของขวัญมีเวลามากขึ้นในการคืนสินค้า โดยลดความกังวลและความยุ่งยากให้น้อยลง

ในข้อความของคุณ ให้ระบุกรอบเวลาที่มีคุณสมบัติสำหรับการคืนสินค้าแบบขยายเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุข้อมูลสําคัญในนโยบายการคืนสินค้าของคุณไว้อย่างชัดเจน ดูวิธีเขียนนโยบายการคืนสินค้า

กลยุทธ์การคืนสินค้า

ลองเสนอการคืนสินค้าฟรีให้แก่ลูกค้าของคุณ หรือใช้ค่าคืนสินค้าแบบคงที่ การมีนโยบายการคืนสินค้าที่ไม่ยุ่งยากจะทำให้ลูกค้ามีแนวโน้มในการละทิ้งตะกร้าสินค้า ร้องเรียน หรือคับข้องใจน้อยลง เนื่องจากกลยุทธ์การคืนสินค้าที่คุณใช้งานได้ช่วยกำจัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อคืนสินค้า ลูกค้าจำนวนมากอ่านนโยบายการคืนสินค้าก่อนทำการซื้อ และลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากคุณ หรือเชื่อมั่นในแบรนด์ของคุณ หากร้านค้าของคุณมีนโยบายการคืนสินค้าที่ไม่ยุ่งยาก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี