ชุดสินค้าสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ชุดสินค้าคือสินค้ารายการหนึ่งที่จำหน่ายรวมกับสินค้าอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อมีการขายชุดสินค้า สินค้าทั้งหมดในชุดสินค้านั้นจะถูกจัดการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ชุดสินค้าสามารถเป็นชุดสูทที่รวมทั้งกางเกงและเสื้อแจ็คเก็ตได้ ทั้งนี้สินค้าที่อยู่ในชุดสินค้าจะสามารถจำหน่ายแยกได้

หากคุณต้องการให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จัดการชุดสินค้า และสินค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าชุดสินค้าได้ในแอป SFN ของคุณ

สินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดสินค้าจะถูกเก็บแยกไว้ใน SFN และจะสามารถนำมาขายเป็นสินค้าแยกรายการได้ หลังจากที่ SFN ได้รับคำสั่งซื้อที่เป็นชุดสินค้า SFN จะรับและบรรจุหีบห่อสินค้าที่อยู่ในชุดสินค้าและจัดการสินค้าเหล่านั้นด้วยกัน

รหัสสินค้าคงคลัง (SKU) ของชุดสินค้าเรียกว่า "SKU ชุดสินค้า" ในขณะที่รหัสสินค้าคงคลังของสินค้าที่อยู่ภายในชุดสินค้าจะเรียกว่า "SKU ส่วนประกอบ"

หากต้องการให้ SFN จัดชุดสินค้าของคุณด้วยบรรจุภัณฑ์พิเศษก่อนที่คุณจะได้รับคำสั่งซื้อของสินค้าเหล่านั้น คุณสามารถขอให้ SFN สร้างชุดสินค้าที่ประกอบล่วงหน้าได้

ข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าชุดสินค้า

ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าชุดสินค้าใน SFN ได้ สินค้าของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ตั้งค่าชุดสินค้า

หากสินค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับชุดสินค้า คุณจะสามารถตั้งค่าชุดสินค้าในแอป SFN ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บ "สินค้าคงคลัง"

 3. คลิกสินค้าที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นชุดสินค้า

 4. ในส่วนตั้งค่าชุดสินค้า ให้คลิก "เลือกสินค้า"

 5. เลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มเป็นส่วนประกอบไปยังชุดสินค้าของคุณ

 6. ในคอลัมน์จำนวนต่อชุดสินค้า ให้ป้อนปริมาณของสินค้าที่คุณต้องการใส่ไว้ในชุดสินค้าหนึ่งชุด

 7. คลิก "บันทึกชุดสินค้า"

หากคุณขายสินค้าที่ใช้รายการเดียวกันกับสินค้าอื่นๆ คุณจะสามารถตั้งค่าสินค้าเหล่านั้นเป็นชุดสินค้าและเลือกสินค้าดังกล่าวเป็น SKU ส่วนประกอบได้

เข้าถึงปริมาณที่พร้อมจำหน่ายสำหรับชุดสินค้าของคุณ

เพื่อที่จะขายชุดสินค้าของคุณ SFN จะต้องมี SKU ส่วนประกอบอย่างเพียงพอในการสร้างชุดสินค้าแต่ละรายการ ในกรณีที่ SFN มี SKU ส่วนประกอบไม่เพียงพอเพื่อสร้างชุดสินค้าหนึ่งชุดที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อแห่งใดแห่งหนึ่ง ปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าของคุณจะเป็นศูนย์ และระบบจะแสดงบนร้านค้าคุณว่าหมดสต็อก

ปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าคุณจะได้รับการกำหนดโดยการคำนวณดังต่อไปนี้

 • ที่ศูนย์การจัดการสินค้าแต่ละแห่ง ปริมาณชุดสินค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของ SKU ส่วนประกอบและจำนวนของแต่ละรายการที่ต้องใช้เพื่อสร้างชุดสินค้า
 • ปริมาณของชุดสินค้าทั้งหมดที่พร้อมจำหน่ายจะเท่ากับผลรวมของปริมาณชุดสินค้าที่สามารถสร้างขึ้นได้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN ทุกแห่ง
 • การคํานวณความพร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าจะไม่นับรวมการสั่งซื้อล่วงหน้า การจอง และคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการของส่วนประกอบในชุดสินค้า

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าชุดสินค้าทำความสะอาดเส้นผมต้องมีแชมพูหนึ่งชิ้นและครีมนวดผมหนึ่งชิ้นเป็นสินค้าส่วนประกอบ หากคุณมีแชมพู 10 ชิ้นและครีมนวดผม 15 ชิ้นในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ คุณจะสามารถขายชุดสินค้าได้ 10 ชุด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าคุณจะมีแชมพูเพิ่มเติมในศูนย์จัดการคำสั่งซื้ออื่น แต่ในการสร้างชุดสินค้า สินค้าของคุณจำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน

เมื่อคุณคืนองค์ประกอบของ SKU กลับสต็อกผ่านการถ่ายโอนขาเข้าไปยังศูนย์จัดการสินค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิจารณาถึงจํานวนสินค้าคงคลัง SFN ปัจจุบันของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงปริมาณที่พร้อมจำหน่ายของชุดสินค้าในคลังสินค้าของ Shopify admin หรือแอป SFN ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บ "สินค้าคงคลัง"

 3. คลิกชุดสินค้าที่คุณต้องการเข้าถึง

แก้ไขชุดสินค้าใน SFN

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และปรับจำนวนของ SKU ส่วนประกอบในชุดสินค้าที่มีอยู่ได้ หากคุณต้องการแก้ไขชุดสินค้าที่มีสินค้าค้างส่งที่ SFN ต้องจัดการ คุณจะต้องจัดการหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเหล่านั้นทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บ "สินค้าคงคลัง"

 3. คลิกชุดสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 4. คลิก "แก้ไขชุดสินค้า"

 5. ปรับสินค้าที่เลือกรวมถึงจำนวนของสินค้าที่คุณต้องการในชุดสินค้า

 6. คลิก "บันทึกชุดสินค้า"

หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลสินค้าใดๆ เกี่ยวกับชุดสินค้านอกเหนือจาก SKU คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้ในส่วน Shopify admin

หากคุณต้องการเปลี่ยน SKU ของชุดสินค้า คุณจำเป็นต้องตั้งค่าชุดสินค้าใหม่ หากคุณต้องการให้ข้อมูลส่วนใหญ่เหมือนกัน คุณสามารถทำสำเนาสินค้าของชุดสินค้าเดิมเพื่อสร้างชุดสินค้าใหม่ได้ ให้ตั้งค่าสินค้าเดิมในชุดสินค้าของคุณเป็นไม่พร้อมจำหน่ายในทุกช่องทางการขายเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าซื้อชุดสินค้าเดิม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี