สถานะคำขอจัดการสินค้า

คุณสามารถแสดงคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่มีสถานะเฉพาะได้โดยคลิกที่ "สถานะการจัดการ" ในหน้าคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ จากนั้นตรวจสอบสถานะที่คุณต้องการให้แสดง

คำขอการจัดการคำสั่งซื้อสามารถมีสถานะดังต่อไปนี้

สถานะการจัดการและรายละเอียด
สถานะ คำอธิบาย
รอดำเนินการ คำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณล่าช้าและยังไม่ได้รับมอบหมายไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ
กำลังดำเนินการ ระบบได้มอบหมายคำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ และกำลังประมวลผลรายการ เลือก และบรรจุสินค้าของคุณที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ
จัดการแล้วบางส่วน ระบบได้แยกคำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณให้เป็นพัสดุหลายชิ้น และมีอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ยังไม่ได้จัดการ
จัดการแล้ว รายการทั้งหมดในคำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณจะถูกบรรจุที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ
ถูกระงับ ไม่สามารถประมวลผลหรือมอบหมายคำขอการจัดการคำสั่งซื้อไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อได้ คําแนะนําในการปลดการระงับจะแสดงบนหน้ารายละเอียดคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ
ยกเลิกแล้ว ยกเลิกคำขอการจัดการคำสั่งซื้อใน SFN ของคุณแล้ว คุณต้องส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเองจากส่วน Shopify admin ของคุณเพื่อสร้างคำขอการจัดการคำสั่งซื้อใหม่

คำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ

หากคุณต้องการยืดเวลาในการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อให้มีเวลาแก้ไขในนาทีสุดท้าย แก้ปัญหาให้ลูกค้า หรือยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถตั้งเวลาล่าช้าในคำขอการจัดการคำสั่งซื้อได้

เมื่อระบบตั้งค่าคำขอการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่ชําระเงินแล้วให้ล่าช้าก่อนการประมวลผล ระบบก็จะเข้าสู่สถานะรอดำเนินการ คุณสามารถเริ่มประมวลผลคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอยู่ได้ตลอดเวลา

ตั้งค่าความล่าช้าในคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บ "การตั้งค่า"
 3. ในส่วนการจัดการคำสั่งซื้อล่าช้า ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือป้อนจํานวนนาทีที่คุณต้องการให้ล่าช้าก่อนประมวลผลคำสั่งซื้อ

เริ่มประมวลผลการจัดการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. ในแท็บภาพรวม ให้คลิก "ดูคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ"

 3. คลิกคำขอการจัดการสินค้าที่คุณต้องการเริ่มประมวลผล

 4. คลิกที่ "จัดการเลย"

คำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ

เมื่อคำขอการจัดการคำสั่งซื้อถูกระงับ คำสั่งซื้อนั้นจะมีสถานะถูกระงับ และมีแท็กเฉพาะที่ระบุเหตุผล เมื่อคุณมีคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับไว้ รายการงานของคุณในหน้าภาพรวมของแอพ SFN จะแสดงคำเตือน แก้ไขปัญหาคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับ คุณต้องไปยังหน้ารายละเอียดสำหรับคำขอนั้นเพื่อดูสาเหตุและพิจารณาสาเหตุการระงับและวิธีการแก้ไข

คำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณอาจถูกระงับเนื่องจากสาเหตุที่ระบุตามแท็กดังต่อไปนี้

แท็กระบุเหตุผลที่ระงับพร้อมคำอธิบาย
แท็กการระงับ คำอธิบาย
ต้องมีการตรวจสอบคำสั่งการค้าส่ง SFN ต้องตรวจสอบคำสั่งการค้าส่งของคุณ
ที่อยู่ไม่ถูกต้อง ที่อยู่ที่จัดส่งของคุณไม่ถูกต้อง และคุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของที่อยู่ที่จัดส่ง
ไม่มีศูนย์จัดการคำสั่งซื้อที่ใช้งานอยู่ ไม่มีการมอบหมายศูนย์จัดการคำสั่งซื้อที่ใช้งานอยู่ไปยังร้านค้าของคุณ
ประเทศถูกบล็อก ประเทศปลายทางถูกบล็อกไม่ให้รับการจัดส่งของคุณ
ไม่มีสินค้าคงคลัง สินค้าคงคลังที่ต้องใช้ในคำขอของคุณไม่พร้อมใช้งาน
สินค้าที่ไม่รู้จัก คำขอของคุณมีสินค้าที่ไม่รู้จัก
การเข้าถึงร้านค้าถูกบล็อก การเข้าถึงร้านค้าของคุณถูกบล็อก
สินค้าไม่ผ่านเกณฑ์ คำขอของคุณมีสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การจัดการคำสั่งซื้อถูกหยุดชั่วคราว การจัดการคำสั่งซื้อของคุณหยุดชั่วคราว
ยกเลิกโดยศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ ระบบได้ยกเลิกคำขอของคุณที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ
ถูกระงับด้วยตนเอง คุณได้ระงับคำขอของคุณด้วยตนเอง คุณสามารถเข้าถึงและยกเลิกการระงับคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อใดๆ ได้ในแอป SFN ของคุณ

เข้าถึงคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ

คุณสามารถเข้าถึงเหตุผลในการระงับคำขอการจัดการคำสั่งซื้อได้ในหน้ารายละเอียด

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. ในส่วนงาน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าถึงคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับใด * หากต้องการแสดงคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับทั้งหมด ให้คลิก "แก้ไขคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ" * หากต้องการแสดงคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับเฉพาะบางเหตุผล ให้คลิก "แสดงรายละเอียด" จากนั้นคลิกที่เหตุผลในการระงับ 3. คลิกที่คำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเข้าถึง

หากคุณอยู่ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อของ Shopify เพื่อดูคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ คุณสามารถคลิก "ดูรายละเอียดการจัดการคำสั่งซื้อ" ได้

ระงับคำขอการจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง

หากต้องการชะลอการจัดการคำสั่งซื้อให้ล่าช้าออกไปเท่าที่คุณต้องการ คุณสามารถระงับคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอยู่ได้ด้วยตนเอง หากคุณระงับคำขอด้วยตนเอง คำขอดังกล่าวก็จะอยู่ในสถานะถูกระงับจนกว่าคุณจะยกเลิกการระงับคำขอดังกล่าวด้วยตนเอง

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. ในแท็บภาพรวม ให้คลิก "ดูคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ"

 3. คลิกการร้องขอการจัดการสินค้าที่คุณต้องการระงับ

 4. คลิกที่ "ระงับ" จากนั้นคลิกที่ "ระงับ"อีกครั้งเพื่อยืนยัน

หากต้องการหยุดความคืบหน้าของคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ คุณก็สามารถยกเลิกคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง

คลายการระงับคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. ในส่วนงาน คุณเลือกได้ว่าจะเข้าถึงคำขอจัดการสินค้าที่ถูกระงับรายการใด * หากต้องการแสดงคำขอจัดการสินค้าที่ถูกระงับทั้งหมด ให้คลิกที่ "แก้ไขคำขอจัดการสินค้าที่ถูกระงับ * หากต้องการแสดงคำขอจัดการสินค้าที่ถูกระงับด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้คลิก "แสดงรายละเอียด" จากนั้นคลิกที่เหตุผลในการระงับ 3. คลิกคำขอจัดการสินค้าที่คุณต้องการเลิกระงับ 4. คลิกที่ "เลิกระงับ" จากนั้นคลิก "เลิกระงับ" อีกครั้งเพื่อยืนยัน

หลังจากคลายการระงับ คุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อแสดงสถานะคำสั่งซื้อเป็นรอดำเนินการได้ หากคุณพยายามจะคลายการระงับก่อนที่จะแก้ไขสาเหตุของการระงับ คำขอจะกลับไปยังสถานะถูกระงับ

ยกเลิกคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ

คำขอให้จัดการคำสั่งซื้อที่จะไม่ได้รับการจัดการโดย SFN จะมีสถานะเป็นยกเลิกแล้ว คำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณอาจถูกยกเลิกเนื่องจากการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ระบบได้มอบหมายคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งอื่นใน Shopify admin ของคุณ
 • ระบบได้ยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งรายการใน Shopify admin ของคุณ
 • สินค้าหรือปริมาณของสินค้าที่สั่งซื้อถูกแก้ไขใน Shopify admin ของคุณ ซึ่งจะเป็นการยกเลิกคำขอการจัดการคำสั่งซื้อเดิมและสร้างคำขอใหม่
 • มีการยกเลิกคำขอจัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเองในแอป SFN ของคุณ

กระบวนการยกเลิกคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อของคุณจะขึ้นอยู่กับสถานะของคำสั่งซื้อ หากคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อมีสถานะเป็น "รอดำเนินการ" หรือ "ถูกระงับ" คุณจะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคำขอดังกล่าวนั้นได้ในส่วน Shopify admin และหากคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อมีสถานะเป็น "กำลังดำเนินการ" คุณจะสามารถยกเลิกคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้ในแอป SFN

หากต้องการประมวลผลคำขอการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก คุณต้องคลิก "ส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ" ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อจากส่วน Shopify admin ของคุณ ซึ่งจะสร้างคำขอการจัดการคำสั่งซื้อใหม่ที่สามารถประมวลผลได้

หากต้องการหยุดความคืบหน้าของคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อที่มีสถานะรอดำเนินการ คุณก็สามารถระงับคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง

ยกเลิกคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง

หากคุณไม่ต้องการให้มีการจัดส่งสินค้าที่อยู่ในคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ คุณก็สามารถยกเลิกคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเองในแอป SFN

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. ในแท็บภาพรวม ให้คลิก "ดูคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ"

 3. คลิกคำขอการจัดการสินค้าที่คุณต้องการยกเลิก

 4. คลิกที่ "ยกเลิกคำขอ" จากนั้นคลิกที่ "ยกเลิกคำขอ" อีกครั้งเพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี