การแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง

Shopify ใช้ประวัติยอดขายของตัวเลือกสินค้าและจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในศูนย์จัดการสินค้าเพื่อประเมินจำนวนวันที่ตัวเลือกสินค้าในคลังของคุณจะพอจำหน่าย

ดูสินค้าคงคลัง

หน้า ภาพรวมของ แอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) มีส่วน ภาพรวมของสินค้าคงคลังที่แสดงข้อมูลต่อไปนี้:

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนภาพรวมสินค้าคงคลัง
ชื่อส่วน คำอธิบาย
ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ หากคุณมีสินค้าคงคลังอยู่ในศูนย์จัดการสินค้า SFN หลายศูนย์ คอลัมน์นี้จะแสดงศูนย์จัดการสินค้าที่จัดเก็บสินค้าคงคลังของคุณเอาไว้ หากคุณมีสินค้าคงคลังอยู่ในศูนย์จัดการศูนย์เดียว คอลัมน์นี้จะไม่ปรากฎ
สินค้าทั้งหมด จํานวน SKU เฉพาะทั้งหมดที่คุณมีในศูนย์จัดการสินค้า
สต็อกสินค้าเหลือน้อย จํานวน SKU เฉพาะทั้งหมดที่มีสินค้าในสต็อกปริมาณต่ำโดยอิงจากจำนวนวันขั้นต่ำของการตั้งค่าสินค้าคงคลัง คุณสามารถคลิกที่ไอคอน **▾** เพื่อแสดงรายการสินค้าที่เหลือน้อยในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อนั้น
ขาเข้า จํานวน SKU เฉพาะทั้งหมดที่จะเข้ามาผ่านการถ่ายโอนขาเข้าไปยังศูนย์จัดการสินค้า คุณสามารถคลิก **▾** เพื่อแสดงรายการสินค้าที่เข้ามายังศูนย์จัดการสินค้านั้น

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือนให้คุณเติมสินค้าคงคลังของคุณที่สต็อกไว้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อโดยอิงตามจำนวนวันที่คาดการณ์ไว้ของสินค้าคงคลังที่คุณมีเหลือ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อจำนวนวันของสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าใดๆ มีน้อยกว่าขั้นต่ำที่คุณกำหนด การแจ้งเตือนสินค้าคงคลังจะปรากฏในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ของคุณในแท็บภาพรวมและสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

  1. จากแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ให้คลิกการตั้งค่า
  2. ในส่วนการแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง ให้กำหนดจำนวนวันขั้นต่ำที่สินค้าคงคลังต้องพอจำหน่ายสำหรับสินค้าที่คุณต้องการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี