การประมวลผลคำสั่งซื้อ

หากต้องการให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ประมวลผลคำสั่งซื้อ Shopify ของคุณอย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดการคำสั่งซื้อ หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าสินค้าของคุณ เช่น SKU โปรดติดต่อทีมส่งเสริมความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

หากคุณต้องการให้ SFN ส่งพัสดุของคุณให้ลูกค้าเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถอัปเกรดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคำสั่งซื้อได้

ข้อกำหนดในการจัดการคำสั่งซื้อ

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะจัดการคำสั่งซื้อก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • ตัวเลือกสินค้ามีการตั้งค่าต่อไปนี้

 • สินค้าคงคลังทั้งหมดในคำสั่งซื้อมีพร้อมจำหน่าย

 • ที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อถูกต้อง

 • บาร์โค้ดมีลักษณะเฉพาะตัว

 • คำสั่งซื้อได้รับการทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว หรือหากมีคำสั่งซื้อผ่านช่องทางการขายใน Google หรือ Facebook การชำระเงินจะได้รับการอนุมัติ * ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณจะถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและคุณมีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของคุณ

หากคุณมีแอปที่ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อจาก Shopify ว่า "จัดการแล้ว" ได้ SFN จะละเว้นคำสั่งซื้อที่จัดการแล้วเหล่านั้น

ตั้งค่าการประมวลผลคำสั่งซื้อ

หากต้องการให้ SFN ประมวลผลและจัดการคำสั่งซื้อใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณต้องเปิดการประมวลผลคำสั่งซื้อในแท็บการตั้งค่าของแอป SFN ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณตั้งค่า SFN สำหรับร้านค้าของคุณ การตั้งค่าของคุณจะเป็น "เปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้อ"

หากปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้อ SFN จะสร้างคำขอการจัดการคำสั่งซื้อในสถานะรอดำเนินการ แต่จะไม่ประมวลผลหรือจัดการคำขอเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ การปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้อจะไม่เป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อที่เริ่มประมวลผลไปแล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บ "การตั้งค่า"
 3. ในส่วนการประมวลผลคำสั่งซื้อ คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้
  • หากระบบแสดงว่าคุณปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้ออยู่และคุณต้องการจะเปิดใช้งาน ให้คลิกที่ "เปิดใช้งาน" จากนั้นคลิกที่ "เปิดใช้งาน" อีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • หากระบบแสดงข้อความว่า "เปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งซื้ออยู่" และคุณต้องการจะปิดใช้งาน ให้คลิกที่ "ปิดใช้งาน" จากนั้นคลิกที่ "ปิดใช้งาน" อีกครั้งเพื่อยืนยัน

กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ

 1. ลูกค้าทำการสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 2. หลังจากชําระเงินหรืออนุมัติการชําระเงินแล้ว SFN จะได้รับการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อในสถานะรอดำเนินการ หากคุณตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อล่าช้าในการตั้งค่า คำขอจะอยู่ในสถานะรอดำเนินการจนกว่าจะผ่านช่วงเวลาล่าช้า
 3. SFN จะจัดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อประมวลผลการจัดการคำสั่งซื้อ

  1. ตรวจสอบว่าคำขอดังกล่าวตรงตามเงื่อนไขการจัดการคำสั่งซื้อหรือไม่
  2. ระบุเวลาที่ต้องจัดส่งพัสดุ
  3. เลือกบริการจัดส่ง
  4. ระบุว่าศูนย์จัดการคำสั่งซื้อใดสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้
 4. ระบบได้มอบหมายคำขอไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อและเข้าสู่สถานะ "อยู่ระหว่างดำเนินการ"

 5. เมื่อถึงเวลาประมวลผลคำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ SFN จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกและบรรจุสินค้า
  2. ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีหมายเลขติดตามพัสดุ
  3. แนบใบจ่าหน้าการจัดส่งและบันทึกการจัดส่งเข้ากับพัสดุ
  4. นัดหมายเวลารับสินค้ากับผู้ให้บริการขนส่ง
 6. คำขอการจัดการคำสั่งซื้อจะเข้าสู่สถานะจัดการแล้ว หากเป็นการจัดการคำสั่งซื้อแบบแยก คำขอจะอยู่ในสถานะจัดส่งแล้วบางส่วนจนกว่าจะจัดส่งพัสดุทั้งหมดแล้ว

 7. SFN จะอัปเดตคำสั่งซื้อ Shopify ของคุณด้วยหมายเลขติดตามพัสดุ

 8. ผู้ให้บริการขนส่งมาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ รับสินค้าที่จะจัดส่ง และส่งการแจ้งเตือนไปยัง SFN ว่าพัสดุอยู่ระหว่างการจัดส่ง

 9. ผู้ให้บริการขนส่งจะส่งสินค้าไปยังที่อยู่ลูกค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี