อัปเกรดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

คุณสามารถส่งคำขอให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จัดส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณให้แก่ลูกค้าได้เร็วขึ้นโดยอัปเกรดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคำสั่งซื้อ Shopify ของคุณ หากต้องการอัปเกรดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณต้องยกเลิกคำสั่งซื้อใน SFN และ Shopify โดยไม่ต้องคืนเงินให้ลูกค้า จากนั้นให้ทำซ้ำคำสั่งซื้อใน Shopify ด้วยวิธีการจัดส่งที่รวดเร็วกว่า จากนั้นจึงขอการจัดการคำสั่งซื้อใหม่ของคุณในแอป SFN

หากต้องการอัปเกรดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คำสั่งซื้อของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อ SFN ของคุณ

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อที่มีการจัดการใน SFN ที่คุณต้องการยกเลิก
 3. คลิก ดูรายละเอียดการจัดการคำสั่งซื้อในแอป
 4. ในแอป SFN ให้คลิก “ยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อ” จากนั้นคลิกที่ “ยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อ” อีกครั้งเพื่อยืนยัน

หลังจากยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อให้สถานะคำสั่งซื้อขึ้นว่ายกเลิกแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: ยกเลิกคำสั่งซื้อใน Shopify

 1. คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อในส่วนข้อมูลสรุปในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ SFN ที่ยกเลิกแล้วเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อของคุณในส่วน Shopify admin
 2. คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” จากนั้นเลือก “ยกเลิกคำสั่งซื้อ
 3. ในส่วน ยกเลิกคำสั่งซื้อ ให้กําหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้:

  1. เลือก คืนเงินในภายหลัง
  2. ทำเครื่องหมายที่ คืนสินค้ากลับสต็อก
  3. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า
 4. คลิก ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 3: ทำซ้ำคำสั่งซื้อใน Shopify

 1. ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อที่ยกเลิกแล้ว ให้คลิกที่ “การดำเนินการเพิ่มเติม” จากนั้นคลิกที่ “คัดลอก
 2. ลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกจากรายคำสั่งซื้อ:

  1. คลิก “เพิ่มส่วนลด
  2. เลือก เปอร์เซ็นต์ เป็นประเภทส่วนลด จากนั้นป้อนตัวเลข 100 เป็นมูลค่าส่วนลด
  3. คลิกนำไปใช้
 3. ตั้งค่าการจัดส่งของคำสั่งซื้อ:

  1. คลิกที่เพิ่มการจัดส่ง
  2. คัดลอกชื่ออัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แยกขีดและค่าใช้จ่ายออก
  3. เลือกกำหนดเอง
  4. วางชื่ออัตราค่าส่งที่คุณคัดลอกมาในช่องชื่ออัตราค่าจัดส่ง หากชื่ออัตราค่าจัดส่งไม่ตรงกับตัวเลือกที่มี SFN จะวิธีการจัดส่งที่ช้าที่สุดเป็นค่าเริ่มต้น
  5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น หากต้องการครอบคลุมความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงการจัดส่ง ให้ป้อนค่าธรรมเนียมในส่วนราคา SFN จะไม่ดำเนินการกับคำสั่งซื้อใหม่ของคุณจนกว่าคุณจะยอมรับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อ
  6. คลิกที่เสร็จสิ้น
 4. คลิกที่ “ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว” จากนั้นคลิกที่ “สร้างคำสั่งซื้อ

หากคุณประสบปัญหากับกระบวนการนี้ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ SFN เพื่อขอความช่วยเหลือ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี