เริ่มต้นใช้งานเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานเครือข่ายแบบครบวงจรของ Shopify (SFN) คุณจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของสินค้าและธุรกิจของคุณภายใน Shopify การจัดเตรียมสินค้าล่วงหน้าจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าศูนย์จัดการคำสั่งซื้อพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนขาเข้าของคุณแล้ว ซึ่งจะทำให้สินค้าของคุณพร้อมสำหรับการจัดการได้เร็วขึ้น

เริ่มต้นใช้งานกับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากคุณยังไม่ได้ใช้งานเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณมีสิทธิ์สำหรับ SFN
 2. กำหนด SKU และบาร์โค้ดให้สินค้าและตัวเลือกสินค้าของคุณ
 3. อัปโหลดสินค้าของคุณไปยังแอป SFN
 4. สร้างการถ่ายโอนขาเข้า
 5. บรรจุและติดใบจ่าหน้าสินค้าของคุณ
 6. ส่งสินค้าของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ Shopify
 7. ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งของคุณสำหรับ SFN ในส่วนการจัดส่งของส่วน Shopify admin ของคุณ:
  1. ตั้งค่า โปรไฟล์การจัดส่ง
  2. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

หากคุณต้องการจัดการคำสั่งซื้อในแคนาดา จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมที่คุณต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานเครือข่ายแบบครบวงจรของ Shopify ในแคนาดา

โปรไฟล์การจัดส่ง

โปรไฟล์การจัดส่งช่วยให้คุณทราบว่าตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อใดควรจะจัดการคำสั่งซื้อที่ได้รับ โดยอิงตามที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้า คุณสามารถใช้โปรไฟล์การจัดส่งเพื่อส่งสินค้าไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN โดยตรงได้ตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า

หากคุณสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกศูนย์จัดการคำสั่งซื้อที่ต้องการให้จัดการคำสั่งซื้อดังกล่าวด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN จัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว ให้เลือก SFN เป็นที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านที่หัวข้อเกี่ยวกับโปรไฟล์การจัดส่ง

กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

แอปที่สต็อกสินค้าคงคลังหรือจัดการคำสั่งซื้อให้คุณ เช่น SFN จะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งเช่นกัน เมื่อคุณเพิ่ม SFN ไปยังร้านค้าของคุณ ระบบจะเพิ่ม SFN ให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งโดยอัตโนมัติ โดย SFN จะไม่นับรวมในขีดจํากัดตำแหน่งที่ตั้งของบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หากตำแหน่งที่ตั้งมีการกำหนดอัตราค่าจัดส่งไว้แล้ว และตำแหน่งที่ตั้งนั้นสามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ ระบบจะส่งคำสั่งซื้อนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อ หากไม่มีตำแหน่งที่ตั้งใดที่ได้รับการกำหนดอัตราค่าจัดส่งไว้ หรือไม่มีตำแหน่งที่ตั้งใดที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจะดำเนินการขายสินค้าเกินจำนวน ระบบจะบล็อกการขายสินค้าเกินจำนวนก็ต่อเมื่อสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของคุณขายหมดแล้วเท่านั้น

หากสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อภายในแห่งเดียวได้ ระบบจะส่งคำสั่งซื้อนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว หากไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำหนดให้เป็นอันดับแรกตามลำดับความสำคัญได้ ระบบจะตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ เพื่อหาสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่าย

หากจำเป็นต้องใช้สินค้าคงคลังจากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อหลายแห่งในการจัดการคำสั่งซื้อเดียว ระบบจะแยกคำสั่งซื้อดังกล่าวและเรียกเก็บค่าจัดส่งสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อไม่มีศูนย์จัดการคำสั่งซื้อใดสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ และ SFN เป็นตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อที่ต้องการตั้งแต่ต้น ระบบจะระงับคำสั่งซื้อนั้นไว้ชั่วคราวในแอป SFN เนื่องจากมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ

หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้เนื่องจากเหตุผลอื่น ระบบจะติดป้ายที่ระบุว่า "ยังไม่จัดการ" ในส่วน Shopify admin ของคุณ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านที่หัวข้อเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี