การจัดส่งระหว่างประเทศ

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาและคุณใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ คุณจะต้องต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการประเมินการนำเข้าและภาษีอย่างถูกต้อง

หากธุรกิจของคุณอยู่ในสหรัฐฯ หรือแคนาดาและคุณได้จัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อไปยังลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาคอื่น ลูกค้ารายนั้นจะถือเป็นผู้นำเข้า (Importer of Record) ของคำสั่งซื้อดังกล่าวและลูกค้าอาจต้องจ่ายอากรขาเข้าและภาษีสำหรับคำสั่งซื้อของพวกเขาโดยอัตราจะขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคปลายทาง, มูลค่าของการจัดส่ง, ข้อตกลงทางการค้า และสนธิสัญญา หากคุณจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศจากแคนาดา Canada Post จะไม่เก็บอากรและภาษีอย่างสม่ำเสมอ

การจัดส่งระหว่างประเทศที่มีมูลค่า 2500 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่าจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง หนังสือมอบอำนาจ หมายเลขธุรกรรมระหว่างประเทศ และเอกสารเฉพาะของผู้ให้บริการขนส่ง

SFN ไม่มีประกันเพิ่มเติมให้สำหรับการจัดส่งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ แต่ผู้ให้บริการขนส่งบางรายอาจมีให้บริการ คุณสามารถติดต่อทีมให้ความช่วยเหลือ SFN ทางอีเมลเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันจากผู้ให้บริการขนส่งได้

อากรขาเข้าและภาษี

จํานวนอากรขาเข้าและภาษีสำหรับพัสดุที่จัดส่งระหว่างประเทศจะได้รับการกําหนดจากหลายปัจจัย และมูลค่าของการจัดส่งจะกําหนดจากการประเมินข้อมูลต่างๆ เช่น ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ค่าจัดส่ง และต้นทุนของประกันการจัดส่ง ในบางประเทศและภูมิภาค อากรขาเข้าจะมีการเรียกเก็บภาษี

อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อมูลค่าของอากรและภาษีนำเข้าคือหลักเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการผ่อนปรน คำนี้หมายถึงมูลค่าขั้นต่ำสุดของการจัดส่งก่อนที่จะถูกเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้า หลักเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการผ่อนปรนจะถูกกำหนดจากประเทศหรือภูมิภาคของการจัดส่ง

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อจํานวนอากรขาเข้ามีดังต่อไปนี้:

  • ประเทศต้นทาง (COO) ซึ่งหมายถึงประเทศหรือภูมิภาคที่มีการผลิตสินค้า
  • ประเภทของสินค้า
  • วัสดุของสินค้า
  • เพศ ซึ่งใช้สำหรับเสื้อผ้า
  • ผู้ให้บริการขนส่งและบริการ

การจัดส่งสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระอากร

SFN รองรับการจัดส่งสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระอากร (DDU) ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการจัดส่งที่สถานที่ (DAP) DDU คือการที่ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายอากรขาเข้าและภาษีที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการจัดส่งสินค้าที่พวกเขาสั่งซื้อ โดยผู้ให้บริการขนส่งจะเป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้จากลูกค้าและจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ การเก็บค่าธรรมเนียมอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดส่งหรือผู้ให้บริการจัดส่งอาจติดต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจัดส่งแต่ละราย โดยผู้ให้บริการจัดส่งจะไม่มอบสินค้าที่จัดส่งให้ลูกค้าหากไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการขนส่งส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเก็บและโอนเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บอีกด้วย

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ SFN จะไม่จ่าหน้าพัสดุว่าเป็นของขวัญ และไม่สามารถรับรองได้ว่าการจัดส่งจะได้รับการยกเว้นจากอากรขาเข้าและภาษี

หากคุณจัดส่งสินค้า เช่น สินค้าขนาดทดลองหรือสิ่งแทรกการตลาด คุณควรระบุว่าพัสดุเป็นสินค้าส่งเสริมการขายบนเอกสารการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการจัดส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ แม้ว่าสินค้าเหล่านี้จะมีมูลค่าทางการเงินเป็นศูนย์ คุณก็ต้องมอบหมายราคาที่มากกว่า 0 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้สินค้า มิฉะนั้นการจัดส่งอาจละเมิดกฎหมายศุลกากรระหว่างประเทศได้

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้ข้อความอธิบายที่ถูกต้องและสมบูรณ์สำหรับสินค้าของคุณแล้ว โดยข้อความอธิบายควรอธิบายลักษณะของสินค้า อธิบายว่าสินค้าดังกล่าวมีไว้เพื่ออะไร และอธิบายว่าสินค้าผลิตจากอะไร
  • เพิ่มรหัส HS ให้สินค้าใน Shopify admin ของคุณ การเพิ่มรหัส HS จะช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีการเรียกเก็บอากรขาเข้าและภาษีที่ถูกต้องสำหรับการจัดส่งของคุณ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัส HS นั้นเป็นรหัสที่ถูกต้องสำหรับสื่อส่งเสริมการขาย ชุด หรือกลุ่มสินค้าที่คุณขายในร้านค้าของคุณ

  • มอบหมายราคาที่สูงกว่า 0 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้สินค้าทุกรายการในการจัดส่งของคุณ แม้ว่าสินค้ารายการดังกล่าวจะเป็นของขวัญฟรีเมื่อซื้อสินค้า (GWP) ก็ตาม - ไม่แนะนําให้จัดส่ง GWP ไปยังปลายทางต่างประเทศเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงว่าลูกค้าจะถูกเรียกเก็บอากรขาเข้าและภาษีจาก GWP

  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้เพิ่มอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของเขาในขั้นตอนการชำระเงินแล้วเพื่อให้ผู้ให้บริการขนส่งในพื้นที่สามารถติดต่อพวกเขาเพื่อแจ้งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและการจัดส่งได้

  • เผยแพร่ข้อมูลที่ชัดเจนในร้านค้าออนไลน์ของคุณว่าลูกค้าต่างประเทศจะต้องเสียอากรขาเข้าและภาษีอย่างไร การให้ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้ลูกค้าของคุณได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี