กำลังทำแผนที่อัตราค่าจัดส่งของคุณ

เพื่อช่วยให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อทราบว่าต้องเลือกความเร็วในการจัดส่งแบบใดหรือระดับการให้บริการระดับไหนเมื่อดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณกับความเร็วในการจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงได้ คุณสามารถระบุอัตราค่าจัดส่งที่ต้องใช้ในการจัดส่งเป็นแบบประหยัด มาตรฐาน หรือด่วน ซึ่งจะช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อของคุณได้รับการจัดส่งภายในระยะเวลาการจัดส่งที่คาดไว้ที่คุณได้กำหนดให้แก่ลูกค้า

ระดับการให้บริการ

หมายเหตุ: ผู้ให้บริการจัดส่งหลายรายกำลังประสบความล่าช้าและได้ยกเลิกการรับประกันระดับการให้บริการของตนสำหรับบริการจัดส่งส่วนใหญ่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของผู้ให้บริการจัดส่งให้ดูที่สถานะผู้ให้บริการจัดส่ง

คุณสามารถจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณเข้ากับระดับการให้บริการต่อไปนี้ได้:

การให้บริการจัดส่งแบบไหนเข้าคู่กับระดับการให้บริการใด
ปลายทาง บริการของผู้ให้บริการขนส่ง ระดับการจัดส่งที่เข้าคู่ ระยะเวลาการจัดส่งที่คาดไว้
ภายในประเทศ 5-7 วัน ประหยัด 5-8 วัน
3 วัน มาตรฐาน 3-4 วัน
2 วัน ด่วน 1-2 วัน
ระหว่างประเทศ อย่างช้า: สูงสุด 21 วัน ประหยัด มาตรฐาน 7-21 วัน
อย่างเร็ว: สูงสุด 7 วัน ด่วน 2-7 วัน

ผู้ให้บริการขนส่งจะเป็นผู้ส่งพัสดุของคุณ ซึ่งจะเร็วกว่าหรือเท่ากับระยะเวลาการขนส่งที่คาดไว้ของคุณ

ข้อพิจารณา

ก่อนที่คุณจะจับคู่อัตราค่าจัดส่ง ให้ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

ตั้งค่าการจัดส่งของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งของคุณเพื่อทำงานร่วมกับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของผู้ให้บริการจัดส่งไม่สามารถใช้ฟีเจอร์การจับคู่อัตราค่าจัดส่งได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของอัตราค่าจัดส่งให้ดูที่อัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งฟรี

หากคุณมอบการจัดส่งฟรีให้แก่ลูกค้าของคุณ ให้พิจารณาการสร้างเขตการจัดส่งในเขตพื้นที่ของศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของคุณ วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถมอบอัตราค่าจัดส่งฟรีไปยังทุกเขตพื้นที่แต่จับคู่อัตราค่าจัดส่งกับความเร็วในการจัดส่งที่แตกต่างกันได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเพิ่มสินค้าในฟลอริดา คุณสามารถสร้างเขตการจัดส่งในรัฐที่ใกล้ฟลอริดา เช่น จอร์เจีย และสร้างอัตราค่าจัดส่งฟรีที่จับคู่กับการจัดส่งด่วนภายใน 1-2 วัน นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเขตการจัดส่งในรัฐที่อยู่ห่างออกไป เช่น โอเรกอน และสร้างอัตราค่าจัดส่งฟรีที่จับคู่กับการจัดส่งแบบมาตรฐานหรือแบบประหยัด

ชื่ออัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งที่มีชื่อเดียวกันจะจับคู่กับระดับการให้บริการเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีอัตราค่าจัดส่งฟรีในเขตพื้นที่ที่แยกต่างหาก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราค่าจัดส่งเหล่านั้นมีชื่อแตกต่างกัน ไม่เช่นนั้นจะได้รับความเร็วในการจัดส่งเดียวกันทั้งหมด หากต้องการเปลี่ยนชื่ออัตราค่าจัดส่งของคุณให้ดูที่ แก้ไขอัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งที่ไม่ได้จับคู่

หากอัตราค่าจัดส่งไม่ได้จับคู่กับความเร็วในการจัดส่ง จะมีค่าเริ่มต้นเป็นประหยัด

จับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ข้อสรุปเรื่องชื่ออัตราค่าจัดส่งของคุณแล้วก่อนจะจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณ หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่ออัตราค่าจัดส่งขณะจับคู่อัตราค่าจัดส่ง ให้เปลี่ยนชื่อของอัตราค่าจัดส่งในการตั้งค่าการจัดส่งของส่วน Shopify admin แล้วจับคู่อัตราค่าจัดส่งในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขชื่ออัตราค่าจัดส่งของคุณให้ดูที่แก้ไขอัตราค่าจัดส่ง

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
  2. คลิกที่ การตั้งค่า
  3. ในส่วนระดับการให้บริการจัดส่ง ให้คลิกที่ "จัดการบริการ"
  4. ในแต่ละระดับการให้บริการ ให้เลือกอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการจับคู่กับระดับนั้นๆ
  5. คลิกที่บันทึก

หากคุณเปลี่ยนชื่อของอัตราค่าจัดส่งหลังจากที่ทำการจับคู่ อัตราค่าจัดส่งจะตั้งความเร็วจัดส่งแบบประหยัดเป็นค่าเริ่มต้นจนกว่าคุณจะทำการจับคู่อัตราค่าจัดส่งอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี