การสร้างการถ่ายโอนขาเข้า

หลังจากที่คุณเพิ่มรายละเอียดสินค้าที่จำเป็นแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถ่ายโอนสินค้าคงคลังขาเข้าของคุณไปยังหนึ่งในศูนย์จัดการสินค้าของ Shopify

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มข้อมูลการติดตามของคุณเมื่อสร้างการถ่ายโอน หากคุณไม่มีข้อมูลการติดตามระหว่างที่สร้างอย่าลืมกลับมาแก้ไขการถ่ายโอนและเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นเมื่อได้รับข้อมูล คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเติมหากการจัดส่งมาถึงคลังสินค้าในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify โดยไม่มีข้อมูลการติดตาม

คุณสามารถถ่ายโอนสินค้าเฉพาะรายการได้สูงสุด 500 รายการในครั้งเดียว

เมื่อคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าที่ยังไม่เคยส่งไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ตัวเลือกสินค้าจะแสดงแท็ก New ภายในการถ่ายโอนขาเข้า เมื่อคุณส่งการถ่ายโอนขาเข้าที่มีตัวเลือกสินค้าใหม่คุณต้องยืนยันว่าตัวเลือกสินค้าใหม่มีสิทธิ์ได้รับ สำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify หากคุณส่งตัวเลือกสินค้าที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งคืนให้ผู้ส่ง

สร้างการถ่ายโอนขาเข้า

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกการถ่ายโอนขาเข้า > สร้างการถ่ายโอนขาเข้า
 3. เลือกต้นทางของการถ่ายโอน โดยการทำเช่นนี้อาจมาจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งของคุณหรือจากซัพพลายเออร์
 4. ทำได้ตามความต้องการ: หากไม่ต้องการเปลี่ยนระดับสินค้าคงคลังของที่อยู่ต้นทาง ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่หักสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งนี้
 5. เลือกปลายทางของการถ่ายโอน
 6. คลิก "เพิ่มสินค้า" หากต้องการอัปโหลดสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV โปรดดูที่การอัปโหลดสินค้าผ่านไฟล์ CSV
 7. คลิกส่งการถ่ายโอนขาเข้า
 8. หากคุณไม่เคยส่งสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ให้กรอกกล่องโต้ตอบยืนยันว่าสินค้าของคุณมีสิทธิ์จากนั้นจึงคลิก"ยืนยันและส่ง"

ถัดไปแพ็คและติดใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

เพิ่มซัพพลายเออร์

คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ซัพพลายเออร์เพื่อใช้เป็นต้นทางแทนการเลือกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งของคุณเป็นต้นทางสำหรับการถ่ายโอน หลังจากที่คุณสร้างซัพพลายเออร์แล้ว คุณสามารถกำหนดให้ซัพพลายเออร์ดังกล่าวเป็นต้นทางสำหรับการถ่ายโอนในอนาคตได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกการถ่ายโอนขาเข้า > สร้างการถ่ายโอนขาเข้า
 3. ในเมนูดรอปดาวน์ ต้นทาง ให้คลิก เพิ่มซัพพลายเออร์ และเพิ่มรายละเอียดของซัพพลายเออร์
 4. คลิกบันทึกซัพพลายเออร์

เพิ่มช่วงไปยังจำนวนขาเข้า

หากจำนวนตัวเลือกสินค้าในการถ่ายโอนขาเข้าของคุณไม่ตรงกับจำนวนที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อได้รับ การถ่ายโอนขาเข้าจะเปลี่ยนเป็นสถานะการตรวจสอบ หากไม่พบสาเหตุ ทีมส่งเสริมความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งเรื่องความแตกต่าง

หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานะการตรวจสอบนี้มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย คุณสามารถเพิ่มขีดจำกัดหรือช่วงแบบอิงเปอร์เซ็นต์ไปยังจำนวนการถ่ายโอนขาเข้าของคุณได้ หากจำนวนที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อนับได้อยู่ภายในช่วงของคุณ การถ่ายโอนขาเข้านั้นจะไม่เข้าสู่สถานะการตรวจสอบ

ช่วงที่คุณเพิ่มจะมีผลกับตัวเลือกสินค้าทั้งหมดในการถ่ายโอน หากคุณต้องการเพิ่มช่วงที่แตกต่างกันไปยังตัวเลือกสินค้าต่างๆ ให้สร้างการถ่ายโอนขาเข้าหลายรายการ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าการถ่ายโอนขาเข้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า 2 รายการ รายการหนึ่งมีจำนวน 100 หน่วย และอีกรายการมี 200 หน่วย จากนั้นคุณกำหนดช่วงจำนวนเป็น 10% ในการถ่ายโอนขาเข้า ตัวเลือกสินค้าที่มีจำนวน 100 หน่วยจะไม่เข้าสถานะการตรวจสอบหากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อนับสินค้าได้ระหว่าง 90 ถึง 110 หน่วย ตัวเลือกสินค้าที่มีจำนวน 200 หน่วยจะไม่เข้าสถานะตรวจสอบหากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อนับสินค้าได้ระหว่าง 180 ถึง 220 หน่วย

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกการถ่ายโอนขาเข้า
 3. เปิดการถ่ายโอนขาเข้า: - หากคุณไม่มีการถ่ายโอนขาเข้าอยู่ ให้คลิก "สร้างการถ่ายโอนขาเข้า"

  • หากคุณมีการถ่ายโอนขาเข้าที่คุณต้องการเพิ่มขีดจำกัดจำนวน ให้คลิกที่การถ่ายโอนขาเข้าดังกล่าว
 4. ถัดจากอัตราค่าจัดส่ง ± 0% ให้คลิก "แก้ไข"

 5. ในส่วนช่วงจำนวน ให้ป้อนจำนวนเปอร์เซ็นต์ จากนั้นคลิก "ส่ง"

แก้ไขรายละเอียดของซัพพลายเออร์

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของซัพพลายเออร์ได้โดยเพิ่มซัพพลายเออร์ไปยังการถ่ายโอนขาเข้าใหม่จากนั้นจึงเปลี่ยนรายละเอียดของซัพพลายเออร์ คุณสามารถลบการถ่ายโอนใหม่หรือดำเนินการสร้างการถ่ายโอนขาเข้าใหม่ได้

หลังจากที่คุณส่งการถ่ายโอนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ของซัพพลายเออร์ได้และจะไม่เปลี่ยนแปลงหากคุณแก้ไขที่อยู่นั้นในการถ่ายโอนอื่น

การเปลี่ยนชื่อซัพพลายเออร์จะเป็นการเปลี่ยนชื่อของซัพพลายเออร์ในการถ่ายโอนที่มีอยู่ทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกการถ่ายโอนขาเข้า > สร้างการถ่ายโอนขาเข้า
 3. ในเมนูดรอปดาวน์ ต้นทาง ให้เลือกซัพพลายเออร์
 4. คลิกที่ดูรายละเอียดซัพพลายเออร์ > แก้ไข
 5. ทำการแก้ไขใดๆ จากนั้นคลิกบันทึกซัพพลายเออร์

เพิ่มสินค้าไปยังการถ่ายโอนขาเข้าหลายรายการด้วยการใช้ไฟล์ CSV

คุณสามารถอัปโหลดสินค้าไปยังการถ่ายโอนขาเข้าของคุณผ่านไฟล์ CSV แทนการเพิ่มด้วยตนเองได้ เมื่อสร้างการถ่ายโอนขาเข้า คุณสามารถคลิกเพิ่มสินค้าผ่านไฟล์ CSV และอัปโหลดไฟล์ CSV ที่จัดรูปแบบแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ CSV เทมเพลตได้จากร้านค้าของคุณหรือสร้างไฟล์ CSV ด้วยตนเองได้

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV เทมเพลต

ไฟล์ CSV เทมเพลตจะมีสินค้าทั้งหมดที่มีสิทธิ์สำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopifyข สินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละรายการมีค่าเริ่มต้นเป็น 0

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดเทมเพลตให้แก้ไขสินค้าคงคลังที่คุณต้องการรวมไว้ในการถ่ายโอน สินค้าใดๆ ที่มีสินค้าคงคลังของ 0 ในไฟล์ CSV จะไม่ถูกเพิ่มไปยังการถ่ายโอนขาเข้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกการถ่ายโอนขาเข้า > สร้างการถ่ายโอนขาเข้า
 3. คลิกนำเข้าจาก CSV
 4. คลิกดาวน์โหลดเทมเพลต CSV ที่ฟอร์แมตล่วงหน้า

สร้างไฟล์ CSV ด้วยตนเอง

คุณสามารถสร้างไฟล์ CSV โดยใช้โปรแกรมสเปรดชีตได้เช่น Google ชีต ไฟล์ต้องมีหัวเรื่อง SKU และ Quantity เท่านั้น สำหรับแต่ละแถวหลังส่วนหัว ให้เพิ่ม SKU และสินค้าคงคลังของสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังการถ่ายโอนสินค้าคงคลังของคุณ SKU ทั้งหมดต้องเป็นไปตามสินค้าที่มีสิทธิ์สำหรับเครือข่ายการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจรของ Shopify หลังจากที่คุณเพิ่มสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกไฟล์สเปรดชีตได้เป็นไฟล์ CSV

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี