การสร้างการถ่ายโอนขาเข้าในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หลังจากที่คุณเพิ่มรายละเอียดสินค้าที่จำเป็นและยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสำหรับการถ่ายโอนของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มถ่ายโอนสินค้าคงคลังขาเข้าไปยังหนึ่งในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มข้อมูลการติดตามเมื่อสร้างการถ่ายโอน หากคุณไม่มีข้อมูลการติดตามเมื่อคุณสร้างการถ่ายโอน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแก้ไขการถ่ายโอนและเพิ่มข้อมูลเมื่อคุณมีโอกาส คุณสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดำเนินการ หากการจัดส่งมาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN โดยไม่มีข้อมูลการติดต่อ หากคุณมีหมายเลขติดตามพัสดุสำหรับการถ่ายโอนมากกว่าหนึ่งหมายเลข ให้ป้อนหมายเลขติดตามพัสดุเพิ่มเติมในช่องข้อมูลการติดตามเพิ่มเติม

คุณสามารถถ่ายโอนสินค้าเฉพาะรายการได้สูงสุด 500 รายการในครั้งเดียว

เมื่อคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าที่ไม่เคยส่งไปยัง SFN ตัวเลือกสินค้าจะแสดงแท็ก New ภายในการถ่ายโอนขาเข้า เมื่อคุณส่งการถ่ายโอนขาเข้าที่มีตัวเลือกสินค้าใหม่ คุณจะต้องยืนยันว่าตัวเลือกสินค้าใหม่มีสิทธิ์ใช้ SFN หากคุณส่งตัวเลือกสินค้าที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ SFN คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งคืนให้ผู้ส่ง

สร้างการถ่ายโอนขาเข้าสำหรับ SFN

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บการถ่ายโอนขาเข้า

 3. คลิกที่ “สร้างการถ่ายโอนขาเข้า

 4. เลือกต้นทางของการถ่ายโอน การทำเช่นนี้อาจมาจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งของคุณ หรือจากซัพพลายเออร์

 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลังในที่อยู่ต้นทาง ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่หักสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งนี้

 6. เลือกปลายทางของการถ่ายโอน

 7. เพิ่มสินค้าของคุณโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณต้องการเลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่ม ให้คลิก “เพิ่มสินค้า” แล้วเลือกสินค้า จากนั้นคลิก “เพิ่มไปยังการถ่ายโอนขาเข้า
  • หากต้องการอัปโหลดไฟล์ CSV เพื่อเพิ่มสินค้า ให้คลิก “นำเข้าจาก CSV” คลิก “เพิ่มไฟล์” เลือกไฟล์ที่คุณต้องการจะนำเข้า แล้วคลิก “นำเข้าไฟล์” ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างไฟล์ CSV สำหรับการถ่ายโอนขาเข้า
 8. คลิกส่งการถ่ายโอนขาเข้า

 9. หากคุณไม่เคยส่งสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ให้ระบุในในกล่องโต้ตอบ “ยืนยันว่าสินค้าของคุณตรงตามเงื่อนไข” จากนั้นคลิกที่ “ยืนยันและส่ง

หลังจากที่คุณสร้างการถ่ายโอนขาเข้าแล้ว ให้บรรจุหีบห่อและติดใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

เพิ่มซัพพลายเออร์เป็นที่อยู่ต้นทาง

คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ซัพพลายเออร์เพื่อใช้เป็นต้นทางแทนการเลือกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งของคุณเป็นต้นทางสำหรับการถ่ายโอน หลังจากที่คุณสร้างซัพพลายเออร์แล้ว คุณสามารถกำหนดให้ซัพพลายเออร์ดังกล่าวเป็นต้นทางสำหรับการถ่ายโอนในอนาคตได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บการถ่ายโอนขาเข้า

 3. คลิกที่ “สร้างการถ่ายโอนขาเข้า

 4. จากรายการต้นทาง ให้คลิก “เพิ่มซัพพลายเออร์” จากนั้นเพิ่มรายละเอียดของซัพพลายเออร์รายดังกล่าว

 5. คลิกบันทึกซัพพลายเออร์

แก้ไขปริมาณการถ่ายโอนขาเข้า

หากการถ่ายโอนขาเข้าของคุณมีสถานะเป็น “แบบร่างส่งแล้ว” หรือ “อยู่ระหว่างการถ่ายโอน” คุณจะสามารถแก้ไขปริมาณสินค้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บการถ่ายโอนขาเข้า

 3. คลิกการถ่ายโอนขาเข้าที่คุณต้องการแก้ไข

 4. ในคอลัมน์ปริมาณการถ่ายโอนของสินค้า ให้ป้อนปริมาณใหม่ที่คุณต้องการให้ส่งถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว

 5. คลิกที่บันทึก

เพิ่มเกณฑ์การรับสินค้าในส่วนปริมาณขาเข้า

หากจำนวนตัวเลือกสินค้าในการถ่ายโอนขาเข้าของคุณไม่ตรงกับจำนวนที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อได้รับ การถ่ายโอนขาเข้าจะเปลี่ยนเป็นสถานะการตรวจสอบ หากไม่พบสาเหตุ ทีมให้ความช่วยเหลือของเราจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งเรื่องความแตกต่าง

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานะการตรวจสอบนี้มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย คุณสามารถเพิ่มช่วงที่อิงตามร้อยละ ซึ่งเรียกว่า เกณฑ์การรับ เพื่อการถ่ายโอนขาเข้า หากปริมาณที่ได้รับอยู่ภายในเกณฑ์การรับ การถ่ายโอนจะไม่เข้าสู่สถานะการตรวจสอบและจะได้รับสินค้าคงคลังตามปกติ

ตัวอย่างเช่น หากการถ่ายโอนขาเข้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า 2 รายการ โดยหนึ่งตัวเลือกมีปริมาณ 100 และอีกหนึ่งรายการมีปริมาณ 200 และคุณได้ตั้งค่าเกณฑ์การรับสินค้าเป็น 10% ในการถ่ายโอนขาเข้าจะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

 • ตัวเลือกสินค้าที่มีจำนวน 100 หน่วยจะไม่ทริกเกอร์สถานะการตรวจสอบหากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อนับสินค้าได้ระหว่าง 90 ถึง 110 หน่วย
 • ตัวเลือกสินค้าที่มีจำนวน 200 หน่วยจะไม่เข้าสถานะตรวจสอบหากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อนับสินค้าได้ระหว่าง 180 ถึง 220 หน่วย

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เกณฑ์การรับสินค้าของการถ่ายโอนขาเข้าจะถูกตั้งเป็น 0% โดยคุณสามารถแก้ไขเกณฑ์การรับสินค้าของการถ่ายโอนขาเข้าที่มีสถานะเป็น “แบบร่าง” “ส่งแล้ว” หรือ “อยู่ระหว่างการถ่ายโอน” ได้ ซึ่งเกณฑ์การรับสินค้าจะสามารถตั้งได้สูงสุดที่ 20%

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บการถ่ายโอนขาเข้า

 3. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 4. ในส่วนเกณฑ์การรับสินค้า ให้คลิกที่ “แก้ไข

 5. ป้อนจํานวนเปอร์เซ็นต์ในช่องเกณฑ์ต่อตัวเลือกสินค้า จากนั้นคลิกที่ “บันทึก

 6. คลิกที่บันทึก

แก้ไขรายละเอียดของซัพพลายเออร์

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของซัพพลายเออร์ได้โดยเพิ่มซัพพลายเออร์ไปยังการถ่ายโอนขาเข้าใหม่จากนั้นจึงเปลี่ยนรายละเอียดของซัพพลายเออร์ คุณสามารถลบการถ่ายโอนใหม่หรือดำเนินการสร้างการถ่ายโอนขาเข้าใหม่ได้

หลังจากที่คุณส่งการถ่ายโอนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ของซัพพลายเออร์ได้ และที่อยู่นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงหากคุณแก้ไขที่อยู่นั้นในการถ่ายโอนอื่น

การเปลี่ยนชื่อซัพพลายเออร์จะเป็นการเปลี่ยนชื่อของซัพพลายเออร์ในการถ่ายโอนที่มีอยู่ทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บการถ่ายโอนขาเข้า

 3. คลิกที่ “สร้างการถ่ายโอนขาเข้า

 4. จากรายการต้นทาง ให้เลือกซัพพลายเออร์

 5. คลิกที่ดูรายละเอียดซัพพลายเออร์ > แก้ไข

 6. ทำการแก้ไขใดๆ จากนั้นคลิกบันทึกซัพพลายเออร์

สร้างไฟล์ CSV เพื่อการถ่ายโอนขาเข้า

คุณสามารถสร้างไฟล์ CSV เพื่อนําเข้าสินค้าไปยังการถ่ายโอนขาเข้าของคุณโดยดาวน์โหลดเทมเพลต CSV ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าจากแอป SFN ของคุณหรือสร้างเทมเพลตด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV เทมเพลต

ไฟล์ CSV เทมเพลตจะมีสินค้าทั้งหมดที่มีสิทธิ์สำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopifyข สินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละรายการมีค่าเริ่มต้นเป็น 0

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดเทมเพลตให้แก้ไขสินค้าคงคลังที่คุณต้องการรวมไว้ในการถ่ายโอน สินค้าใดๆ ที่มีสินค้าคงคลังของ 0 ในไฟล์ CSV จะไม่ถูกเพิ่มไปยังการถ่ายโอนขาเข้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกแท็บการถ่ายโอนขาเข้า

 3. คลิกที่ “สร้างการถ่ายโอนขาเข้า

 4. คลิกที่ “นําเข้าจาก CSV” จากนั้นคลิกที่ “ดาวน์โหลดเทมเพลต CSV ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า

สร้างไฟล์ CSV ด้วยตนเอง

คุณสามารถสร้างไฟล์ CSV โดยใช้โปรแกรมสเปรดชีตเช่น GGoogle ชีต ซึ่งไฟล์ดังกล่าวจะต้องมีหัวเรื่อง SKU และคอลัมน์ Quantity เท่านั้น โดยให้เพิ่ม SKU และสินค้าคงคลังของสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังการถ่ายโอนสินค้าคงคลังของคุณเข้าไปในแถวแต่ละแถวที่อยู่ถัดจากหัวเรื่อง อย่างไรก็ตาม SKU ทั้งหมดจะต้องเป็นของสินค้าที่มีสิทธิ์ใช้ SFN ทั้งนี้ หลังจากที่คุณเพิ่มสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกไฟล์สเปรดชีตได้เป็นไฟล์ CSV

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี