การสร้างการถ่ายโอนขาเข้าในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หลังจากที่คุณเพิ่มรายละเอียดสินค้าที่จำเป็นและยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสำหรับการถ่ายโอนของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มถ่ายโอนสินค้าคงคลังขาเข้าไปยังหนึ่งในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) คุณสามารถถ่ายโอนสินค้าเฉพาะรายการได้สูงสุด 500 รายการในครั้งเดียว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มข้อมูลการติดตามของคุณเมื่อคุณสร้างข้อมูลการถ่ายโอน หากคุณไม่มีข้อมูลการติดตามเมื่อคุณสร้างการถ่ายโอน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มข้อมูลการติดตามไปยังการถ่ายโอนเมื่อคุณมีข้อมูลดังกล่าว

เมื่อคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าที่ไม่เคยส่งไปยัง SFN ตัวเลือกสินค้าจะแสดงแท็ก New ภายในการถ่ายโอนขาเข้า เมื่อคุณส่งการถ่ายโอนขาเข้าที่มีตัวเลือกสินค้าใหม่ คุณจะต้องยืนยันว่าตัวเลือกสินค้าใหม่มีสิทธิ์ใช้ SFN หากคุณส่งตัวเลือกสินค้าที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ SFN คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งคืนให้ผู้ส่ง

สร้างการถ่ายโอนขาเข้าสำหรับ SFN

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิก “Shopify Fulfillment Network
 2. คลิกแท็บการถ่ายโอนขาเข้า

 3. คลิกที่ “สร้างการถ่ายโอนขาเข้า

 4. เลือกสินค้าที่คุณต้องการส่งไปยัง SFN

  1. เลือกต้นทางที่จะจัดส่งสินค้าของคุณ
  2. ตัวเลือกเสริม: ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องหักจำนวนจากสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งนี้ หากคุณไม่ต้องการให้ปริมาณสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลง
  3. คลิกเลือกสินค้าเพื่อเลือกสินค้าที่คุณต้องการส่งไปยัง SFN ด้วยตนเอง หรือคลิกนําเข้าจาก CSV เพื่อนําเข้าไฟล์ CSV ของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการส่ง
  4. หลังจากเลือกสินค้าของคุณแล้ว ให้เลือกปริมาณที่คุณต้องการส่ง
  5. คลิกถัดไป
 5. ยืนยันว่าสินค้าของคุณมีป้ายบาร์โค้ดติดอยู่

  1. หากสินค้าของคุณไม่มีบาร์โค้ด ให้คลิกสินค้าไม่ใช่บาร์โค้ด จากนั้นคลิกดาวน์โหลดป้านบาร์โค้ดมิฉะนั้นแล้ว ให้คลิกที่สินค้ามีบาร์โค้ดแล้ว
  2. คลิกถัดไป
  3. คลิกต่อไป เพื่อยืนยันสินค้าของคุณเกี่ยวกับการถ่ายโอนนี้ หลังจากยืนยันแล้ว คุณจะไม่สามารถเพิ่มสินค้าเพิ่มเติมไปยังการถ่ายโอนนี้ได้
 6. จัดเตรียมกล่องและใบจ่าหน้าของคุณ

  1. หากติดใบจ่าหน้าด้วยตนเอง โปรดยืนยันว่าคุณจะบรรจุกล่องอย่างไรสามารถบรรจุกล่องด้วย SKU เดียวต่อกล่อง หรือ SKU หลายรายการต่อกล่อง
  2. หากติดใบจ่าหน้าด้วยตนเอง โปรดแนบใบจ่าหน้าระบุสินค้าในกล่องที่ด้านนอกแท่นวางสินค้าหรือกล่อง
  3. คลิกถัดไป
 7. ป้อนรายละเอียดการจัดส่ง คุณสามารถเลือก “พัสดุขนาดเล็ก” หรือ “ขนส่ง” แล้วป้อนรายละเอียดการจัดส่ง:

  • ตัวเลือกพัสดุขนาดเล็กจะช่วยให้คุณสามารถใช้ใบจ่าหน้าของตัวเองหรือซื้อใบจ่าหน้าจาก Shopify ได้
  • ตัวเลือกขนส่งจะช่วยให้คุณสามารถป้อนรายละเอียดผู้ขนส่งหรือจองบริการขนส่งจาก Shopify ได้
 8. หากจองการจัดส่งจาก Shopify ให้ดาวน์โหลดและติดใบจ่าหน้าบนแต่ละแท่นวางสินค้าในการจัดส่งดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของใบจ่าหน้าแท่นวางสินค้า

 9. คลิก “ถัดไป” เพื่อตรวจสอบและส่งการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

 10. คลิกถัดไปเพื่อสิ้นสุดการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

สถานะกิจกรรมการถ่ายโอนขาเข้า

การตรวจสอบสถานะกิจกรรมการถ่ายโอนขาเข้าช่วยให้คุณทราบว่าการจัดส่งของคุณอยู่ในขั้นตอนใดในกระบวนการถ่ายโอนขาเข้าและสินค้าคงคลังพร้อมสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อแล้ว

ความหมายของแต่ละสถานะสินค้าคงคลัง SFN
สถานะกิจกรรม ความหมาย
อยู่ระหว่างทาง การถ่ายโอนขาเข้าจะจัดส่งไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อและยังไม่มาถึง
มาถึงแล้ว การถ่ายโอนขาเข้ามาถึงศูนย์จัดการสินค้าแล้วและกำลังรอกระบวนการรับสินค้า
กำลังรับ ศูนย์จัดการสินค้าได้เริ่มสแกนและรับการจัดส่งสำหรับการถ่ายโอนขาเข้า กระบวนการรับสินค้ารวมถึงการยอมรับและการประมวลผลการจัดส่ง และการสต็อกสินค้าคงคลังจากการถ่ายโอน
ได้รับแล้วบางส่วน ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อได้รับการจัดส่งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับสินค้าคงคลังทั้งหมดที่อยู่ในการถ่ายโอน
เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการรับสินค้าของศูนย์จัดการคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าได้รับสินค้าทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับหรือสินค้าอื่นๆ แล้ว หรือการจัดส่งสุดท้ายของการถ่ายโอนเสร็จสิ้นลงมากกว่า 30 วันที่ผ่านมา

เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Shopify และบัญชี Flexport ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Shopify กับบัญชีผู้ใช้ Flexport ของคุณเพื่อติดตามการขนส่งสินค้าของ Flexport โดยใช้แอป Shopify Fulfillment Network (SFN) ได้

ขั้นตอน:

 1. สร้างการถ่ายโอนขาเข้าสำหรับ SFN
 2. ในส่วน ให้รายละเอียดการติดตาม ให้เลือก ขนส่ง
 3. ในช่อง ผู้ให้บริการขนส่ง ให้เลือก Flexport ในเมนูดรอปดาวน์
 4. หลังจากที่คุณเลือก Flexport ให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในส่วน การติดตามแบบอัตโนมัติ แล้วคลิก บันทึก

เพิ่มซัพพลายเออร์เป็นที่อยู่ต้นทาง

คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ซัพพลายเออร์เพื่อใช้เป็นต้นทางแทนการเลือกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งของคุณเป็นต้นทางสำหรับการถ่ายโอน หลังจากที่คุณสร้างซัพพลายเออร์แล้ว คุณสามารถกำหนดให้ซัพพลายเออร์ดังกล่าวเป็นต้นทางสำหรับการถ่ายโอนในอนาคตได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิก “Shopify Fulfillment Network
 2. คลิกแท็บการถ่ายโอนขาเข้า

 3. คลิกที่ “สร้างการถ่ายโอนขาเข้า

 4. จากรายการต้นทาง ให้คลิก “เพิ่มซัพพลายเออร์” จากนั้นเพิ่มรายละเอียดของซัพพลายเออร์รายดังกล่าว

 5. คลิกบันทึกซัพพลายเออร์

แก้ไขปริมาณการถ่ายโอนขาเข้า

หากการถ่ายโอนขาเข้าของคุณอยู่ในสถานะแบบร่าง คุณจะสามารถแก้ไขปริมาณสินค้าได้ ไม่สามารถแก้ไขการถ่ายโอนขาเข้าที่ได้รับการยืนยันแล้วได้ หากคุณต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนขาเข้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะต้องสร้างการถ่ายโอนขาเข้ารายการใหม่โดยใช้ข้อมูลและใบจ่าหน้าที่ถูกต้อง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิก “Shopify Fulfillment Network
 2. คลิกแท็บการถ่ายโอนขาเข้า

 3. คลิกการถ่ายโอนขาเข้าที่คุณต้องการแก้ไข

 4. ในคอลัมน์ปริมาณการถ่ายโอนของสินค้า ให้ป้อนปริมาณใหม่ที่คุณต้องการให้ส่งถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว

 5. คลิกที่บันทึก

เพิ่มเกณฑ์การรับสินค้าในส่วนปริมาณขาเข้า

หากจำนวนตัวเลือกสินค้าในการถ่ายโอนขาเข้าของคุณไม่ตรงกับจำนวนที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อได้รับ การถ่ายโอนขาเข้าจะเปลี่ยนเป็นสถานะการตรวจสอบ หากไม่พบสาเหตุ ทีมให้ความช่วยเหลือของเราจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งเรื่องความแตกต่าง

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานะการตรวจสอบนี้มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย คุณสามารถเพิ่มช่วงที่อิงตามร้อยละ ซึ่งเรียกว่า เกณฑ์การรับ เพื่อการถ่ายโอนขาเข้า หากปริมาณที่ได้รับอยู่ภายในเกณฑ์การรับ การถ่ายโอนจะไม่เข้าสู่สถานะการตรวจสอบและจะได้รับสินค้าคงคลังตามปกติ

ตัวอย่างเช่น หากการถ่ายโอนขาเข้าของคุณมีตัวเลือกสินค้า 2 รายการ โดยหนึ่งตัวเลือกมีปริมาณ 100 และอีกหนึ่งรายการมีปริมาณ 200 และคุณได้ตั้งค่าเกณฑ์การรับสินค้าเป็น 10% ในการถ่ายโอนขาเข้าจะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

 • ตัวเลือกสินค้าที่มีจำนวน 100 หน่วยจะไม่ทริกเกอร์สถานะการตรวจสอบหากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อนับสินค้าได้ระหว่าง 90 ถึง 110 หน่วย
 • ตัวเลือกสินค้าที่มีจำนวน 200 หน่วยจะไม่เข้าสถานะตรวจสอบหากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อนับสินค้าได้ระหว่าง 180 ถึง 220 หน่วย

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เกณฑ์การรับสินค้าของการถ่ายโอนขาเข้าจะถูกตั้งเป็น 0% โดยคุณสามารถแก้ไขเกณฑ์การรับสินค้าของการถ่ายโอนขาเข้าที่มีสถานะเป็น “แบบร่าง” “ส่งแล้ว” หรือ “อยู่ระหว่างการถ่ายโอน” ได้ ซึ่งเกณฑ์การรับสินค้าจะสามารถตั้งได้สูงสุดที่ 20%

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิก “Shopify Fulfillment Network
 2. คลิกแท็บการถ่ายโอนขาเข้า

 3. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 4. ในส่วนเกณฑ์การรับสินค้า ให้คลิกที่ “แก้ไข

 5. ป้อนจํานวนเปอร์เซ็นต์ในช่องเกณฑ์ต่อตัวเลือกสินค้า จากนั้นคลิกที่ “บันทึก

 6. คลิกที่บันทึก

แก้ไขรายละเอียดของซัพพลายเออร์

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของซัพพลายเออร์ได้โดยเพิ่มซัพพลายเออร์ไปยังการถ่ายโอนขาเข้าใหม่จากนั้นจึงเปลี่ยนรายละเอียดของซัพพลายเออร์ คุณสามารถลบการถ่ายโอนใหม่หรือดำเนินการสร้างการถ่ายโอนขาเข้าใหม่ได้

หลังจากที่คุณส่งการถ่ายโอนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ของซัพพลายเออร์ได้ และที่อยู่นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงหากคุณแก้ไขที่อยู่นั้นในการถ่ายโอนอื่น

การเปลี่ยนชื่อซัพพลายเออร์จะเป็นการเปลี่ยนชื่อของซัพพลายเออร์ในการถ่ายโอนที่มีอยู่ทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิก “Shopify Fulfillment Network
 2. คลิกแท็บการถ่ายโอนขาเข้า

 3. คลิกที่ “สร้างการถ่ายโอนขาเข้า

 4. จากรายการต้นทาง ให้เลือกซัพพลายเออร์

 5. คลิกที่ดูรายละเอียดซัพพลายเออร์ > แก้ไข

 6. ทำการแก้ไขใดๆ จากนั้นคลิกบันทึกซัพพลายเออร์

การนัดหมายเวลาการจัดส่งแบบขนส่งไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN

หากคุณใช้ผู้ให้บริการขนส่งเพื่อส่งสินค้าของคุณไปยัง SFN คุณจะต้องนัดหมายการจัดส่งแบบขนส่งโดยส่งอีเมลไปยังศูนย์จัดการสินค้า SFN อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนสินค้าจะถึง คุณสามารถดูที่อยู่อีเมลและเวลาจัดส่งของศูนย์จัดการคำสั่งซื้อได้โดยเข้าไปยังการถ่ายโอนขาเข้าในแอป SFN

คุณหรือผู้ให้บริการขนส่งของคุณควรใส่ข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในอีเมลขอนัดหมายการจัดส่ง:

 • ชื่อบริษัทหรือชื่อร้านค้าของคุณ
 • หมายเลข ID การถ่ายโอนขาเข้า
 • วันที่จัดส่งและเวลาจัดส่งที่คุณร้องขอ
 • ชื่อผู้ให้บริการขนส่ง
 • หมายเลขติดตามความคืบหน้า (PRO)
 • หมายเลขใบตราส่งสินค้า (BOL)
 • ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งแบบรอถ่ายสินค้าหรือแบบส่งคอนเทนเนอร์
 • สินค้าโภคภัณฑ์
 • ไม่ว่าสินค้าของคุณจะใช้การโหลดบนพื้นหรือโหลดบนแท่นวางสินค้า
 • จํานวนสินค้าหรือแท่นวางสินค้าทั้งหมดในการจัดส่ง
 • รายการบรรจุเป็นไฟล์แนบอีเมล (หากมี)

บุคลากรของ SFN จะตอบกลับข้อความอีเมลของคุณด้วยการยืนยันเวลาจัดส่ง หรือแจ้งเวลาอื่นหากเวลาที่คุณขอนั้นไม่พร้อมให้บริการ

สร้างไฟล์ CSV สำหรับการถ่ายโอนขาเข้า

คุณสามารถสร้างไฟล์ CSV เพื่อนําเข้าสินค้าไปยังการถ่ายโอนขาเข้าของคุณโดยดาวน์โหลดเทมเพลต CSV ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าจากแอป SFN ของคุณหรือสร้างเทมเพลตด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV เทมเพลต

ไฟล์ CSV เทมเพลตจะมีสินค้าทั้งหมดที่มีสิทธิ์สำหรับ SFN สินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละรายการมีค่าเริ่มต้นเป็น0

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดเทมเพลตให้แก้ไขสินค้าคงคลังที่คุณต้องการรวมไว้ในการถ่ายโอน สินค้าใดๆ ที่มีสินค้าคงคลังของ 0 ในไฟล์ CSV จะไม่ถูกเพิ่มไปยังการถ่ายโอนขาเข้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิก “Shopify Fulfillment Network
 2. คลิกแท็บการถ่ายโอนขาเข้า

 3. คลิกที่ “สร้างการถ่ายโอนขาเข้า

 4. คลิกที่ “นําเข้าจาก CSV” จากนั้นคลิกที่ “ดาวน์โหลดเทมเพลต CSV ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า

สร้างไฟล์ CSV ด้วยตนเอง

คุณสามารถสร้างไฟล์ CSV โดยใช้โปรแกรมสเปรดชีตเช่น GGoogle ชีต ซึ่งไฟล์ดังกล่าวจะต้องมีหัวเรื่อง SKU และคอลัมน์ Quantity เท่านั้น โดยให้เพิ่ม SKU และสินค้าคงคลังของสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังการถ่ายโอนสินค้าคงคลังของคุณเข้าไปในแถวแต่ละแถวที่อยู่ถัดจากหัวเรื่อง อย่างไรก็ตาม SKU ทั้งหมดจะต้องเป็นของสินค้าที่มีสิทธิ์ใช้ SFN ทั้งนี้ หลังจากที่คุณเพิ่มสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกไฟล์สเปรดชีตได้เป็นไฟล์ CSV

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี