ข้อกำหนดในการถ่ายโอนขาเข้าและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

เมื่อส่งการถ่ายโอนขาเข้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดสำหรับการจัดส่งของคุณแล้ว หากการจัดส่งมาถึงที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify โดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดส่งดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธ ตรวจสอบหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันความล่าช้าเพิ่มเติม

ข้อกำหนดโดยรวม

การจัดส่งที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ยอมรับจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการขนส่งต้องมีการนัดหมายกับคลังสินค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่การนัดหมายผู้ให้บริการขนส่ง
 • การจัดส่งต้องมีหมายเลขติดตามพัสดุหรือการอ้างอิงการติดตาม หากไม่มีหมายเลขติดตามพัสดุจะเพิ่มหมายเลข pro หรือใบตราส่งสินค้า (BOL) ไปยังข้อมูลการติดตามการจัดส่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การเพิ่มข้อมูลการติดตาม
 • การจัดส่งต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: - สินค้าแต่ละรายการในการจัดส่งจะต้องมีบาร์โค้ดแนบอยู่

  • ต้องสร้างโครงการพิเศษสำหรับบาร์โค้ดที่จะแนบโดยคลังสินค้า และต้องเพิ่มหมายเลขการถ่ายโอนไปยังโครงการดังกล่าว
 • กล่องหลักและกล่องด้านในแต่ละใบต้องมีใบจ่าหน้าสินค้าที่มี SKU และบาร์โค้ดของตัวเลือกสินค้าที่อยู่ด้านในแต่ละชิ้น หากกล่องหลักมีกล่องชั้นในสำหรับแยกตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกัน คุณจะต้องแปะใบจ่าหน้าสินค้าบนกล่องหลัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรจุการถ่ายโอนขาเข้าของคุณและวิธีติดใบจ่าหน้าบรรจุภัณฑ์ของคุณ

 • การถ่ายโอนแต่ละครั้งต้องมีใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าเพื่อระบุว่ากล่องหลักหรือแท่นวางสินค้าอยู่ในการถ่ายโอนขาเข้าแบบใด ใบจ่าหน้านี้จะต้องอยู่ในกล่องหลักหรือแท่นวางสินค้าแต่ละชิ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรจุการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ และวิธีติดใบจ่าหน้าบรรจุภัณฑ์ของคุณ

 • ตัวเลือกสินค้าในกล่องไม่ควรปนกันโดยไม่มีการจัดเรียงและการติดใบจ่าหน้าอย่างเหมาะสม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรจุใบการถ่ายโอนขาเข้าของคุณและวิธีติดใบจ่าหน้าบรรจุภัณฑ์ของคุณ

 • คุณต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมศุลกากร นําเข้า หรือส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนสินค้าคงคลังไปยัง SFN หรือระหว่างศูนย์จัดการสินค้าของ SFN ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมการนําเข้าและส่งออกของการจัดส่งขาเข้าของคุณ

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

เพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนขาเข้าของคุณได้รับการยอมรับจากคลังสินค้าโดยไม่มีความล่าช้าใดๆ ให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้

 • เพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุหรือการอ้างอิงไปยังการถ่ายโอนเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น หากการถ่ายโอนดังกล่าวจะถูกแบ่งจัดส่งหลายครั้ง การถ่ายโอนของการจัดส่งดังกล่าวควรแสดงแทนการจัดส่งแต่ละครั้ง
 • ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่จัดส่งถึงโดยประมาณ (ETA) ให้อัปเดตการถ่ายโอนขาเข้าของคุณด้วย ETA ใหม่
 • แนบใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนขาเข้าในหลายตำแหน่งที่แท่นวางสินค้าเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย
 • รวมรายการบรรจุของการจัดส่งแต่ละรายการ
 • เขียนหรือแนบใบจ่าหน้าที่มีจำนวนในกล่องสำหรับกล่องหลักและกล่องด้านในทั้งหมด
 • คุณไม่สามารถระบุให้ Shopify หรือ SFN เป็นผู้รับใบตราส่งสินค้าหรือหนังสือมอบอำนาจสำหรับการจัดส่งขาเข้าของคุณได้

ค่าธรรมเนียมการนําเข้าและการส่งออก

ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.2 ของข้อตกลงในการใช้บริการ SFN คุณต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศุลกากร การนําเข้า หรือการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนสินค้าคงคลังไปยัง SFN หรือระหว่างศูนย์จัดการสินค้า SFN

คุณไม่สามารถระบุให้ Shopify หรือ SFN เป็นผู้รับใบตราส่งสินค้า หรือเป็นผู่ออกหนังสือมอบอำนาจสำหรับการจัดส่งขาเข้าของคุณได้

การถ่ายโอนสินค้าคงคลังใดๆ จากพรมแดนจากสหรัฐอเมริกาไปยังแคนาดาต้องมีใบเรียกเก็บเงิน (BOL) ที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ตัวแทนศุลกากรและของแคนาดา หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกระบวนการนี้ ให้ติดต่อตัวแทนศุลกากรของคุณ

การนัดหมายผู้ให้บริการขนส่ง

หากการถ่ายโอนขาเข้าของคุณเป็นพัสดุที่จัดส่งผ่าน UPS, FedEx, DHL หรือ USPS คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลานัดหมายกับคลังสินค้า เนื่องจากพวกเขามีกำหนดการนัดหมายสำหรับการจัดส่งประเภทนี้อยู่แล้ว

หากคุณทำการจัดส่งที่นอกเหนือจากวิธีการจัดส่งพัสดุมาตรฐาน ให้ทำการนัดหมายกับคลังสินค้า การจัดส่งเหล่านี้จะเรียกว่าการจัดส่งที่ไม่ใช่พัสดุ ซึ่งรวมถึงวิธีการจัดส่งสินค้า เช่น การจัดส่งสินค้าแบบไม่เต็มคัน (LTL) การจัดส่งสินค้าแบบเต็มคัน (FTL) และการจัดส่งสินค้าโดยรถบรรทุก U-haul

การนัดหมายสำหรับการจัดส่งที่ไม่ใช่พัสดุจะต้องดำเนินการภายใน 24-48 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนจัดส่งถึงคลังสินค้า การจัดส่งที่ไม่ใช่พัสดุใดๆ ที่ไม่มีการนัดหมายจะถูกปฏิเสธโดยคลังสินค้า ติดต่อทีมงานความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจสอบชิ้นงานแรก

คุณไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลน้ำหนักและขนาดสินค้าไปกับสินค้าขาเข้าของคุณ เมื่อสินค้าที่จะต้องถูกถ่ายโอนไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify มาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ สินค้าเหล่านั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบชิ้นงานแรกโดยจะมีการชั่งน้ำหนักและวัดขนาด สามารถดูน้ำหนักและผลการวัดจากการตรวจสอบชิ้นงานแรกได้ในส่วนเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ในหน้าตัวเลือกสินค้าของคุณซึ่งอยู่ในส่วน Shopify admin ของคุณ หรือในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าจัดส่งในอัตราที่ถูกต้อง โปรดปรับน้ำหนักสินค้าของคุณให้ตรงกับน้ำหนักที่บันทึกได้ในการตรวจสอบชิ้นงานแรกในกระบวนการผลิต

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี