การดาวน์โหลดใบจ่าหน้าสินค้าและใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนเพื่อส่งสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หลังจากที่คุณเลือกวิธีจัดส่งเพื่อส่งสินค้าของคุณไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) แล้ว คุณต้องดาวน์โหลดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณ

การจัดส่งแต่ละรายการที่คุณส่งไปยัง SFN จะต้องมีใบจ่าหน้าต่อไปนี้

 • ใบจ่าหน้าสินค้าที่ระบุว่าสินค้าที่บรรจุอยู่ในกล่องคืออะไร
 • ใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนที่ระบุการจัดส่งของคุณเมื่อได้รับการจัดส่งถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ความล่าช้า และค่าธรรมเนียมจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลด พิมพ์ และติดใบจ่าหน้าสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในการจัดส่งของคุณ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดวางใบจ่าหน้าที่ถูกต้องสำหรับวิธีจัดส่งของคุณ โปรดดูที่แนวทางสำหรับการจัดส่งแบบพัสดุขนาดเล็กและการจัดส่งแบบขนส่ง

ดาวน์โหลดใบจ่าหน้าสินค้า SFN ของคุณ

 1. จากแอป SFN ให้ไปที่ การถ่ายโอนขาเข้า จากนั้นเลือกการถ่ายโอนขาเข้าที่ส่งแล้ว
 2. หากคุณยังไม่ได้เลือกวิธีจัดส่งในส่วน เลือกวิธีจัดส่ง จัดส่ง ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • SMALL PARCEL
  • FREIGHT
 3. ในส่วน การบรรจุและการติดใบจ่าหน้า ให้เลือก ใบจ่าหน้าสินค้า

 4. เลือก ขนาดใบจ่าหน้า ที่เครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ

 5. คลิกที่ “ดาวน์โหลดใบจ่าหน้า

หลังดาวน์โหลดและพิมพ์ใบจ่าหน้าสินค้าของคุณแล้ว ให้บรรจุและติดใบจ่าหน้าสินค้าของคุณตามแนวทางการบรรจุและการติดใบจ่าหน้าสำหรับวิธีจัดส่งของคุณ:

ดาวน์โหลดใบจ่าสำหรับการถ่ายโอน SFN ของคุณ

 1. จากแอป SFN ให้ไปที่ การถ่ายโอนขาเข้า จากนั้นเลือกการถ่ายโอนขาเข้าที่ส่งแล้ว
 2. หากคุณยังไม่ได้เลือกวิธีจัดส่งในส่วน เลือกวิธีจัดส่ง จัดส่ง ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • SMALL PARCEL
  • FREIGHT
 3. ในส่วน การบรรจุและการติดใบจ่าหน้า ให้เลือก ใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอน

 4. เลือก ขนาดใบจ่าหน้า ที่เครื่องพิมพ์ของคุณรองรับ

 5. คลิกที่ “ดาวน์โหลดใบจ่าหน้า

หลังดาวน์โหลดและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการถ่ายโอนของคุณแล้ว ให้บรรจุและติดใบจ่าหน้าการจัดส่งของคุณตามแนวทางการบรรจุและการติดใบจ่าหน้าสำหรับวิธีจัดส่งของคุณ:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี