การใช้บริการเตรียมความพร้อมสำหรับ Shopify Fulfillment Network

บริการเตรียมความพร้อมของ Shopify คือบริการเสริมที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อสามารถรับสินค้าขาเข้าและจัดเตรียมสินค้าในแต่ละกล่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อได้ การบริการเตรียมความพร้อมจะเป็นการเพิ่ม SLA เนื่องจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ เมื่อสินค้าขาเข้ามาถึง ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจะ:

  • เปิดแต่ละกล่องและสแกน SKU
  • จัดเรียง SKU แต่ละรายการ
  • พิมพ์และติดใบจ่าหน้าตามความจำเป็น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบาร์โค้ดและการติดใบจ่าหน้าถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดาวน์สตรีมด้านการจัดการคำสั่งซื้อ

หากคุณเลือก เตรียมความพร้อม ในการประมวลผลสินค้าขาเข้า จะข้ามขั้นตอนใน การสร้างเนื้อหาใบจ่าหน้าในกล่อง และ ติดใบจ่าหน้า ไป ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจะจัดการขั้นตอนเหล่านี้เมื่อสินค้าขาเข้ามาถึง

หากไม่ได้เลือกบริการนี้ คุณจะต้องยืนยันวิธีการบรรจุสินค้าและบาร์โค้ดด้วยตนเอง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี