การแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังได้ในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าเหลืออยู่พอให้จำหน่ายได้เป็นระยะเวลาตามจำนวนวันที่ประมาณไว้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN มีสินค้าคงคลังของสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งเหลืออยู่พอสำหรับการจำหน่ายได้เป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน

ระบบจะใช้ประวัติยอดขายของสินค้าและจํานวนสินค้าคงคลังซึ่งพร้อมจำหน่ายที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN เพื่อประมาณว่าสินค้าคงคลังที่ SFN มีอยู่จะเหลือให้พร้อมจำหน่ายได้เป็นระยะเวลาอีกกี่วัน

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำสำหรับ SFN

หากต้องการให้ระบบเตือนความจำให้คุณเติมสินค้าคงคลังที่สต็อกไว้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN คุณก็สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำได้โดยอิงจากข้อมูลประมาณการว่าสินค้าคงคลังที่ SFN มีอยู่จะเหลือพอสำหรับระยะเวลาอีกกี่วัน ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำในแอป SFN ของคุณทั้งในแท็บ ภาพรวม และแท็บ สินค้าคงคลัง

เมื่อกําหนดค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำ ให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ใช้เวลานานเท่าไรจึงจะได้รับสินค้าจากซัพพลายเออร์ของคุณ
  • ใช้เวลานานเท่าไรในการเตรียมจัดส่งสินค้าคงคลังของคุณไปยัง SFN
  • ใช้เวลานานเท่าไรสินค้าจึงจะไปถึง SFN และบุคลากรของ SFN จะใช้เวลานานเท่าไรในการจัดการสินค้า

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ คลิกที่ “แอป” และหลังจากนั้นคลิกที่ “เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
  2. คลิกแท็บ “การตั้งค่า
  3. ในส่วน สินค้าคงคลัง ให้กำหนดจำนวนวันขั้นต่ำที่สินค้าคงคลังต้องเหลือพอให้พร้อมจำหน่ายสำหรับสินค้าตามที่คุณต้องการ
  4. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่กําหนดค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งเหลืออยู่พอให้จำหน่ายได้เป็นระยะเวลาตามจำนวนวันขั้นต่ำที่ตั้งไว้ หากคุณต้องการให้ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN จัดการสินค้าต่อไป ก็ให้สร้างการถ่ายโอนขาเข้าและส่งสินค้าคงคลังเพิ่มเติมไปยัง SFN

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี