การกําหนดระดับการให้บริการให้กับอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศของคุณสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (แคนาดา)

เพื่อให้แน่ใจว่าศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ทราบความเร็วในการจัดส่งหรือระดับการให้บริการที่ต้องเลือกใช้เมื่อประมวลผลคำขอจัดการสินค้า คุณสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งสำหรับระดับการบริการที่คุณต้องการได้ เช่น คุณระบุได้ว่าจะให้อัตราค่าจัดส่งแต่ละอย่างใช้บริการจัดส่งแบบประหยัด มาตรฐาน หรือการจัดส่งด่วน การทำเช่นนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าคำสั่งซื้อของคุณจะจัดส่งถึงมือลูกค้าตามความคาดหวัง

ก่อนที่คุณจะกําหนดระดับการให้บริการให้กับอัตราค่าจัดส่งของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งเพื่อใช้งานร่วมกับ SFN แล้ว

ระดับการให้บริการจัดส่งของ SFN จากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อในแคนาดา

SFN ให้บริการหลายระดับสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อในแคนาดา ทั้งนี้ ระดับการให้บริการถูกกำหนดขึ้นตามจํานวนวันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) ที่ SFN ใช้ในการจัดส่งพัสดุของคุณหลังจากที่ SFN ดำเนินการกับคำขอจัดการคำสั่งซื้อของคุณแล้ว

คุณสามารถกําหนดอัตราค่าจัดส่งภายในประเทศของคุณให้กับระดับการให้บริการดังต่อไปนี้ได้

ระยะเวลาในการจัดส่งของบริการแต่ละระดับสำหรับการจัดส่งภายในแคนาดาซึ่งจัดการโดย SFN
ระดับการให้บริการ ระยะเวลาจัดส่ง
การจัดส่งด่วน 2 วันทำการ
การจัดส่งแบบมาตรฐาน 3 วันทำการ
การจัดส่งแบบประหยัด 5-7 วันทำการ

คุณสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศให้กับระดับการบริการดังต่อไปนี้

ระยะเวลาในการจัดส่งของบริการแต่ละระดับสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศจากแคนาดาซึ่งจัดการโดย SFN
ระดับการให้บริการ ระยะเวลาจัดส่ง
การจัดส่งที่รวดเร็ว 6 ถึง 28 วันทำการ
การจัดส่งที่ช้า 7 ถึง 21 วันทำการ

ในการเลือกวิธีการจัดส่งสำหรับสินค้าของคุณ SFN จะเลือกผู้ให้บริการขนส่งและบริการที่ตรงกับวันจัดส่งที่คาดไว้สำหรับระดับการให้บริการนั้น โดยชื่อผู้ให้บริการขนส่งอาจไม่ตรงกับระดับการให้บริการหรือสื่อถึงความเร็วในการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น การจัดส่งด่วนอาจไม่มีคำว่า “Express” ในชื่อ แต่พัสดุจะจัดส่งภายใน 2 วัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มกําหนดระดับการให้บริการให้กับอัตราค่าจัดส่งของคุณ

ก่อนที่คุณจะกําหนดระดับการให้บริการให้กับอัตราค่าจัดส่งของคุณ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

ตั้งค่าการจัดส่งของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งเพื่อ ใช้งานร่วมกับ SFN SFN ไม่รองรับอัตราค่าจัดส่งที่คํานวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของอัตราค่าจัดส่ง โปรดดูที่อัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งฟรี

หากคุณเสนอการจัดส่งฟรีให้แก่ลูกค้าของคุณ ให้ลองสร้างเขตการจัดส่งที่ตรงกับศูนย์จัดการคำสั่งซื้อที่จะจัดการสินค้าของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถกําหนดอัตราค่าจัดส่งฟรีให้กับทุกเขตพื้นที่ แต่กำหนดความเร็วในการจัดส่งที่แตกต่างกันให้กับแต่ละเขตพื้นที่ได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณสต็อกสินค้าไว้ในออนแทรีโอคุณสามารถสร้างเขตการจัดส่งที่มีจังหวัดที่อยู่ใกล้กับออนแทรีโอ เช่น คิวเบก และสร้างอัตราค่าจัดส่งฟรีโดยกำหนดอัตราดังกล่าวให้กับการจัดส่งแบบด่วนภายใน 1 - 2 วันได้นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเขตการจัดส่งที่มีจังหวัดที่ห่างไกลออกไป เช่น บริติชโคลัมเบีย และสร้างอัตราค่าจัดส่งฟรีโดยกำหนดอัตราดังกล่าวให้กับการจัดส่งแบบมาตรฐานหรือประหยัดได้

ชื่ออัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งที่มีชื่อเดียวกันจะได้รับมอบหมายระดับการให้บริการเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีอัตราค่าจัดส่งฟรีหลายรายการในเขตพื้นที่ที่แยกจากกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราค่าจัดส่งเหล่านั้นมีชื่อแตกต่างกัน ไม่เช่นนั้นอัตราค่าจัดส่งดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับมอบระดับการบริการเดียวกันทั้งหมด หากต้องการเปลี่ยนชื่ออัตราค่าจัดส่ง โปรดดูที่แก้ไขอัตราค่าจัดส่ง

อัตราที่ไม่ได้กำหนดให้กับระดับการให้บริการ

หากไม่ได้กำหนดอัตราค่าจัดส่งให้กับระดับการให้บริการ ระบบจะกำหนดอัตราค่าจัดส่งให้กับระดับการให้บริการแบบประหยัดโดยค่าเริ่มต้น

กําหนดระดับการให้บริการให้กับอัตราค่าจัดส่งของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุชื่ออัตราค่าจัดส่งไว้แน่นอนแล้วก่อนที่คุณจะกำหนดอัตราค่าจัดส่งให้กับระดับการให้บริการ หากคุณต้องเปลี่ยนชื่อของอัตราค่าจัดส่งในขณะที่กําหนดระดับการให้บริการ ให้เปลี่ยนชื่ออัตราค่าจัดส่งในการตั้งค่าการจัดส่งใน Shopify admin ของคุณ จากนั้นกําหนดระดับการให้บริการในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขชื่ออัตราค่าจัดส่ง โปรดดูที่แก้ไขอัตราค่าจัดส่ง

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

  3. คลิก “เปิดแอป

  4. คลิกที่ การตั้งค่า

  5. คลิกที่ “จัดการอัตรา

  6. ในส่วนระดับการให้บริการจัดส่ง ให้คลิกที่ “จัดการบริการ

  7. ในแต่ละระดับการให้บริการ ให้เลือกอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการมอบหมายให้กับระดับนั้นๆ

  8. คลิกที่ “บันทึก

หากคุณเปลี่ยนชื่อของอัตราค่าจัดส่งหลังจากกําหนดระดับการให้บริการให้กับอัตราค่าจัดส่งดังกล่าว ระบบจะกำหนดอัตราค่าจัดส่งเป็นระดับการให้บริการแบบประหยัดโดยค่าเริ่มต้นจนกว่าคุณจะกำหนดระดับการให้บริการอื่น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี