การแจ้งเตือนสินค้าคงคลังสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือนให้คุณส่งสินค้าคงคลังเพิ่มเติมไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) เมื่อระดับสินค้าคงคลังเหลือน้อย เมื่อคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง คุณต้องเลือกว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อใด โดยอิงตามจำนวนวันที่คาดการณ์ว่าสินค้าคงคลังจะยังมีเหลือ

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อจำนวนวันที่สินค้าคงคลังควรจะเหลือสำหรับตัวเลือกสินค้าใดๆ มีน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ การแจ้งเตือนสินค้าคงคลังจะแสดงอยู่ในแท็บภาพรวมและสินค้าคงคลังบนแอป SFN

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
  2. คลิกที่ การตั้งค่า
  3. ในส่วนการแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง ให้กำหนดจำนวนวันขั้นต่ำที่สินค้าคงคลังต้องพอจำหน่ายให้กับสินค้าที่คุณต้องการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี