การเชื่อมโยงอัตราค่าจัดส่งสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ทราบความเร็วในการจัดส่งหรือระดับการให้บริการที่ต้องเลือกใช้เมื่อประมวลผลคำขอจัดการสินค้า คุณสามารถแม็ปอัตราค่าจัดส่งกับความเร็วในการจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น คุณระบุได้ว่าจะให้อัตราค่าจัดส่งแต่ละอย่างใช้บริการจัดส่งแบบประหยัด มาตรฐาน หรือการจัดส่งด่วน การทำเช่นนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าคำสั่งซื้อของคุณจะจัดส่งถึงมือลูกค้าตามความคาดหวัง

หากคุณต้องการสร้างอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน คุณก็สามารถใช้ระดับการให้บริการจัดส่งของ SFN เพื่อคำนวณอัตราค่าจัดส่งได้

ก่อนจะจับคู่อัตราค่าจัดส่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิจารณาการตั้งค่าการจัดส่งอื่นๆและตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งให้ใช้งานร่วมกับ SFN ได้แล้ว

ระดับการให้บริการ

SFN มีบริการเสนอให้ 3 ระดับ (อิงจากจำนวนวันทำงาน ไม่รวมวันหยุด) ในการจัดการกับพัสดุของคุณหลังจากที่ SFN ดำเนินการกับคำขอจัดการสินค้าแล้ว

คุณสามารถจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณเข้ากับระดับการให้บริการต่อไปนี้ได้:

การให้บริการจัดส่งแบบไหนเข้าคู่กับระดับการให้บริการใด
ระดับการให้บริการ ระยะเวลาจัดส่ง
การจัดส่งด่วน 2 วันทำการ
การจัดส่งแบบมาตรฐาน 3 วันทำการ
การจัดส่งแบบประหยัด 5-7 วันทำการ

คำสั่งซื้อที่เป็นการสมัครใช้งานและแฟลชเซลจะต้องใช้เวลาดำเนินการเพิ่มเติม 3 วันทำการ เนื่องจากมีการจัดการสินค้าเป็นจำนวนมาก

ในการเลือกวิธีการจัดส่งสำหรับสินค้าของคุณ SFN จะเลือกผู้ให้บริการขนส่งและบริการที่ตรงกับวันจัดส่งที่คาดไว้สำหรับระดับการให้บริการนั้น โดยชื่อผู้ให้บริการขนส่งอาจไม่ตรงกับระดับการให้บริการหรืออาจะไม่ระบุความเร็วในการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น การจัดส่งด่วนอาจไม่มีคำว่า "Express" ในชื่อ แต่พัสดุจะจัดส่งภายใน 2 วัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าอัตราค่าจัดส่ง

ก่อนที่คุณจะจับคู่อัตราค่าจัดส่ง ให้ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

ตั้งค่าการจัดส่งของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งให้ใช้งานร่วมกับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ได้แล้ว อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของผู้ให้บริการขนส่งไม่สามารถใช้ฟีเจอร์การจับคู่อัตราค่าจัดส่งได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของอัตราค่าจัดส่ง โปรดดูที่อัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งฟรี

หากคุณมอบการจัดส่งฟรีให้แก่ลูกค้าของคุณ ให้พิจารณาการสร้างเขตการจัดส่งในเขตพื้นที่ของศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของคุณ วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถมอบอัตราค่าจัดส่งฟรีไปยังทุกเขตพื้นที่แต่จับคู่อัตราค่าจัดส่งกับความเร็วในการจัดส่งที่แตกต่างกันได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเพิ่มสินค้าในฟลอริดา คุณสามารถสร้างเขตการจัดส่งในรัฐที่ใกล้ฟลอริดา เช่น จอร์เจีย และสร้างอัตราค่าจัดส่งฟรีที่จับคู่กับการจัดส่งด่วนภายใน 1-2 วัน นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเขตการจัดส่งในรัฐที่อยู่ห่างออกไป เช่น โอเรกอน และสร้างอัตราค่าจัดส่งฟรีที่จับคู่กับการจัดส่งแบบมาตรฐานหรือแบบประหยัด

ชื่ออัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งที่มีชื่อเดียวกันจะจับคู่กับระดับการให้บริการเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีอัตราค่าจัดส่งฟรีหลายรายการในเขตพื้นที่ที่แยกจากกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราค่าจัดส่งเหล่านั้นมีชื่อแตกต่างกัน ไม่เช่นนั้นอัตราค่าจัดส่งดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับความเร็วในการจัดส่งเดียวกัน หากต้องการเปลี่ยนชื่ออัตราค่าจัดส่ง โปรดดูที่แก้ไขอัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งที่ไม่ได้จับคู่

หากอัตราค่าจัดส่งไม่ได้จับคู่กับความเร็วในการจัดส่ง จะมีค่าเริ่มต้นเป็นประหยัด

จับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ข้อสรุปเรื่องชื่ออัตราค่าจัดส่งของคุณแล้วก่อนจะจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณ หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่ออัตราค่าจัดส่งขณะจับคู่อัตราค่าจัดส่ง ให้เปลี่ยนชื่อของอัตราค่าจัดส่งในการตั้งค่าการจัดส่งของส่วน Shopify admin แล้วจับคู่อัตราค่าจัดส่งในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขชื่ออัตราค่าจัดส่ง โปรดดูที่แก้ไขอัตราค่าจัดส่ง

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
  2. คลิกที่ การตั้งค่า
  3. ในส่วนระดับการให้บริการจัดส่ง ให้คลิกที่ "จัดการบริการ"
  4. ในแต่ละระดับการให้บริการ ให้เลือกอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการจับคู่กับระดับนั้นๆ
  5. คลิกที่ "บันทึก"

หากคุณเปลี่ยนชื่อของอัตราค่าจัดส่งหลังจากที่ทำการจับคู่ อัตราค่าจัดส่งจะตั้งความเร็วจัดส่งแบบประหยัดเป็นค่าเริ่มต้นจนกว่าคุณจะทำการจับคู่อัตราค่าจัดส่งอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี