บันทึกการจัดส่งสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นที่ได้รับการจัดการโดยเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะมีบันทึกการจัดส่งพิมพ์อยู่บนกระดาษขนาด 4 x 6 นิ้ว (22 ซม.) โดยบันทึกการจัดส่งประกอบด้วยที่อยู่สำหรับการจัดส่งและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน รวมถึงข้อมูลสินค้า เช่น หมายเลข SKU, น้ำหนัก และจํานวน ซึ่งคุณสามารถแก้ไขและดูตัวอย่างเทมเพลตบันทึกการจัดส่งได้ในส่วน Shopify admin ของคุณ

คำสั่งซื้อ Shopify ทั้งหมดของคุณจะใช้เทมเพลตบันทึกการจัดส่งเดียวกันโดยไม่พิจารณาว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวได้รับการจัดการโดย SFN หรือไม่ เมื่อคุณเปลี่ยนเทมเพลตบันทึกการจัดส่งของคุณให้เป็นเทมเพลต SFN บันทึกการจัดส่งที่คุณพิมพ์จากส่วน Shopify admin ของคุณก็จะใช้เทมเพลตเดียวกันด้วย

SFN ไม่รองรับแอปที่เพิ่มข้อความของขวัญหรือหมายเหตุของคำสั่งซื้อ และแอปเหล่านั้นจะไม่มีผลต่อข้อมูลที่แสดงในบันทึกการจัดส่งของ SFN

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการพิมพ์บันทึกการจัดส่งของคุณบนเทมเพลต Shopify แบบเริ่มต้นและเทมเพลตที่แนะนำของ SFN

เทมเพลตบันทึกการจัดส่งที่พิมพ์ลงบนกระดาษหลายขนาด
ขนาดของกระดาษ เทมเพลตเริ่มต้นของ Shopify เทมเพลต SFN
4 นิ้ว x 6 นิ้ว

เปิดใช้งานบันทึกการจัดส่ง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว SFN จะไม่รวมบันทึกการจัดส่งในคำสั่งซื้อทั้งหมด หากคุณต้องการให้ SFN รวมบันทึกการจัดส่งในคำสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานบันทึกการจัดส่งได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิกที่ “เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 3. คลิก “เปิดแอป
 4. คลิก “การตั้งค่า” จากนั้นคลิก “จัดการคำสั่งซื้อ
 5. จากส่วนปิดใช้งานบันทึกการจัดส่งอยู่ ให้คลิก “เปิดใช้งาน” จากนั้นคลิก “เปิดใช้งาน” อีกครั้ง

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานบันทึกการจัดส่งแล้ว คุณสามารถแก้ไขหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ได้

แก้ไขบันทึกการจัดส่ง

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิกที่ “เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 3. คลิก “เปิดแอป
 4. คลิก “การตั้งค่า” จากนั้นคลิก “จัดการคำสั่งซื้อ
 5. จากส่วนเทมเพลตบันทึกการจัดส่ง ให้คลิก “แก้ไขเทมเพลต

การปิดใช้งานบันทึกการจัดส่ง

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิกที่ “เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 3. คลิก “เปิดแอป
 4. คลิก “การตั้งค่า” จากนั้นคลิก “จัดการคำสั่งซื้อ
 5. จากส่วนเปิดใช้งานบันทึกการจัดส่งอยู่ ให้คลิก “ปิดใช้งาน

ตั้งค่าเทมเพลตบันทึกการจัดส่งของ SFN

บันทึกการจัดส่งของคุณแสดงผลโดยใช้ Liquid ซึ่งเป็นภาษาเทมเพลตที่ Shopify สร้างขึ้น หากคุณคุ้นเคยกับการใช้ HTML, CSS และ Liquid คุณก็สามารถแก้ไขเทมเพลตบันทึกการจัดส่งจากส่วน Shopify admin ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การจัดส่งและการส่งมอบ
 2. ในส่วนบันทึกการจัดส่ง ให้คลิก แก้ไข
 3. ไฮไลท์โค้ดทั้งหมดในเครื่องมือแก้ไขแล้วลบออก
 4. ดาวน์โหลดเทมเพลตบันทึกการจัดส่งของ SFN

 5. คัดลอกโค้ด Liquid ทั้งหมดในไฟล์เทมเพลตแล้ววางลงในเครื่องมือแก้ไข

 6. เลือก “แสดงตัวอย่างเทมเพลต” เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 7. คลิกที่ “บันทึก

หากคุณต้องการเปลี่ยนบันทึกการจัดส่งของคุณกลับไปเป็นเทมเพลตเริ่มต้นของ Shopify ให้คลิกที่ “เปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น” ในหน้าการแก้ไขได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี