จัดการระดับบริการจัดส่งของคุณสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณสามารถจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณกับอัตราที่เสนอโดย SFN ได้ผ่านการใช้ระดับบริการจัดส่ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ข้อสรุปเรื่องชื่ออัตราค่าจัดส่งของคุณแล้วก่อนที่จะจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณ หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อของอัตราค่าจัดส่งขณะจับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณ ก่อนอื่นให้เปลี่ยนชื่ออัตราค่าจัดส่งในการตั้งค่าการจัดส่งและการนำส่งในส่วน Shopify admin ของคุณ จากนั้นจับคู่อัตราค่าจัดส่งในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
  2. คลิกที่ การตั้งค่า
  3. ในส่วนระดับการให้บริการจัดส่ง ให้คลิกที่ "จัดการบริการ"
  4. ในแต่ละระดับการให้บริการ ให้เลือกอัตราค่าจัดส่งที่คุณต้องการจับคู่กับระดับนั้นๆ
  5. คลิกที่ "บันทึก"

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การแก้ไขชื่ออัตราค่าจัดส่งและการจับคู่อัตราค่าจัดส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี