การทำความเข้าใจการเรียกเก็บเงินและการกำหนดราคา

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) มีวิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 2 วิธีคือ เรียกเก็บตามจำนวนการจัดการสินค้าและเรียกเก็บเป็นรายเดือน ซึ่งราคาจะพิจารณาจากส่วนประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ต่อการจัดการคำสั่งซื้อ

 • การรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ
 • อุปกรณ์บรรจุหีบห่อ
 • การจัดส่ง

ต่อเดือน

 • พื้นที่จัดเก็บ
 • โครงการพิเศษ

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับสต็อกสินค้าคงคลังและสำหรับโครงการพิเศษใดๆ ทุก 30 วัน โดยรอบการเรียกเก็บเงินจะเริ่มต้นเมื่อติดตั้งแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ครั้งแรก ซึ่งรอบการเรียกเก็บเงินบนเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ไม่เหมือนกับรอบการเรียกเก็บเงินของ Shopify

คำสั่งซื้อสำหรับการค้าส่งจะถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ค่าบริการสำหรับโครงการพิเศษ

การเรียกเก็บเงินสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การเรียกเก็บเงินของ Shopify หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินของ Shopify ให้ดูที่การทำความเข้าใจใบเรียกเก็บเงิน Shopify ของคุณ

ค่าบริการในการเลือกและบรรจุสินค้า

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ SFN จะเลือกสินค้าที่ได้รับคำสั่งซื้อและบรรจุสินค้าดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการเลือกและบรรจุสินค้า ได้แก่ วิธีที่คุณถูกเรียกเก็บเงินค่าอุปกรณ์ การตลาดแบบแทรกในบรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์ และกล่องที่มีแบรนด์ ซึ่งจะกำหนดไว้ในหน้าการกำหนดราคา ในแอป SFN

หากบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองของคุณที่ SFN มีอยู่หมดลง และคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งโดยใช้บรรจุภัณฑ์ของเรา คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นดุลยพินิจของศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ ดังนั้น หากคำสั่งซื้อต้องมีบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่คาดไว้ ค่าบริการในการเลือกและบรรจุสินค้าของคุณอาจสูงขึ้น

ค่าจัดส่ง

ค่าจัดส่งคืออัตราค่าจัดส่งที่เรียกเก็บต่อการจัดส่ง โดยรวมถึงวิธีการจัดส่ง น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ และขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคุณซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดราคาโซนหรือบัตรอัตราค่าจัดส่ง

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะอิงจากปัจจัยดังต่อไปนี้:

 • บริการของผู้ให้บริการจัดส่ง โดยกำหนดจากบริการจัดส่งที่ลูกค้าเลือกไว้ในขั้นตอนชำระเงิน
 • น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ของบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น
 • จำนวนเขตการจัดส่งที่มีต้องเดินทางเพื่อจัดส่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่การกำหนดราคาตามเขตพื้นที่

บริการของผู้ให้บริการจัดส่ง

บริการผู้ให้บริการจัดส่งที่คุณเลือกใช้เพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณขึ้นอยู่กับบริการที่คุณได้จับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่จับคู่อัตราค่าจัดส่งของคุณ

ในแคนาดา ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ให้บริการจัดส่งจะถูกส่งไปยังคุณโดยตรง ส่วนในสหรัฐอเมริกาการกำหนดราคาตามเขตพื้นที่จะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายขั้นสุดท้าย

น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้

มีสองวิธีที่ใช้เพื่อกำหนดน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้: น้ำหนักบรรจุภัณฑ์และน้ำหนักตามปริมาตร

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามประเภทของน้ำหนักที่สูงกว่า เหตุผลเนื่องจากน้ำหนักและขนาดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ให้บริการจัดส่ง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อน้ำหนัก เช่น ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและยานพาหนะที่สามารถใช้งานในการจัดส่งได้ ในขณะที่ขนาดจะมีผลต่อจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปวางในยานพาหนะได้

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณขายหมอนซึ่งอาจมีน้ำหนักน้อยมากแต่อาจใช้พื้นที่จำนวนมากในยานพาหนะ ซึ่งหมายความว่าคุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามน้ำหนักตามปริมาตรไม่ใช่ตามน้ำหนักบรรจุภัณฑ์

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์คือผลรวมของน้ำหนักสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการในการจัดส่งกับน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์

หากต้องการคำนวณน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ของคุณให้ชั่งน้ำหนักรายการที่จะจัดส่งโดยใช้เครื่องชั่ง

น้ำหนักตามปริมาตร

น้ำหนักตามปริมาตรจะกำหนดโดยการคำนวณผลรวมของปริมาตรของตัวเลือกสินค้าในการจัดส่ง จากนั้นให้หารด้วยตัวหารมิติที่กำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ขนาดบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณจะส่งไปยังผู้ให้บริการจัดส่งพร้อมกับน้ำหนักของคำสั่งซื้อเพื่อคำนวณอัตราค่าจัดส่งสำหรับลูกค้าของคุณ ผู้ให้บริการจัดส่งจะกำหนดน้ำหนักตามปริมาตรจากความสูง ความกว้าง และความลึกของบรรจุภัณฑ์ของคุณ

หากต้องการคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรให้คูณขนาดของรายการที่คุณจะจัดส่งในหน่วยนิ้ว จากนั้นหารด้วย 166 ซึ่งเป็นตัวหารมิติสำหรับการจัดส่งในสหรัฐอเมริกา

การกำหนดราคาตามเขตพื้นที่

ในสหรัฐอเมริกา เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะใช้การกำหนดราคาตามเขตพื้นที่เพื่อช่วยกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ ซึ่งหมายความว่าเครือข่ายดังกล่าวได้แบ่งสหรัฐอเมริกาออกเป็นเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ และค่าจัดส่งของการจัดส่งจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเขตที่ต้องข้ามผ่าน

เขตการจัดส่งของสหรัฐอเมริกา

ยิ่งคุณมีจำนวนคลังสินค้าในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ที่คอยสต็อกสินค้าของคุณมากเท่าไร ค่าจัดส่งโดยรวมของคุณก็จะยิ่งถูกลงเท่านั้น เพราะการจัดส่งของคุณจะเดินทางข้ามเขตต่างๆ น้อยลง

การกำหนดราคาอิงตามบัตรอัตราค่าจัดส่งของคุณ บัตรอัตราจะสรุปราคาที่จะถูกเรียกเก็บเงินโดยอิงจากเขตและน้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ของการจัดส่ง

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะเลือกผู้ให้บริการจัดส่งและบริการจัดส่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะสมกับกับกรอบเวลาที่วางแผนไว้โดยอิงจากอัตราค่าจัดส่งที่เลือกไว้แล้ว อัตราทั้งหมดจะเป็นตัวแทนของโมเดลอัตราแบบผสมเพื่อให้ได้อัตราค่าจัดส่งที่ไม่แพงสำหรับทุกเขตการจัดส่ง เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ไม่รองรับอัตราค่าจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงของผู้ให้บริการจัดส่ง

ค่าบริการในการจัดเก็บ

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บจะถูกคำนวณทุกวัน โดยการคำนวณจะมีจำนวนตัวเลือกสินค้า ปริมาตรของตัวเลือกสินค้าในหน่วยลูกบาศก์ฟุตและอัตราการจัดเก็บต่อหน่วย

อธิบายถึงการลงบัญชีสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายเท่านั้น สินค้าคงคลังพร้อมจำหน่ายคือสินค้าคงคลังที่ถูกเก็บไว้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ รวมถึงสินค้าคงคลังซึ่งได้รับการจัดสรรซึ่งเป็นสินค้าคงคลังที่ถูกสงวนไว้เพื่อจัดการคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้ออกจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

สินค้าคงคลังขาเข้า สินค้าคงคลังค้างส่งและจำนวนสินค้าคงคลังอื่นๆ จะไม่ถูกนับ

ค่าบริการสำหรับโครงการพิเศษ

โครงการพิเศษคือบริการเพิ่มเติมที่ดำเนินการโดยศูนย์จัดการคำสั่งซื้อนอกเหนือจากการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณดังต่อไปนี้:

 • การรับสินค้าขาเข้า
 • คำสั่งซื้อสำหรับการค้าส่ง
 • การส่งคืน
 • โครงการพิเศษที่เพิ่มมูลค่า

เรียกเก็บค่าบริการการรับสินค้าขาเข้าและค่าบริการสำหรับคำสั่งซื้อแบบค้าส่งเป็นรายเดือน ตัวอย่างเช่น ค่าบริการในการรับสินค้าขาเข้าทั้งหมดสำหรับเดือนกันยายนจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นครั้งเดียวในเดือนตุลาคม

ระบบจะบันทึกค่าบริการสำหรับการคืนสินค้าและค่าบริการสำหรับโครงการพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในใบแจ้งหนี้บนเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ทันทีที่มีการดำเนินการ

โครงการพิเศษจะถูกเรียกเก็บเงินตามชั่วโมง และมีค่าบริการขั้นต่ำเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง คุณสามารถดูอัตราสำหรับโครงการพิเศษได้ในแอป ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ Shopify ของคุณในส่วนการเรียกเก็บเงินโดยคลิกที่ "ดูการกำหนดราคา"

การรับสินค้าขาเข้า

เมื่อศูนย์จัดการคำสั่งซื้อได้รับการถ่ายโอนขาเข้า จะเรียกเก็บเงินสำหรับเวลาที่ใช้ในการจัดการและรับตัวเลือกสินค้าดังกล่าวเป็นโครงการพิเศษ โดยเรียกเก็บการถ่ายโอนขาเข้าทั้งหมด หากการถ่ายโอนขาเข้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ระบบจะใช้เวลามากขึ้นในการดำเนินการและคุณอาจต้องชำระค่าบริการที่สูงขึ้น

หากต้องการลดต้นทุนการรับสินค้าขาเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนเป็นไปตามมาตรฐานและมีจำนวนที่ถูกต้องแม่นยำภายในช่วงจำนวนที่คุณกำหนด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงจำนวน ให้ดูที่การเพิ่มช่วงไปยังจำนวนขาเข้า

การค้าส่ง

คำสั่งซื้อสำหรับการค้าส่งจะถูกเรียกเก็บเงืนแยกจากคำสั่งซื้อปลีก หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการสำหรับการค้าส่งให้คลิกที่สินค้าเฉพาะรายการที่อยู่ในโครงการพิเศษ โดยมีไฟล์ CSV ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดส่งแต่ละรายการพร้อมให้ดาวน์โหลด

กลับไปยังการจัดส่งของผู้ส่ง

หากไม่สามารถดำเนินการจัดส่งไปยังปลายทางสุดท้าย ผู้ให้บริการจัดส่งจะส่งคืนรายการดังกล่าวไปยังผู้ส่งรายเดิม ซึ่งเรียกว่าการจัดส่งคืนให้ผู้ส่ง (RTS) การประมวลผลการจัดส่ง RTS จะถูกเรียกเก็บเงินโดยอิงจากเวลาที่ดำเนินการคืนสินค้า โดยมีไฟล์ CSV ที่มีรายละเอียดของการจัดส่งแต่ละรายการพร้อมให้ดาวน์โหลด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาไฟล์ CSV ให้ดูที่ดูค่าบริการสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

โครงการพิเศษแบบมีมูลค่าเพิ่ม

คุณสามารถส่งคำขอให้ดำเนินการโครงการพิเศษที่เพิ่มมูลค่าให้เสร็จสมบูรณ์ที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อในนามของคุณได้ คำขอเหล่านี้อาจรวมถึงบริการต่างๆ เช่น การประกอบสินค้าและการปรับแต่งสินค้า โครงการพิเศษจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม

เมื่อคุณส่งคำขอโครงการพิเศษคุณจะได้รับการประเมินเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อทำการตรวจสอบและอนุมัติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ค่าใช้จ่ายนี้จะแสดงบนใบแจ้งหนี้สำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ของคุณ

หากต้อการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การส่งโครงการพิเศษ

ดูค่าใช้จ่ายของเครือข่ายการจัดการการสินค้าของ Shopify

ข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินของคุณจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ Shopify รายเดือนของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน
 2. ในส่วนใบเรียกเก็บเงินล่าสุด ให้คลิกที่ใบเรียกเก็บเงิน
 3. ในใบเรียกเก็บเงิน ให้คลิกที่ส่วนแอป

หากต้องการรายละเอียดแยกย่อยเกี่ยวกับค่าบริการที่ผ่านมาของคุณจากแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เพิ่มเติม ให้คลิก "การเรียกเก็บเงิน" > "ส่งออกเป็นไฟล์ CSV" ไฟล์ CSV จำนวน 4 ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปไฟล์ซิป:

 • pick_and_pack_charges.csv
 • shipping_charges.csv
 • special_project_charges.csv
 • storage_charges.csv

เปิดไฟล์เพื่อดูรายละเอียดแยกย่อยของแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี