การจัดการคำสั่งซื้อ

บางครั้งจะมีคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่านเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify บางรายการที่คุณต้องตรวจสอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ระบบจะแสดงแบนเนอร์แจ้งเตือนในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ของคุณ โดยจะอยู่ในส่วน Shopify admin

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนให้เตือนคุณเมื่อสินค้าคงคลังเหลือน้อยและจำเป็นต้องทำการถ่ายโอนขาเข้า

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี