การแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง

Shopify ใช้ประวัติยอดขายของตัวเลือกสินค้าและจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในศูนย์จัดการสินค้าเพื่อประเมินจำนวนวันที่ตัวเลือกสินค้าในคลังของคุณจะพอจำหน่าย

ดูสินค้าคงคลัง

จากแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ให้คลิกสินค้าคงคลังในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เพื่อดูจำนวนวันที่ตัวเลือกสินค้าในศูนย์จัดการสินค้าของคุณจะพอจำหน่าย

จำนวนวันที่สินค้าคงคลังจะพอจำหน่ายจะแสดงในคอลัมน์สุดท้ายของตาราง

หมายเหตุ: การประเมินจำนวนวันที่สินค้าคงคลังจะพอจำหน่ายมีให้ใช้งานเฉพาะกับตัวเลือกสินค้าที่มีข้อมูลยอดขายแล้วอย่างน้อย 3 เดือน หาก Shopify มีข้อมูลประวัติยอดขายของตัวเลือกสินค้านั้นไม่เพียงพอ คอลัมน์จะแสดงข้อความว่าไม่มีข้อมูล

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือนให้คุณเติมสินค้าคงคลังของคุณที่สต็อกไว้ในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อโดยอิงตามจำนวนวันที่คาดการณ์ไว้ของสินค้าคงคลังที่คุณมีเหลือ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อจำนวนวันของสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าใดๆ มีน้อยกว่าขั้นต่ำที่คุณกำหนด การแจ้งเตือนสินค้าคงคลังจะปรากฏในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ของคุณในแท็บภาพรวมและสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

  1. จากแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ให้คลิกการตั้งค่า
  2. ในส่วนการแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง ให้กำหนดจำนวนวันขั้นต่ำที่สินค้าคงคลังต้องพอจำหน่ายสำหรับสินค้าที่คุณต้องการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี