การประมวลผลคำสั่งซื้อ

เพื่อให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณอย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเตรียมสินค้าของคุณแล้ว หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าสินค้าของคุณ เช่น SKU โปรดติดต่อทีมความสำเร็จในการจัดการคำสั่งซื้อก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลง

หากคุณต้องการให้ SFN ส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณให้ลูกค้าเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถอัปเกรดใบจ่าหน้าการจัดส่งของคำสั่งซื้อได้

ตรวจสอบกระบวนการต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการประมวลผลคำสั่งซื้อของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผล

ข้อกำหนดในการจัดการคำสั่งซื้อ

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะจัดการคำสั่งซื้อก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • ตัวเลือกสินค้ามีการตั้งค่าต่อไปนี้ - มี SKU อยู่ในส่วน Shopify admin ของคุณ

  • SKU ไม่ซ้ำกัน
  • ตัวระบุตัวเลือกสินค้าไม่ซ้ำกัน
  • บาร์โค้ดไม่สามารถเว้นว่างได้
  • ช่องบาร์โค้ดตรงกับบาร์โค้ดบนสินค้าจริง
  • ตั้งค่าสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าให้ได้รับการจัดการโดย SFN
 • สินค้าคงคลังทั้งหมดในคำสั่งซื้อมีพร้อมจำหน่าย

 • ที่อยู่ที่จัดส่งถูกต้อง

 • คำสั่งซื้อได้รับการทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว

กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ

 1. ลูกค้าทำการสั่งซื้อบนร้านค้าของคุณ

 2. หลังจากทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการสั่งซื้อแล้ว

 3. เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะตรวจสอบยืนยันว่าสามารถประมวลผลคำสั่งซื้อตามเงื่อนไขการจัดการคำสั่งซื้อได้

 4. เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะกำหนดวันที่ต้องจัดส่ง ผู้ให้บริการขนส่งที่จะใช้ และศูนย์การจัดการสินค้าที่จะสามารถจัดการคำสั่งซื้อ

 5. ระบบจะสร้างการจัดการคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ในส่วน Shopify admin ของคุณ

 6. ศูนย์การจัดการสินค้าจะเลือก บรรจุหีบห่อ และติดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและบันทึกการจัดส่งไปกับสินค้าที่จะทำการจัดส่ง

 7. ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจะกำหนดเวลารับสินค้ากับผู้ให้บริการขนส่ง

 8. ผู้ให้บริการขนส่งมาถึงศูนย์การจัดการสินค้า รับสินค้าที่จะจัดส่ง และส่งการแจ้งเตือนไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

 9. เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะอัปเดตการจัดการคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ของคุณด้วยหมายเลขติดตามพัสดุที่ได้มาจากศูนย์การจัดการสินค้า หากจัดการสินค้าเฉพาะรายการทั้งหมดแล้ว คำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว

 10. ผู้ให้บริการขนส่งเคลื่อนย้ายพัสดุผ่านเครือข่ายของตนและจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้า

ดูการจัดการคำสั่งซื้อที่ดำเนินการอยู่ของคุณ

คุณสามารถดูคำสั่งซื้อที่ดำเนินการอยู่ได้ในแท็บภาพรวมในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คำสั่งซื้อที่ดำเนินการอยู่สามารถมีสถานะดังต่อไปนี้ได้:

 • ยอมรับแล้ว - คำสั่งซื้อที่ได้รับการยอมรับโดยเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify แต่ยังไม่ได้ส่งไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ
 • กำลังดำเนินการ - คำสั่งซื้อที่ส่งไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อแล้ว
 • ถูกระงับ - คำสั่งซื้อที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่สามารถจัดส่งได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ
 • ส่งคืนแล้ว - คำสั่งซื้อที่ส่งคืนไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ติดใบจ่าหน้าที่ระบุว่าส่งคืนให้ผู้ส่ง

คลิกที่ "ดูคำสั่งซื้อ" เพื่อดูคำสั่งซื้อที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมด คลิกที่ "ดู" ในคอลัมน์ของป้ายกำกับเพื่อดูคำสั่งซื้อที่มีป้ายกำกับเดียวเท่านั้น

การจัดการคำสั่งซื้อถูกระงับ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่ที่จัดส่งของคำสั่งซื้อ เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้องหรือไม่รองรับประเทศนั้น การดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อจะถูกระงับและแบนเนอร์การแจ้งเตือนจะปรากฏในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ของคุณ ระบบจะนำแท็ก Order hold (SFN) และแท็กแสดงข้อผิดพลาดไปใช้กับคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ของคุณอีกด้วย

จากแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify คุณสามารถดูคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ รวมถึงเลิกระงับคำสั่งซื้อต่างๆ ได้

หากคุณไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ ในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เกี่ยวกับจำนวนการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ หมายความว่าคุณไม่มีคำสั่งซื้อที่ถูกระงับอยู่เลย

ดูการจัดการคำสั่งซื้อที่ถูกระงับ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. ในแท็บภาพรวม ให้คลิก "ดู" ในคอลัมน์ถูกระงับ
  1. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่คำสั่งซื้อเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการระงับ

เลิกระงับการจัดการคำสั่งซื้อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แก้ไขต้นเหตุของการระงับคำสั่งซื้อก่อนที่จะขอรับการจัดการคำสั่งซื้ออีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. ในแท็บภาพรวม ให้คลิก "ดู" ในคอลัมน์ "ถูกระงับ"
 3. สำหรับการจัดการคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่คุณต้องการเลิกระงับ ให้อัปเดตที่อยู่ของคำสั่งซื้อนั้น:

  1. คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อ
  2. ในส่วนที่อยู่ที่จัดส่ง ให้คลิก "แก้ไข"
  3. อัปเดตที่อยู่ แล้วคลิก "บันทึก"
 4. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเลิกระงับ

 5. คลิก "การดำเนินการ" จากนั้นคลิก "ส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อ"

ส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถขอให้จัดการสินค้าตามรายการเมื่อใดก็ได้ รวมถึงก่อนจะเกิดความล่าช้าในการสั่งซื้อที่ชําระเงินแล้ว คุณสามารถตั้งค่าความล่าช้าในการสั่งซื้อที่ชําระเงินแล้วได้ในหน้าการตั้งค่าของแอป SFN

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. ในแท็บภาพรวม ให้คลิก "ดู" ในคอลัมน์ถูกระงับ
  1. เลือกใบสั่งซื้อรายการเดียวหรือหลายรายการที่คุณต้องการจัดการ 4. คลิกที่ "การดำเนินการเพิ่มเติม" จากนั้นคลิกที่ "ส่งคำขอให้จัดการคำสั่งซื้อ"

การสั่งซื้อที่ต้องส่งอีกครั้ง

เมื่อคุณส่งสินค้าในคำสั่งซื้ออีกครั้ง คุณต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อเดิมอีกครั้งเพื่อให้ลูกค้าได้รับอีเมลแจ้งเตือนการจัดส่งสำหรับการจัดส่งรอบใหม่ คุณสามารถทำให้เป็นคำสั่งซื้อฟรีโดยการให้ส่วนลด 100% และการจัดส่งฟรี คุณสามารถตระบุว่าคำสั่งซื้อเป็นการส่งสินค้าอีกครั้งด้วยแท็กหรือหมายเหตุคำสั่งซื้อเพื่อระบุสาเหตุที่มีคำสั่งซื้อนี้ให้ชัดเจน

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งอีกครั้ง
 3. คลิกที่ "การดำเนินการเพิ่มเติม" จากนั้นคลิกที่ "ทำสำเนา"
 4. ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไปยังคำสั่งซื้อ: - คลิกเพิ่มค่าจัดส่งแล้วเลือกอัตราค่าจัดส่ง หากไม่ต้องการเรียกเก็บค่าจัดส่งใดๆ ให้เลือกการจัดส่งฟรี

  • ตัวเลือกเสริม: คลิกเพิ่มส่วนลดและใช้งานส่วนลด 100%
  • ตัวเลือกเสริม: ในแท็ก ให้เพิ่มแท็กเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่เป็นการส่งสินค้าอีกครั้ง เช่น Reshipment หรือ Reorder
  • ตัวเลือกเสริม: ในหมายเหตุ ให้เพิ่มหมายเหตุเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่เป็นการส่งสินค้าอีกครั้ง
  • ตัวเลือกเสริม: คลิกภาษีเพื่อปรับการตั้งค่าภาษีสำหรับคำสั่งซื้อ
 5. ดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น - หากคุณไม่ได้เรียกเก็บเงินจากคำสั่งซื้อ ให้คลิก "มาร์คว่าชําระเงินแล้ว" จากนั้นคลิก "สร้างคำสั่งซื้อ"

  • หากคุณจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อและต้องการให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น ให้คลิก "ส่งใบแจ้งหนี้" และกรอกอีเมลให้เสร็จสิ้น
  • หากคุณจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อและมีรายละเอียดการชำระเงินของพวกเขา ให้คลิก "ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต" แล้วป้อนรายละเอียดการชำระเงิน
  • หากคุณจะรอรับการชำระเงินจากภายนอก Shopify ให้คลิก "ทำเครื่องหมายว่ารอดำเนินการ" แล้วเลือกประเภทการชำระเงิน จากนั้นจึงคลิก "สร้างคำสั่งซื้อ"

ข้อผิดพลาดในการประมวลผลคำสั่งซื้อทั่วไป

ตรวจสอบสาเหตุทั่วไปที่คำสั่งซื้อไม่ได้รับการประมวลผลและวิธีแก้ไข

ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

ตัวเลือกสินค้าแต่ละตัวต้องมีเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ที่ระบุไว้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่มีสินค้าคงคลังที่มีอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เพียงตำแหน่งเดียวที่ระบุว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งใน Shopify admin ของคุณ และรายการตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่ตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ในการตั้งค่าตัวเลือกสินค้า

ที่อยู่ที่จัดส่งไม่ถูกต้อง

หากไม่สามารถตรวจสอบยืนยันที่อยู่ที่จัดส่งได้ ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ที่ขอให้คุณอัปเดตที่อยู่ เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะระงับคำสั่งซื้อดังกล่าว จนกว่าคุณจะอัปเดตที่อยู่ให้เป็นที่อยู่ที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ซึ่งหลังจากตรวจสอบยืนยันที่อยู่แล้วคุณสามารถส่งคำขอการจัดการคำสั่งซื้อและส่งไปยังที่อยู่ใหม่ได้

สินค้าไม่ได้รับการจัดการโดย Shopify

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะประมวลผลคำสั่งซื้อก็ต่อเมื่อตัวเลือกสินค้าของสินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการได้รับการจัดการสินค้าคงคลังโดยการตั้งค่าเป็น Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี