ชุดสินค้าที่ประกอบล่วงหน้า

คุณสามารถขอให้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) สร้างชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าด้วยบรรจุภัณฑ์พิเศษหรือขนย้ายสินค้าก่อนที่คุณจะได้รับคำสั่งซื้อชุดสินค้า

ชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าต้องมีโครงการพิเศษในการเริ่มงานประกอบ ชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าอาจรวมถึงสินค้าที่ขายแยกต่างหาก เช่น เสื้อยืด หรือสินค้าที่คุณไม่ขายให้แก่ลูกค้า เช่น บรรจุภัณฑ์พิเศษสำหรับบรรจุชุดเสื้อยืดหลายชุด ชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าจะถูกเก็บไว้เป็นชุดสินค้าในศูนย์จัดการสินค้าจนกว่าจะมีการรับสินค้าเพื่อจัดการสินค้าตามสั่งซื้อ

รหัสสินค้าคงคลัง (SKU) ของชุดสินค้าเรียกว่า "SKU ชุดสินค้า" ส่วนสินค้าที่อยู่ภายในชุดสินค้าจะมี "SKU ส่วนประกอบ" ชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าจะมีบรรจุภัณฑ์พิเศษพร้อม SKU บรรจุภัณฑ์แยกต่างหาก

หากคุณต้องการให้ SFN จัดกลุ่มสินค้าของคุณหลังจากที่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้วเท่านั้น และคุณไม่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์หรือการขนย้ายชุดสินค้าแบบพิเศษ คุณก็สามารถตั้งค่าชุดสินค้าให้กับสินค้าของคุณได้

การขอชุดสินค้าประกอบล่วงหน้า

ก่อนที่คุณจะขอชุดสินค้าประกอบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสินค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • SKU ทั้งหมดต้องตรงตามเกณฑ์สินค้าของ SFN
  • SKU ของชุดสินค้า ส่วนประกอบ และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องเป็นสินค้าในแอป SFN
  • SKU ของส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับชุดสินค้าต้องมีสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายจัดเก็บอยู่ใน SFN

หลังจากที่คุณตั้งค่าข้อกำหนดของคุณแล้ว คุณสามารถสร้าง โครงการพิเศษเพื่อขอให้ SFN ประกอบชุดสินค้าของคุณไว้ล่วงหน้าได้

แก้ไขชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าของคุณ

หากคุณต้องการแก้ไขชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้า คุณต้องลบชุดสินค้าเดิมออกแล้วสร้างชุดใหม่ ก่อนจะแก้ไขชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้า คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

  • สร้างสินค้าใหม่เพื่อรับ SKU ชุดสินค้าใหม่ในส่วน Shopify admin และในแอป SFN หากคุณต้องการให้ข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกันเหมือนเดิม คุณสามารถทำซ้ำชุดสินค้าเดิมของตัวเองเพื่อนำไปสร้างเป็นชุดสินค้าใหม่ได้
  • ตั้งค่าสินค้าชุดสินค้าเก่าของคุณให้เป็นไม่พร้อมขายในทุกช่องทางการขายเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าของคุณซื้อสินค้าชิ้นนั้น หากคุณต้องการขายชุดสินค้านี้ต่อไป คุณสามารถตั้งให้สินค้าในชุดสินค้าใหม่พร้อมขายบนช่องทางการขายและสั่งล่วงหน้าได้ก่อนที่ชุดสินค้าใหม่ของคุณจะถูกประกอบ
  • หากคุณยังมีสินค้าค้างส่งที่ต้องจัดการกับชุดสินค้าที่คุณต้องการจะแก้ไข คุณจะต้องจัดการหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเหล่านั้นทุกรายการ

หลังจากที่ตั้งค่าข้อกำหนดแล้ว คุณสามารถสร้างโครงการพิเศษเพื่อขอให้ SFN แก้ไขชุดสินค้าที่ประกอบไว้ล่วงหน้าได้ อย่าลืมระบุข้อมูลต่อไปนี้ในคําแนะนําของคําขอ:

  • SKU ชุดสินค้าเก่าและใหม่
  • SKU ส่วนประกอบและจำนวนที่ต้องลบออกจากชุดสินค้า
  • SKU ส่วนประกอบและจำนวนที่ต้องเพิ่มไปยังชุดสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี