การคืนสินค้าล่วงหน้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เมื่อเลือกที่จะใส่ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าไว้ในการจัดส่งแล้ว ลูกค้าของคุณจะสามารถส่งสินค้าคืนไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ได้โดยไม่ต้องสร้างการคืนสินค้าด้วยตนเองในส่วน Shopify admin ของคุณ การจัดส่งที่ถูกส่งภายในสหรัฐอเมริกาจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ จะมีสิทธิ์ใส่ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า

เปิดใช้งานใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า

คุณสามารถเลือกใส่ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าลงในการจัดส่งทั้งหมดหรือเฉพาะกับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่เลือกไว้ได้หลังจากเปิดใช้งานใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าแล้ว ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณสำหรับสินค้าใดๆ ที่ลูกค้าส่งคืนและประมวลผลโดย SFNเข้าถึงบัตรอัตรา SFN ของคุณเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดการกําหนดราคา

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า ให้ตั้งค่ากฎการคืนสินค้าสำหรับสินค้าของคุณที่ได้รับการจัดการโดย SFN

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. คลิกที่ “จัดการการคืนสินค้า

 6. ในใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า ให้คลิก “จัดการ

 7. หากคุณต้องการใส่ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าไว้ในคำสั่งซื้อทุกรายการ ให้เลือก “ใส่ในคำสั่งซื้อทุกรายการ” หรือมิฉะนั้นให้เลือก “ใส่เฉพาะกับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูงกว่า” แล้วป้อนค่า

 8. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าแล้ว ระบบจะใส่ใบจ่าหน้าไว้ในคำสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดซึ่งถูกส่งไปที่ SFN เพื่อจัดการสินค้า

พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า

หากใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าสูญหายหรือเสียหาย คุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนอีกครั้งเพื่อสร้างสําเนา PDF ที่คุณสามารถส่งให้ลูกค้าได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก “จัดการ

 5. ให้เลือก “รอดำเนินการ” ในตัวกรองสถานะ

 6. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าอีกครั้ง

 7. คลิก “พิมพ์ใบจ่าหน้าอีกครั้ง

ไฟล์ดาวน์โหลดแบบ PDF ของใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่คุณสามารถส่งให้ลูกค้าเพื่อให้พวกเขาพิมพ์ได้

การเข้าถึงคำสั่งซื้อที่มีใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า

หลังจากผู้ให้บริการขนส่งสแกนใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนล่วงหน้า การคืนสินค้าจะแสดงเป็นล่วงหน้าในแท็บการคืนสินค้าในแอป SFN หน้าสรุปข้อมูลการคืนสินค้าจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อเดิมก่อนที่พนักงานของ SFN จะตรวจสอบสินค้าส่งคืนที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อและตัดสินใจว่าจะรวมสินค้าใดไว้บ้าง หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ข้อมูลสรุปจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • หมายเลขของการคืนสินค้า
 • สินค้าที่อยู่ในรายการของการคืนสินค้า
 • ข้อมูลที่ระบุว่าได้รับสินค้าแล้วหรือไม่
 • สภาพสินค้า
 • ข้อมูลที่ระบุว่ามีการคืนสินค้ากลับสต็อกหรือการกำจัดสินค้าหรือไม่

คุณสามารถดำเนินการคืนเงินได้ทุกเมื่อในกระบวนการคืนสินค้า แม้ว่าพนักงานของ SFN จะยังประมวลผลการคืนสินค้าไม่เสร็จสิ้น เมื่อพนักงานของ SFN เสร็จสิ้นการตรวจสอบสินค้าส่งคืน คุณก็จะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์เพื่อดำเนินการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวในส่วน Shopify admin

หากคุณมีบริการจัดส่งสินค้าส่งคืนฟรี หรือคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่คืนให้เนื่องจากมีสินค้าได้รับความเสียหาย คุณสามารถปรับแต่งจํานวนเงินที่จะคืนให้ลูกค้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการคืนเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี