การคืนสินค้าล่วงหน้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถคืนสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ได้โดยไม่ต้องสร้างการคืนสินค้าในส่วน Shop admin ก่อน คุณก็สามารถเลือกที่จะใส่ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนล่วงหน้าในคำสั่งซื้อได้ ในส่วนการตั้งค่าแอป SFN คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนในทุกคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่าที่กำหนด หรือไม่ใส่ไว้ในคำสั่งซื้อใดเลย

หลังจากผู้ให้บริการขนส่งสแกนใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนล่วงหน้า การคืนสินค้าจะแสดงเป็นล่วงหน้าในแท็บการคืนสินค้าในแอป SFN หน้าสรุปข้อมูลการคืนสินค้าจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อเดิมก่อนที่พนักงานของ SFN จะตรวจสอบสินค้าส่งคืนที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อและตัดสินใจว่าจะรวมสินค้าใดไว้บ้าง หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ข้อมูลสรุปจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

  • หมายเลขของการคืนสินค้า
  • สินค้าที่อยู่ในรายการของการคืนสินค้า
  • ข้อมูลที่ระบุว่าได้รับสินค้าแล้วหรือไม่
  • สภาพสินค้า
  • ข้อมูลที่ระบุว่ามีการคืนสินค้ากลับสต็อกหรือการกำจัดสินค้าหรือไม่

คุณสามารถดำเนินการคืนเงินได้ทุกเมื่อในกระบวนการคืนสินค้า แม้ว่าพนักงานของ SFN จะยังประมวลผลการคืนสินค้าไม่เสร็จสิ้น เมื่อพนักงานของ SFN เสร็จสิ้นการตรวจสอบสินค้าส่งคืน คุณก็จะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์เพื่อดำเนินการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวในส่วน Shopify admin

หากคุณมีบริการจัดส่งสินค้าส่งคืนฟรี หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนจํานวนเงินที่คืนให้เนื่องจากมีสินค้าได้รับความเสียหาย คุณก็สามารถปรับแต่งจํานวนเงินที่จะคืนให้ลูกค้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการคืนเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี