การกำหนดกฎสำหรับสินค้าที่ส่งคืนไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณสามารถตั้งค่ากฎเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าที่ถูกส่งคืนไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) โดยจะมีการกำหนดค่าให้กฎการส่งคืนสินค้าสำหรับ SKU ของสินค้าแต่ละรายการไว้ ซึ่งคุณสามารถกําหนดค่ากฎได้โดยอิงตามสภาพสินค้าที่ถูกส่งคืน

สำหรับสินค้าที่ถูกส่งคืนในสภาพแก้ไขได้ คุณสามารถกำหนดกฎให้บุคลากรของ SFN เปลี่ยนห่อพลาสติกหรือบาร์โค้ดที่ขาดหายแล้วคืนสินค้ากลับไปยังสต็อกสินค้าคงคลัง หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ไว้และสินค้าถูกส่งคืนในสภาพที่แก้ไขได้ บุคลากรของ SFN จะแยกสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง แล้วจะติดต่อคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสินค้าดังกล่าว

คุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะทิ้งหรือส่งคืนสินค้าที่ส่งคืนในสภาพสินค้าที่ไม่สามารถขายได้ สินค้าที่ขายไม่ได้รวมถึงสินค้าที่ถูกห้ามไว้ซึ่งถูกส่งคืนในสภาพที่เปิดหรือใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนสินค้าที่ถูกห้ามไว้

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากการคืนสินค้าอยู่ระหว่างดำเนินการขณะที่คุณเปลี่ยนกฎซึ่งมีผลต่อสินค้าที่อยู่ในการคืนสินค้า พนักงานของ SFN ก็จะปฏิบัติตามกฎที่ใช้อยู่ขณะระบบดำเนินการกับการคืนสินค้าดังกล่าว

กำหนดกฎสำหรับการคืนสินค้าชิ้นเดียว

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. คลิกที่ “จัดการการคืนสินค้า

 6. ในส่วนการจัดการสินค้าส่งคืน ให้คลิก “จัดการ

 7. ถัดจากสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกเปลี่ยนห่อพลาสติกหรือบาร์โค้ด

 8. คลิกที่ “บันทึก

ทำกระบวนการนี้ซ้ำเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้สำหรับสินค้าทุกรายการที่คุณต้องการให้บุคลากรของ SFN แก้ไขและคืนสินค้ากลับไปยังสต็อกสินค้าคงคลังของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการคืนสินค้าหลายรายการในครั้งเดียวได้

กำหนดกฎสำหรับการคืนสินค้าหลายรายการ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. คลิกที่ “จัดการการคืนสินค้า

 6. ในส่วนการจัดการสินค้าส่งคืน ให้คลิก “จัดการ

 7. เลือกสินค้าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 8. ในคอลัมน์สภาพแก้ไขได้ ให้คลิก “เปลี่ยนที่เลือก” จากนั้นจึงเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการกำจัดสินค้าส่งคืน ให้เลือก “ไม่ต้องแก้ไข
  • หากต้องการเปลี่ยนห่อพลาสติกหรือบาร์โค้ดที่ขาดหายแล้วคืนกลับไปยังสต็อกสินค้าคงคลัง ให้เลือก “แก้ไข
 9. คลิกที่ “บันทึก

ส่งสินค้าที่ถูกส่งคืนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจำหน่ายได้

เมื่อเลือกส่งคืนสินค้าที่ถูกส่งคืนในสภาพที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จะถูกเก็บไว้ชั่วคราวที่คลังสินค้าของ Shopify และส่งคืนไปยังปลายทางสหรัฐอเมริกาที่คุณต้องการในภายหลัง

สินค้าจะถูกส่งคืนมาให้คุณหลังจากน้ำหนักสะสมรวมของผลิตภัณฑ์ถึงประมาณ 25 ปอนด์ หรือหากผลิตภัณฑ์ถูกเก็บไว้นานเกิน 30 วัน

ค่าธรรมเนียมการส่งคืนจะถูกเรียกเก็บต่อการจัดส่งและอิงตามน้ําหนักรวมของการจัดส่ง

อัตราส่งกลับ
น้ําหนักบรรจุภัณฑ์ (ปอนด์) อัตราค่าาส่งต่อบรรจุภัณฑ์ (เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)
5 ราคา 12 ดอลลาร์สหรัฐ
15 ราคา 18 ดอลลาร์สหรัฐ
25 $25

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. คลิกที่ “จัดการการคืนสินค้า

 6. ในส่วนการจัดการสินค้าส่งคืน ให้คลิก “จัดการ

 7. เลือกสินค้าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 8. ในคอลัมน์ที่ไม่แสดงชื่อ ให้คลิกการเปลี่ยนแปลงที่เลือกไว้ แล้วเลือกส่งกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

 9. ในส่วนส่งกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้เลือกปลายทางที่คุณต้องการส่งสินค้า

 10. คลิกที่ “บันทึก

 11. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายการส่งกลับการจัดส่ง หากคุณต้องการให้ส่งอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อการจัดส่งที่มีรายการที่ขายไม่ได้ถูกส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี