การกำหนดกฎสำหรับสินค้าที่ส่งคืนไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณสามารถตั้งค่ากฎเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าที่ถูกส่งคืนไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) โดยจะมีการกำหนดค่าให้กฎการส่งคืนสินค้าสำหรับ SKU ของสินค้าแต่ละรายการไว้ ซึ่งคุณสามารถกําหนดค่ากฎได้โดยอิงตามสภาพสินค้าที่ถูกส่งคืน

สำหรับสินค้าที่ถูกส่งคืนในสภาพแก้ไขได้ คุณสามารถกำหนดกฎให้บุคลากรของ SFN เปลี่ยนห่อพลาสติกหรือบาร์โค้ดที่ขาดหายแล้วคืนสินค้ากลับไปยังสต็อกสินค้าคงคลัง หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ไว้และสินค้าถูกส่งคืนในสภาพที่แก้ไขได้ บุคลากรของ SFN จะแยกสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง แล้วจะติดต่อคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสินค้าดังกล่าว

สินค้าที่ถูกส่งคืนในสภาพที่ไม่สามารถขายได้จะถูกละทิ้งไว้ที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN สินค้าที่ขายไม่ได้นั้นรวมไปถึงสินค้าควบคุมที่ส่งคืนในสภาพที่เปิดหรือใช้งานแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนสินค้าควบคุม

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากการคืนสินค้าอยู่ระหว่างดำเนินการขณะที่คุณเปลี่ยนกฎซึ่งมีผลต่อสินค้าที่อยู่ในการคืนสินค้า พนักงานของ SFN ก็จะปฏิบัติตามกฎที่ใช้อยู่ขณะระบบดำเนินการกับการคืนสินค้าดังกล่าว

กำหนดกฎสำหรับการคืนสินค้าชิ้นเดียว

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนการจัดการสินค้าส่งคืน ให้คลิก “จัดการ

 6. ถัดจากสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือกเปลี่ยนห่อพลาสติกหรือบาร์โค้ด

 7. คลิกที่ “บันทึก

ทำกระบวนการนี้ซ้ำเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้สำหรับสินค้าทุกรายการที่คุณต้องการให้บุคลากรของ SFN แก้ไขและคืนสินค้ากลับไปยังสต็อกสินค้าคงคลังของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการคืนสินค้าหลายรายการในครั้งเดียวได้

กำหนดกฎสำหรับการคืนสินค้าหลายรายการ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนการจัดการสินค้าส่งคืน ให้คลิก “จัดการ

 6. เลือกสินค้าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 7. ในคอลัมน์สภาพแก้ไขได้ ให้คลิก “เปลี่ยนที่เลือก” จากนั้นจึงเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการกำจัดสินค้าส่งคืน ให้เลือก “ไม่ต้องแก้ไข
  • หากต้องการเปลี่ยนห่อพลาสติกหรือบาร์โค้ดที่ขาดหายแล้วคืนกลับไปยังสต็อกสินค้าคงคลัง ให้เลือก “แก้ไข
 8. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี