การจัดการในแคนาดา

หากคุณต้องการจัดการสินค้าในแคนาดาโดยใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการเริ่มดำเนินการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

  • ปรึกษากับหน่วยงานจัดเก็บ ภาษีของแคนาดา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคุณเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ถูกต้องจากลูกค้า และคุณสามารถยื่นและชำระภาษีได้อย่างถูกต้อง
  • เตรียมที่จะนำเข้าสินค้าเชิงพาณิชย์ไปยังประเทศแคนาดา
  • หากจำเป็นให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ (POA) แต่ Shopify ไม่สามารถให้คำปรึกษาด้านกฏหมายหรือภาษีได้ ซึ่งหมายความว่า Shopify จะไม่สามารถเป็นผู้รับมอบอำนาจให้คุณหรือผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้าสำหรับการนำเข้าสินค้าไปยังคลังสินค้าในแคนาดาของเราได้ หากต้องการผู้รับมอบอำนาจ ให้ลองพิจารณาร่วมงานกับผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรหรือตัวแทนขนส่งสินค้า
  • สร้างหน้าร้านในแคนาดา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี