การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนด้วย Shopify Shipping

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2021 การจัดส่งทั้งหมดที่ส่งผ่าน Shopify Shipping จากที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะเป็นการจัดส่งแบบปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

สิทธิ์การใช้งาน

สิทธิ์การใช้การจัดส่งแบบปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • ต้องซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify Shipping
  • ที่อยู่ต้นทางการจัดส่งต้องเป็นที่อยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงอลาสก้า ฮาวาย เปอร์โตริโก และที่อยู่ทางการทหาร

ที่อยู่ร้านค้าของคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ค่าจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนผ่าน Shopify Shipping

การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนผ่าน Shopify Shipping ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อคุณซื้อใบระบุการจัดส่งที่มีที่อยู่ต้นทางในสหรัฐอเมริกา Shopify จะเป็นผู้แบกรับต้นทุนการชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากการจัดส่งเอง

หากคุณใช้แอป Offset คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยการปล่อยคาร์บอนสำหรับการจัดส่งภายในต้นทางการจัดส่งในสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการผ่าน Shopify Shipping

วิธีการชดเชยคาร์บอน

การจัดส่งทุกๆ รายการจะส่งผลให้คาร์บอนถูกปล่อยออกเป็นปริมาณหนึ่ง จํานวนคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจะถูกคํานวณโดย Shopify ในทุกครั้งที่สินค้าถูกจัดส่งออกมา จากนั้นจะมีการซื้อการชดเชยคาร์บอนจาก Grassroots เพื่อให้การจัดส่งปราศจากคาร์บอน

ใช้บริการหลายบริการเพื่อชดเชยคาร์บอน

คุณสามารถชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากการจัดส่งได้หลายวิธี แต่จะใช้ได้เพียงวิธีเดียวในการจัดส่งแต่ละครั้ง วิธีการชดเชยมีการจัดลำดับชั้นเพื่อระบุว่าบริการใดมีการชดเชยมากน้อยเพียงใด:

  1. โปรโมชันใดๆ ของ Shopify - โปรโมชันเหล่านี้ เช่น การจัดส่งแบบคาร์บอนเป็นกลางในช่วง BFCM จะได้รับการจัดอันดับเหนือบริการอื่นๆ ทั้งหมด โดย Shopify จะเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่าย
  2. Shop Pay - การสั่งซื้อที่ชําระเงินค่าใช้วิธี Shop Pay ถือเป็นการช่วยโครงการทดแทนปล่อยคาร์บอน WeForest โดย Shopify จะเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่าย
  3. Shopify Shipping - ใบระบุการจัดส่งที่ซื้อผ่าน Shopify Shipping และมีต้นทางการจัดส่งในสหรัฐอเมริกาเป็นการจัดส่งแบบปราศจากคาร์บอนโดย Shopify จะเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่าย
  4. แอปOffset - Offset จะคํานวณการปล่อยคาร์บอนจากการจัดส่งแต่ละรายการของคุณ จากนั้นเรียกเก็บเงินจากคุณเพื่อชดเชยการปล่อยมลพิษเหล่านั้นโดยบริจาคให้กับโครงการชดเชยคาร์บอนผ่าน Pachama

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี