การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนด้วย Shopify Shipping

การจัดส่งแบบปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ผ่าน Shopify Shipping นั้นมีให้บริการเฉพาะสำหรับการจัดส่งจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หากคุณจัดส่งจากประเทศหรือภูมิภาคอื่นและต้องการชดเชยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการจัดส่งของคุณ โปรดดูวิธีอื่นๆ ในการลดการปล่อยคาร์บอน

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2021 การจัดส่งทั้งหมดที่ส่งผ่าน Shopify Shipping จากที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะเป็นการจัดส่งแบบปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

สิทธิ์การใช้งาน

สิทธิ์การใช้การจัดส่งแบบปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • ต้องซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify Shipping
  • ที่อยู่ต้นทางการจัดส่งต้องเป็นที่อยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงอลาสก้า ฮาวาย เปอร์โตริโก และที่อยู่ทางการทหาร

ที่อยู่ร้านค้าของคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ค่าจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนผ่าน Shopify Shipping

การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนผ่าน Shopify Shipping ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อคุณซื้อใบระบุการจัดส่งที่มีที่อยู่ต้นทางในสหรัฐอเมริกา Shopify จะเป็นผู้แบกรับต้นทุนการชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากการจัดส่งเอง

หากคุณใช้แอป Planet คุณจะไม่ต้องจ่ายค่ากำจัดคาร์บอนสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify Shipping ที่มีต้นทางการจัดส่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

วิธีการชดเชยคาร์บอน

การจัดส่งทุกๆ รายการจะส่งผลให้คาร์บอนถูกปล่อยออกเป็นปริมาณหนึ่ง จํานวนคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจะถูกคํานวณโดย Shopify ในทุกครั้งที่สินค้าถูกจัดส่งออกมา จากนั้นจะมีการซื้อการชดเชยคาร์บอนจาก Grassroots เพื่อให้การจัดส่งปราศจากคาร์บอน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี