การตรวจสอบรูปแบบที่อยู่

เมื่อซื้อใบจ่าหน้าผ่าน Shopify Shipping ผู้ให้บริการขนส่งแต่ละรายจะต้องการใช้รูปแบบที่อยู่สำหรับการจัดส่งที่ต่างกัน

การค้นพบที่อยู่

เมื่อคุณป้อนที่อยู่สำหรับการจัดส่งสำหรับใช้ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ระบบจะตรวจสอบที่อยู่กับฐานข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่ง หากมีข้อมูลที่อยู่ที่ตรงกัน จะเป็นการรับประกันว่าผู้ให้บริการขนส่งย่อมจะต้องค้นพบที่อยู่นั้น แต่ถ้าหากไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ตรงกัน จะไม่มีการรับประกันว่าผู้ให้บริการขนส่งจะค้นพบที่อยู่ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการจัดส่งได้

ที่อยู่ที่ค้นพบ

หากที่อยู่มีรูปแบบที่ถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่ง จะเป็นการรับประกันว่าผู้ให้บริการขนส่งจะค้นพบที่อยู่นั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการขนส่งจะยอมรับใบจ่าหน้าและจะไม่มีความล่าช้าเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการอ่านใบจ่าหน้า

ข้อผิดพลาดในแบนเนอร์สีเหลือง

หากคุณเห็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของที่อยู่สำหรับจัดส่งในแบนเนอร์สีเหลือง แสดงว่ารูปแบบที่อยู่นั้นถูกต้องแต่ไม่ตรงกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่ง โดยทั่วไปแล้วจะหมายความว่าวิธีการป้อนที่อยู่มีข้อผิดพลาด คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อค้นหาที่อยู่ที่ผู้ให้บริการขนส่งใช้

ที่อยู่ที่ไม่ค้นพบอาจยังสามารถนำไปใช้ได้และอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดส่ง หากคุณมั่นใจว่าที่อยู่ถูกต้อง คุณสามารถใช้ที่อยู่ที่ไม่ค้นพบบนใบจ่าหน้าของคุณได้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ข้อผิดพลาดในแบนเนอร์สีแดง

หากคุณเห็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของที่อยู่สำหรับจัดส่งในแบนเนอร์สีแดง แสดงว่ารูปแบบที่อยู่นั้นไม่ถูกต้องและคุณจะไม่สามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับที่อยู่นั้นได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อค้นหารูปแบบที่ผู้ให้บริการขนส่งใช้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

ใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบยืนยันที่อยู่ของคุณ

ลิงก์ไปยังเครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย
ผู้ให้บริการขนส่ง เครื่องมือ
USPS เครื่องตรวจสอบที่อยู่ของ USPS
UPS เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ UPS
Canada Post เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของ Canada Post
DHL เครื่องมือตรวจสอบที่อยู่ของ DHL
Sendle คู่มืออ้างอิงของ Sendle ชานเมือง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี