Shopify Shipping โดย Hermes

ใบจ่าหน้า Shopify Shipping จาก Hermes มีให้บริการสำหรับผู้ขายที่ดำเนินการ จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ภายในสหราชอาณาจักร

การจัดส่งภายในประเทศด้วย Hermes

บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
Hermes UK ParcelShop Dropoff 2 วันทำการ การจัดส่งแบบมาตรฐานภายในสหราชอาณาจักร
Hermes UK ParcelShop Dropoff Next Day 1-2 วันทำการ การจัดส่งด่วนภายในสหราชอาณาจักร

การนำสินค้าของคุณไปยัง Hermes

คุณสามารถนำสินค้าของคุณไปไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งของ myHermes ParcelShop ได้ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง ParcelShop ที่ใกล้ที่สุด

ขณะนี้ Shopify Shipping ไม่รองรับการรับสินค้ากับ Hermes

การร้องเรียนความเสียหายจากการขนส่ง

ขณะนี้ ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Hermes ที่ซื้อผ่าน Shopify Shipping ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการเรียกร้องสินไหมสำหรับการจัดส่ง เช่น การจัดส่งที่สูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ Hermes

หากต้องการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของคุณหลังจากที่ได้ส่งพัสดุไปให้ Hermes แล้ว เช่น ต้องการเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งหรือโต้แย้งการปรับเปลี่ยน คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopifyได้

เปลี่ยนเส้นทางการจัดส่ง

หากการจัดส่งที่ Hermes รับจะต้องได้รับการส่งคืนหรือส่งไปยังที่อยู่ที่จัดส่งอื่น คุณสามารถร้องขอให้เปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการประมวลผลการร้องขอเปลี่ยนเส้นทางและมีฝ่ายอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดส่งด้วย

การยับยั้งการจัดส่งจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เว้นเสียแต่ว่าพัสดุจะต้องได้รับการจ่าหน้าใหม่ หากพัสดุจำเป็นต้องได้รับการส่งคืนไปยังคุณ คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดส่งไม่สำเร็จเพิ่มเติม

เมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • หมายเลขติดตามพัสดุ (หรือที่เรียกว่าบาร์โค้ด Hermes)
  • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งใหม่

โต้แย้งการปรับเปลี่ยนค่าบริการ

หากคุณถูกเรียกเก็บเงินอย่างไม่ถูกต้องจากการปรับเปลี่ยนค่าบริการใดๆ เช่นการปรับเปลี่ยนค่าบริการสำหรับน้ำหนักของพัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่เกินไป คุณสามารถโต้แย้งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้

เมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • หมายเลขติดตามพัสดุ (หรือที่เรียกว่าบาร์โค้ด Hermes)
  • เหตุผลในการโต้แย้ง
  • เอกสารหรือรูปภาพที่ช่วยสนับสนุนข้อโต้แย้ง เช่น เอกสารหรือรูปภาพที่แสดงขนาดบรรจุภัณฑ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี