การซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในออสเตรเลีย

คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Shopify ในออสเตรเลียผ่าน Sendle ได้โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานของคุณ Sendle เสนอการรับสินค้าและความสามารถในการจัดส่ง

หมายเหตุ: หากคุณทำการดรอปชิป หรือให้บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดส่งสินค้าในนามของคุณ คุณไม่ต้องซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเว้นแต่ว่าบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณเรียกขอ หากต้องการดูเพิ่มเติม โปรดดูที่บริการจัดการคำสั่งซื้อผ่านบุคคลภายนอกของเรา

ไม่ใช่ที่อยู่ทั้งหมดในออสเตรเลียมีสิทธิ์ในการซื้อใบจ่าหน้า Sendle ผ่าน Shopify จัดส่ง ก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความเข้าใจกับวิธีต่างๆ ที่จะส่งพัสดุของคุณไปยัง Sendle

การรับ

คุณสามารถนัดหมายเวลารับสินค้ากับ Sendle ได้หากเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

 • ที่อยู่ของคุณสิทธิ์ใช้งานบริการรับสินค้า
 • คุณได้ระบุว่าเป็นการจัดส่งสำหรับรับสินค้าในขั้นตอนการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

การจัดส่งระหว่างประเทศสามารถรับได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถจัดส่งได้

กำหนดเวลารับสินค้า

คุณกำหนดเวลารับสินค้าของคุณระหว่างที่ซื้อใบจ่าหน้าเท่านั้น คุณไม่สามารถกำหนดเวลารับสินค้าได้อีกหลังจากซื้อ

เมื่อกำหนดเวลารับสินค้าครั้งแรก คุณต้องคลิกแก้ไขรายละเอียดการรับเพื่อเพิ่มรายละเอียดและคำแนะนำสำหรับการรับสินค้า รายละเอียดเหล่านี้จะได้รับการบันทึกและเพิ่มไปยังการรับสินค้าทั้งหมดในอนาคตเป็นค่าเริ่มต้น แต่สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้าเป็นที่เดียวกับต้นทางการจัดส่งบนใบจ่าหน้า

วันที่รับสินค้าที่เร็วที่สุดคือวันทำการถัดไปเสมอ คุณไม่สามารถกำหนดเวลาสำหรับการรับสินค้าอย่างเฉพาะเจาะจงได้ พนักงานส่งของจะมาถึงประมาณ 8:00 น. ถึง 18:00 น.

เมื่อคุณเลือกวันที่รับสินค้า ระบบจะแสดงวันที่ที่คุณมีรับสินค้าที่กำหนดไปแล้วสำหรับแสดงอยู่ใต้วันที่รับสินค้าที่กำหนดเวลาไว้ ในเมนูดรอปดาวน์วันที่รับสินค้า

การจัดการการรับสินค้า

เมื่อกำหนดเวลารับสินค้าแล้ว คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะวันที่รับสินค้าและคำแนะนำในการรับสินค้าเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนวันที่รับสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อเดียว ให้คลิกปุ่ม ... > จัดการพัสดุ > กำหนดเวลารับสินค้าใหม่ ภายในคำสั่งซื้อจากนั้นกรอกแบบฟอร์ม หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนวันที่รับสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด ให้คลิก "ดูการรับสินค้า" > "กำหนดเวลารับสินค้าใหม่" ในหน้าคำสั่งซื้อ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่รับสินค้าในวันเดียวกับที่มีการรับสินค้าได้

หากต้องการเปลี่ยนคำแนะนำในการรับสินค้า ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sendle และเพิ่ม Shopify ในบรรทัดของหัวเรื่อง

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ เช่น ที่อยู่ที่จัดส่ง ให้ยกเลิกใบจ่าหน้าแล้วสร้างใบจ่าหน้าใหม่

วันที่รับสินค้า

ในวันที่รับสินค้า ให้นำการจัดส่งของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุไว้ในรายละเอียดการรับสินค้า หากการจัดส่งทั้งแบบภายในประกาศและแบบระหว่างประเทศมีการกำหนดเวลาสำหรับรับสินค้า ให้แยกการจัดส่งเป็นสองกอง จะมีพนักงานส่งของ 2 คนมารับการจัดส่งแต่ละประเภท

สำหรับการรับสินค้าระหว่างประเทศครั้งแรกๆ ของคุณ พนักงานส่งของ Sendle จะขอให้คุณยืนยันตัวตน หากคุณอยู่ในที่อยู่ธุรกิจแล้ว พนักงานส่งของ Sendle จะขอหลักฐานที่คุณทำงานให้แก่ธุรกิจนั้นๆ เช่น นามบัตร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัตรประจำตัวเมื่อพนักงานส่งของมาถึง หากไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ พนักงานมีสิทธิ์ไม่รับการจัดส่งและคุณต้องกำหนดเวลารับสินค้าใหม่

การส่งสินค้า

คุณสามารถจัดส่งไปยัง Sendle ได้หากหากเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

 • ที่อยู่ของคุณมีสิทธิ์ในการจัดส่ง
 • เป็นการจัดส่งภายในประเทศ คุณไม่สามารถจัดส่งระหว่างประเทศได้
 • การจัดส่งมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.
 • ปริมาตรของการจัดส่งน้อยกว่า 40 ลิตร

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

Sendle มีข้อจำกัดในบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศที่แตกต่างกัน

ข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ

ค่าสูงสุดที่ Sendal อนุญาตสำหรับบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • แต่ละด้านต้องมีความยาวไม่เกิน 120 ซม.
 • น้ำหนักสูงสุดคือ 25 กก.
 • ปริมาณสูงสุดคือ 100 ลิตร

หากต้องการทราบข้อจำกัดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท โปรดดูที่เว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sendle

ข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์ระหว่างประเทศ

ค่าสูงสุดที่ Sendle อนุญาตให้กับบรรจุภัณฑ์ระหว่างประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • ไม่สามารถมีด้านใดยาวกว่า 105 ซม. ได้
 • น้ำหนักสูงสุดคือ 20 กก.
 • ขนาดมิติรวมสูงสุด (ผลรวมความยาว ความกว้าง และความสูง) ต้องน้อยกว่า 150 ซม.

หากต้องการทราบข้อจํากัดโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ช่วยเหลือของ Sendle

สิทธิ์ใช้งานที่อยู่ที่จัดส่ง

ที่อยู่ต้นทางและปลายทางจะต้องมีสิทธิ์ใช้งานบริการของ Sendle คุณจึงจะสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้ Sendle ไม่มีบริการรับหรือจัดส่งถึงกล่องไปรษณีย์

หากต้องการซื้อใบจ่าหน้า ที่อยู่ต้นทางของคุณจะต้องมีสิทธิ์รับสินค้าแม้ว่าคุณว่าคุณจะจัดส่งสินค้าก็ตาม ตำแหน่งที่ตั้งในการจัดส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศนั้นแตกต่างกัน หมายความว่าการมีสิทธิ์ใช้บริการอย่างหนึ่งไม่ได้ทำให้คุณมีสิทธิ์ใช้งานอีกบริการหนึ่ง

เพื่อตรวจสอบว่าที่อยู่ต้นทางมีสิทธิ์ในการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหรือมีวิธีการใดที่พร้อมให้บริการสำหรับการจัดส่งของคุณไปยัง Sendle คุณต้องใส่ชื่อชานเมืองและรหัสไปรษณีย์ ใส่ชื่อชานเมืองช่องเมือง ไม่ใช่ชื่อเมือง

หากต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพื่อจัดส่งสินค้า คุณต้องอยู่ใกล้กับตำแหน่งจัดส่ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ตำแหน่งจัดส่งของ Sendle

หากคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานวิธีใด วิธีดังกล่าวจะไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อตรวจสอบชานเมืองที่พร้อมใช้งาน โปรดดูที่ด้านล่างนี้

ก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใบแรกของคุณ

ตรวจสอบรายละเอียดของการใช้Sendleกับ Shopify ก่อนที่จะซื้อใบจ่าหน้าแรกของคุณ

นอกจากนี้ให้ตรวจสอบว่าคุณได้กำหนดรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นสำหรับการจัดส่งเพื่อให้ค่าจัดส่งถูกต้องแม่นยำ

ซื้อใบจ่าหน้า

ค่าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Sendle จะแสดงเป็นสกุลเงิน AUD หลังจากที่คุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณเป็นสกุลเงิน USD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การเรียกเก็บเงินและภาษี

ขั้นตอน:

## ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าการจัดส่งหลายรายการ

คุณสามารถซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้สูงสุด 20 ใบต่อครั้งในหน้าคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ของคุณ ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อเลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง โดยเลือกได้สูงสุด 50 รายการ

คำสั่งซื้อประเภทต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียว:

 • คำสั่งซื้อที่มีเพียงรายการที่ไม่ต้องจัดส่ง
 • คำสั่งซื้อที่ไม่มีที่อยู่การจัดส่งที่ถูกต้อง
 • คำสั่งซื้อที่จัดการเสร็จสิ้นแล้ว

หากคำสั่งซื้อได้รับการจัดการไปแล้วบางส่วน เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้จัดการเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในการซื้อใบจ่าหน้าหลายรายการในครั้งเดียว

ขั้นตอน:

หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจำนวนมากและต้องการใช้ตัวเลือกการรับสินค้า การจัดส่งสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อหลายรายการในครั้งเดียวจะต้องมีวันที่รับสินค้าเป็นวันเดียวกันทั้งหมด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี