การสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างโดยอัตโนมัติด้วย Shopify Flow

คุณสามารถใช้ Shopify Flow เพื่อสร้างใบระบุสถานะการจัดส่งแบบร่างได้โดยอัตโนมัติ

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน ให้ตรวจสอบยืนยันว่าได้ติดตั้งแอป Shopify Flow ในร้านค้าของคุณแล้ว

หลังจากที่ติดตั้ง Shopify Flow แล้ว คุณสามารถติดตั้งและแก้ไขเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือจะสร้างขั้นตอนการทำงานขึ้นมาด้วยตนเองก็ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Flow

การสร้างขั้นตอนการทำงานด้วยตนเอง

คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานของ Shopify Flow ด้วยตนเองเพื่อจัดเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างโดยอัตโนมัติ แล้วเมื่อถึงเวลาที่คำสั่งซื้อพร้อมให้จัดการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้ ระบบก็จะเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างโดยอัตโนมัติให้กับคำสั่งซื้อดังกล่าว

หากคุณใช้ Shopify Flow เป็นครั้งแรก เราแนะนำว่าคุณควรเริ่มต้นจากการใช้เทมเพลตแทนการสร้างขั้นตอนการทำงานด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Flow

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกสร้างขั้นตอนการทำงาน

 5. คลิกที่ “เลือกทริกเกอร์” จากนั้นเลือกทริกเกอร์คำสั่งซื้อที่พร้อมให้จัดการ

 6. คลิกที่ “เอาท์พุต” เพื่อสร้างขั้นตอนใหม่

  1. คลิกที่ “เงื่อนไข
  2. เลือกเงื่อนไขที่คำสั่งซื้อจะต้องบรรลุเสียก่อน ระบบจึงจะเรียกใช้การดำเนินการใดๆ ได้
 7. คลิกที่ “Then” เพื่อเลือกการดำเนินการที่จะให้ระบบทำเมื่อเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้เป็นจริง

  1. คลิกการดำเนินการ
  2. เลือกการดำเนินการจัดเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 8. ตัวเลือกเสริม: เลือกบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้เมื่อสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจากรายการบรรจุภัณฑ์ที่คุณบันทึกไว้

 9. ตัวเลือกเสริม: ป้อนน้ำหนักรวมของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อดังกล่าว ตลอดจนน้ำหนักของสินค้าที่บรรจุไว้ด้านใน

 10. เลือกบริการจัดส่งจากรายการบริการที่มีอยู่

 11. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ “มิฉะนั้นแล้ว” เพื่อเพิ่มเงื่อนไขหรือการดำเนินการไปยังขั้นตอนการทำงานของคุณสำหรับในกรณีที่เงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นเท็จ

 12. คลิกที่ขั้นตอนการทำงานใหม่ จากนั้นป้อนชื่อขั้นตอนการทำงานของคุณ

 13. หากต้องการเริ่มใช้งานขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้คลิกที่ “เปิดขั้นตอนการทำงาน

การสร้างขั้นตอนการทำงานโดยใช้เทมเพลต

เทมเพลตคือขั้นตอนการทำงานของ Shopify Flow ที่ Shopify สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถปรับแต่งและใช้งานเทมเพลตเหล่านี้ได้ โดยเรามีตัวเลือกหลายรายการให้คุณใช้ในการเตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างโดยอัตโนมัติ:

ตรวจสอบและซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

เมื่อขั้นตอนการทำงานได้เตรียมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างให้กับคำสั่งซื้อ ระบบจะใช้แท็ก Automation กับคำสั่งซื้อดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงการแจ้งเตือนในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อ จากนั้นคำสั่งซื้อจะไปปรากฏในมุมมองคำสั่งซื้อดำเนินการอัตโนมัติที่มาใหม่ในหน้าคำสั่งซื้อ

หากต้องการดูมุมมองคำสั่งซื้อดำเนินการอัตโนมัติ ให้เข้าไปในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและไปที่คำสั่งซื้อ จากนั้นคลิกที่ “การดำเนินการอัตโนมัติ” โดยมุมมองนี้จะมีคอลัมน์สถานะใบจ่าหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้สำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ:

 • ไม่มีใบจ่าหน้า - ใบจ่าหน้าถูกยกเลิกแล้วหรือไม่มีการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับคำสั่งซื้อนี้
 • สร้างฉบับร่างแล้ว - มีการสร้างใบจ่าหน้าฉบับร่างขึ้นแล้วสำหรับคำสั่งซื้อนี้
 • ซื้อแล้วบางส่วน - มีการซื้อใบจ่าหน้าแล้วอย่างน้อยหนึ่งใบ แต่การจัดการสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อนี้ยังมีใบจ่าหน้าไม่ครบทุกรายการ
 • ซื้อแล้ว - การจัดการสินค้าทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อนี้มีการซื้อใบจ่าหน้าครบแล้ว
 • พิมพ์แล้ว - ใบจ่าหน้าทั้งหมดที่ซื้อมีการพิมพ์ออกมาแล้ว

คุณจะไม่สามารถทำการกู้คืนมุมมองคำสั่งซื้อที่มีการดำเนินการอัตโนมัติได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้ทำการลบมุมมองดังกล่าว หากคุณลบมุมมองคำสั่งซื้อที่มีการดำเนินการอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างมุมมองดังกล่าวใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. คลิกที่ “ตัวกรอง” แล้วจึงเลือกแท็กด้วย
 3. คลิกที่ “เลือกค่า” แล้วจึงป้อน Automation
 4. คลิกที่ “คอลัมน์” แล้วจึงเลือกสถานะใบจ่าหน้า
 5. คลิกที่ “บันทึกเป็น” แล้วจึงป้อนชื่อของมุมมองคำสั่งซื้อ จากนั้นคลิกที่ “บันทึกมุมมอง

ตรวจสอบและซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแยกเป็นรายการ

ก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ศึกษากระบวนการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ “การดำเนินการอัตโนมัติ
 3. คลิกคำสั่งซื้อ
 4. คลิก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ตรวจสอบและซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้สูงสุดถึง 20 ใบต่อครั้งจากหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify แต่หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณก็จะสามารถซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้ถึง 50 ใบต่อครั้ง ทั้งนี้ก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง โปรดอย่าลืมตรวจสอบคำสั่งซื้อดังกล่าวและศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียวจนคุ้นเคย

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ “การดำเนินการอัตโนมัติ
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่คุณต้องการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 4. คลิก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี