การเปลี่ยนและยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง Shopify Shipping

หากคุณต้องเปลี่ยนแปลงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณ คุณสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำสั่งซื้อ แล้วซื้อใบจ่าหน้าอีกครั้งได้คุณสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งทีละรายการหรือหลายรายการในครั้งเดียวได้ในระหว่างขั้นตอนการซื้อมบจ่าหน้า หรือจากหน้าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเมื่อใดก็ได้หลังจากที่คุณซื้อใบจ่าหน้า

คุณสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ซื้อและไม่มีเหตุการณ์การติดตามใดๆ ได้

รูปแบบใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

รูปแบบของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและระดับการบริการที่คุณเลือกเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้า คุณไม่สามารถแก้ไขรูปแบบใบจ่าหน้าได้เนื่องจากผู้ให้บริการแต่ละรายต้องการใบจ่าหน้าที่มีข้อกำหนดต่างกัน

หากคุณซื้อใบจ่าหน้าโดยใช้ Shopify Shipping จะมีหมายเลขคำสั่งซื้อที่อยู่ในส่วน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถใช้หมายเลขคำสั่งซื้อบนใบจ่าหน้าเพื่อจับคู่บรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับคำสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น โดยตำแหน่งของหมายเลขคำสั่งซื้อจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการขนส่ง

Highlighted order number location on an example USPS label
Highlighted order number location on an example DHL label

หากต้องการลดความเสี่ยงในการจัดส่งล่าช้า โปรดตรวจสอบว่าสามารถสแกนบาร์โค้ดทั้งหมดได้อย่างสะดวกเมื่อคุณแปะใบจ่าหน้ากับบรรจุภัณฑ์ เช่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบาร์โค้ดในใบจ่าหน้าของกระบอกสำหรับจัดส่งเรียบไปกับกระบอกตลอดแนว

ยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งทีละรายการ

หลังจากยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ระบบจะเพิ่มต้นทุนของใบจ่าหน้าไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ โดยจำนวนเงินนี้จะใช้กับต้นทุนของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใดๆ ที่คุณซื้อในอนาคต หากบรรจุภัณฑ์ได้รับการจัดส่งแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการจัดพร้อมแนบหมายเลขอ้างอิงบรรจุภัณฑ์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

ขั้นตอน:

ยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียวได้จากหน้าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณจะถูกแยกออกเป็นชุดโดยอิงจากเวลาที่คุณซื้อ ใบระบุการจัดส่งทั้งหมดในชุดงานสามารถยกเลิกได้ในครั้งเดียว

หลังจากที่คุณยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแล้ว สถานะของใบจ่าหน้าจะเปลี่ยนเป็น “ยกเลิกแล้ว

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกที่ “คำสั่งซื้อ” > “ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
  2. คลิก “ยกเลิกชุด” ที่อยู่ถัดจากชุดใบจ่าหน้าที่คุณต้องการยกเลิก
  3. เลือกเหตุผลในการยกเลิกใบจ่าหน้า จากนั้นคลิก “ยกเลิกใบจ่าหน้า ##

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี