การเปลี่ยนและยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง Shopify Shipping

หากจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณต้องยกเลิกใบจ่าหน้าดังกล่าว จากนั้นจึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำสั่งซื้อ แล้วซื้อใบจ่าหน้าอีกครั้ง

รูปแบบใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

รูปแบบของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและระดับการบริการที่คุณเลือกเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้า คุณไม่สามารถแก้ไขรูปแบบใบจ่าหน้าได้เนื่องจากผู้ให้บริการแต่ละรายต้องการใบจ่าหน้าที่มีข้อกำหนดต่างกัน

หากคุณซื้อใบจ่าหน้าโดยใช้ Shopify Shipping จะมีหมายเลขคำสั่งซื้อที่อยู่ในส่วน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถใช้หมายเลขคำสั่งซื้อบนใบจ่าหน้าเพื่อจับคู่บรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับคำสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น โดยตำแหน่งของหมายเลขคำสั่งซื้อจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการขนส่ง

Highlighted order number location on an example USPS label
Highlighted order number location on an example DHL label

หากต้องการลดความเสี่ยงในการจัดส่งล่าช้า โปรดตรวจสอบว่าสามารถสแกนบาร์โค้ดทั้งหมดได้อย่างสะดวกเมื่อคุณแปะใบจ่าหน้ากับบรรจุภัณฑ์ เช่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบาร์โค้ดในใบจ่าหน้าของกระบอกสำหรับจัดส่งเรียบไปกับกระบอกตลอดแนว

เปลี่ยนขนาดใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลังจากที่คุณสั่งซื้อแล้ว ให้ยกเลิกใบจ่าหน้า จากนั้นจึงสั่งซื้อใบจ่าหน้าใหม่ที่มีขนาดที่ถูกต้อง

ยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

คุณสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้ หากเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

  • ระยะเวลานับตั้งแต่ที่คุณซื้อใบจ่าหน้าดังกล่าวน้อยกว่า 30 วัน
  • ไม่มีกิจกรรมสำหรับติดตามบนใบจ่าหน้า เช่น ผู้ให้บริการขนส่งได้รับการพัสดุแล้ว

หลังจากยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ระบบจะเพิ่มต้นทุนของใบจ่าหน้าไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ โดยจำนวนเงินนี้จะใช้กับต้นทุนของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใดๆ ที่คุณซื้อในอนาคต หากบรรจุภัณฑ์ได้รับการจัดส่งแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการจัดพร้อมแนบหมายเลขอ้างอิงบรรจุภัณฑ์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี