การกำหนดและจัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใน Shopify Shipping

เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping คุณจะสามารถใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพื่อสร้างตัวเลือกที่ระบบจะนำไปใช้กับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณโดยอัตโนมัติ ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้การซื้อใบจ่าหน้าของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้นและประหยัดเวลา

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณ:

 • ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • บริการจัดส่ง
 • การประกัน (ตัวเลือกการประกันมีให้บริการเฉพาะร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

หากคุณใช้แผน Shopify, Advanced Shopify หรือ Shopify Plus คุณยังจะสามารถทำให้การซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณเป็นอัตโนมัติได้ด้วย Shopifyหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งฉบับร่างโดยอัตโนมัติโดยใช้ Shopify Flow

การสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping แบบแยกทีละใบหรือหลายใบในครั้งเดียว คุณสามารถสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping ของคุณได้อย่างไม่จำกัดจำนวน

คุณสามารถใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเดียวกันกับที่คุณสร้างเมื่อซื้อใบจ่าหน้าแบบแยกทีละใบหรือหลายใบในครั้งเดียว

สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจำนวนมากในครั้งเดียว

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกช่องเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการที่มีสิทธิ์ใช้ใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping

 3. คลิก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง” หากคุณจัดการจากหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ

 4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำสั่งซื้อ

 5. คลิก “เลือกคำสั่งซื้อแล้ว 1 รายการ” จากนั้นคลิก “สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่

 6. ตั้งชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณ จากนั้นคลิก “เพิ่มตัวเลือก

 7. เลือกตัวเลือก เช่น บรรจุภัณฑ์ บริการจัดส่ง หรือการประกัน

 8. คลิกที่เพิ่ม

 9. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้กับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้านี้

 10. คลิกที่ “บันทึก

สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแยกทีละใบ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่มีรายการที่ยังไม่ได้จัดการ

 3. ในส่วนยังไม่ได้จัดการ ให้คลิกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 4. ในส่วนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

  • หากคุณมีค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ให้คลิก “จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า” > “สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่
  • หากคุณไม่ได้มีค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ให้คลิก “สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 5. ตั้งชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณ จากนั้นคลิก “เพิ่มตัวเลือก

 6. เลือกตัวเลือก เช่น บรรจุภัณฑ์ บริการจัดส่ง หรือการประกัน

 7. คลิกที่เพิ่ม

 8. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้กับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้านี้

 9. คลิกที่ “บันทึก

การแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถแก้ไขหรือลบตัวเลือกภายในค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping แบบแยกทีละใบหรือหลายใบในครั้งเดียว

แก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเมื่อซื้อใบจ่าหน้าแบบหลายใบในครั้งเดียว

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกช่องเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการที่มีสิทธิ์ใช้ใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping

 3. คลิก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง” หากคุณจัดการจากหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ

 4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำสั่งซื้อ

 5. คลิก “เลือกคำสั่งซื้อแล้ว 1 รายการ” จากนั้นคลิก “จัดการ

 6. คลิกไอคอนรูปดินสอที่อยู่ถัดจากค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • หากต้องการลบตัวเลือก ให้คลิกไอคอนถังขยะที่อยู่ถัดจากตัวเลือกนั้น
  • หากต้องการแก้ไขตัวเลือก ให้คลิกไอคอนรูปดินสอที่อยู่ถัดจากตัวเลือกนั้น ดังทำการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกนั้น แล้วจากนั้นให้คลิก “บันทึก
 7. คลิกที่ “เสร็จสิ้น” แล้วจึงคลิกที่ “บันทึก

แก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเมื่อซื้อใบจ่าหน้าแบบทีละใบ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่มีรายการที่ยังไม่ได้จัดการ

 3. ในส่วนยังไม่ได้จัดการ ให้คลิกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 4. ในส่วนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้คลิก “จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

 5. คลิกไอคอนรูปดินสอที่อยู่ถัดจากค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • หากต้องการลบตัวเลือก ให้คลิกไอคอนถังขยะที่อยู่ถัดจากตัวเลือกนั้น
  • หากต้องการแก้ไขตัวเลือก ให้คลิกไอคอนรูปดินสอที่อยู่ถัดจากตัวเลือกนั้น ดังทำการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกนั้น แล้วจากนั้นให้คลิก “บันทึก
 6. คลิกบันทึก จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

การลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping แบบแยกทีละใบหรือหลายใบในครั้งเดียว

ลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจำนวนมากในครั้งเดียว

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกช่องเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการที่มีสิทธิ์ใช้ใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping

 3. คลิก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง” หากคุณจัดการจากหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ

 4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำสั่งซื้อ

 5. คลิก “เลือกคำสั่งซื้อแล้ว 1 รายการ” จากนั้นคลิก “จัดการ

 6. คลิกไอคอนถังขยะที่อยู่ถัดจากค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการลบ

 7. คลิกที่ “บันทึก

ลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแยกทีละใบ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่มีรายการที่ยังไม่ได้จัดการ

 3. ในส่วนยังไม่ได้จัดการ ให้คลิกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 4. ในส่วนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้คลิก “จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

 5. คลิกไอคอนถังขยะที่อยู่ถัดจากค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการลบ

 6. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี