รายการจัดส่ง

หากคุณมีการจัดส่งหลายรายการที่ต้องดำเนินการโดย USPS คุณจะสามารถสร้างรายการจัดส่งที่เชื่อมโยงการจัดส่งทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันในบาร์โค้ดเดียวได้ USPS ยังเรียกรายการจัดส่งเหล่านี้ว่าแบบฟอร์มแจ้งเตือนการยอมรับการยืนยันการจัดส่ง หรือแบบฟอร์ม SCAN

การสร้างรายการจัดส่งหมายความว่าเมื่อ USPS มารับการจัดส่งของคุณ หรือเมื่อคุณนำการจัดส่งเหล่านั้นไปส่ง USPS สามารถสแกนบาร์โค้ดดังกล่าวในรายการของคุณเพื่อยอมรับการจัดส่งของคุณแทนที่จะสแกนการจัดส่งทีละรายการ

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแต่ละรายการในบัญชีรายการสินค้าจะต้องมีที่อยู่ต้นทางของการจัดส่งเดียวกันและมีวันที่จัดส่งเดียวกัน

วันที่จัดส่ง

วันที่จัดส่งสำหรับใบจ่าหน้าทั้งหมดในรายการจะต้องตรงกับวันที่ที่คุณมอบรายการให้แก่ USPS และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ ให้กำหนดวันที่จัดส่งเป็นวันที่คุณวางแผนจะใช้รายการ

การยกเลิกใบจ่าหน้า

หากคุณยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่เพิ่มไปยังรายการแล้ว รายการดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป คุณจะต้องให้ USPS สแกนการจัดส่งอื่นๆ ในรายการทีละรายการ

เวลาตัดยอด

หากต้องการเพิ่มใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งไปยังรายการจัดส่งภายในวันเดียวกัน คุณจะต้องซื้อใบจ่าหน้าภายในเวลา 21:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของตำแหน่งที่ตั้งที่จัดส่งสินค้า

คุณไม่สามารถเพิ่มใบจ่าหน้าที่ซื้อหลังเวลาตัดยอดไปยังรายการของวันเดียวกันได้ หากคุณซื้อใบจ่าหน้าหลังจากเวลาตัดยอด คุณสามารถประทับตราให้เป็นของวันถัดไปและเพิ่มใบจ่าหน้าเหล่านั้นไปยังรายการของวันถัดไปได้

ติดตั้งแอปรายการจัดส่ง

หากต้องการติดตั้งแอปรายการจัดส่ง ให้ไปที่https://shipping-manifests.shopifycloud.com/login ป้อน URL myshopify.com ของร้านค้าของคุณจากนั้นคลิก "ติดตั้ง"

มีเพียงเจ้าของบัญชีผู้ใช้หรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถติดตั้งแอปรายการจัดส่งได้

สร้างบัญชีรายการสินค้า

เมื่อคุณสร้างบัญชีรายการสินค้า ใบจ่าหน้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้จะถูกเพิ่ม:

 • การติดตามจะรวมอยู่ในใบจ่าหน้า
 • วันที่จัดส่งเป็นวันเดียวกับวันที่คุณสร้างบัญชีรายการสินค้า
 • ไม่ได้เพิ่มใบจ่าหน้าไปยังรายการอื่น

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการมีหลายรายการ จะเป็นการดีที่สุดหากคุณสร้างรายการของคุณเมื่อสิ้นสุดวันก่อนที่คุณจะไปที่ USPS

ขั้นตอน:

 1. สร้างรายการจัดส่งใหม่โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • จากแอป:
   1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > รายการจัดส่ง
   2. คลิก "สร้างรายการ"

- จากหน้าคำสั่งซื้อ: 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ 2. คลิก "การดำเนินการเพิ่มเติม" > "สร้างรายการ"

- จากหน้าพิมพ์คำสั่งซื้อ: 1. คลิก "สร้างรายการ"

 1. เลือกตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อ ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งทั้งหมดที่พร้อมใช้งานจากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีรายการสินค้า
 2. คลิก "สร้างรายการ"
 3. คลิก "พิมพ์รายการ"

พิมพ์ซ้ำรายการ

คุณสามารถพิมพ์ซ้ำรายการได้สูงสุด 6 เดือนหลังจากที่คุณได้สร้างรายการนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > รายการจัดส่ง
 2. คลิกรายการจัดส่ง
 3. คลิก "พิมพ์รายการ"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี