การพิมพ์ใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping และแบบฟอร์มศุลกากร

คุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้า Shopify Shipping และแบบฟอร์มภาษีศุลกากรได้โดยตรงจากส่วน Shopify admin ของคุณ ซึ่งช่วยประหยัด ณ ที่ทำการไปรษณีย์หรือระหว่างการรับสินค้าที่จัดส่ง

หากต้องการพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณต้องใช้เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะหรือเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าที่ Shopify รองรับ

พิมพ์ตัวอย่างใบจ่าหน้า

คุณสามารถพิมพ์ตัวอย่างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณอย่างเหมาะสมแล้ว จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการพิมพ์ตัวอย่างใบจ่าหน้า

ขั้นตอน:

พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หลังจากซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณจำเป็นต้องพิมพ์ใบจ่าหน้าและแปะไปที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ที่คุณต้องการจัดส่ง

หากคุณจัดส่งระหว่างประเทศ บรรจุภัณฑ์ของคุณอาจต้องใช้แบบฟอร์มใบศุลกากรแยกต่างหากด้วย

หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลังจากที่คุณสั่งซื้อแล้ว ให้ยกเลิกใบจ่าหน้าเดิม จากนั้นสั่งซื้อใบจ่าหน้าใหม่ที่มีขนาดที่ถูกต้องอีกครั้ง โดยวิธีในการสั่งซื้อใบจ่าหน้าใหม่นั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในออสเตรเลีย แคนาดา หรือสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอน:

พิมพ์แบบฟอร์มใบศุลกากร

หากคุณจัดส่งไปยังปลายทางนอกประเทศ คุณต้องดำเนินการแบบฟอร์มใบศุลกากรให้เรียบร้อย ในการจัดส่งของคุณ คุณต้องพิมพ์แบบฟอร์มศุลกากรแยกต่างหากสำหรับพัสดุบางประเภท ส่วนประเภทอื่นๆ แบบฟอร์มจะรวมอยู่ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐาน:

  • หากคุณใช้ Priority Mail International หรือ Priority Express Mail International คุณจำเป็นต้องพิมพ์แบบฟอร์มศุลกากรแยกต่างหาก รวมถึงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง และติดทั้งแบบฟอร์มและใบจ่าหน้าที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์
  • หากคุณใช้บริการ First Class Package International , Priority Mail Flat International Flat Rate Envelopes หรือ Priority Mail International Small Flat Rate Boxes ใบศุลกากรจะรวมอยู่ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ขั้นตอน:

แบบฟอร์มการรายงานภาษีศุลกากรจะถูกพิมพ์พร้อมใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี