การพิมพ์ใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping และแบบฟอร์มศุลกากร

คุณสามารถรวมใบจ่าหน้าการจัดส่งของคุณเข้ากับแบบฟอร์มศุลกากรและบันทึกการจัดส่งไว้ด้วยกันแล้วพิมพ์เอกสารทั้งหมดออกมาพร้อมกันในระหว่างขั้นตอนการซื้อใบจ่าหน้า เมื่อคุณรวมใบระบุการจัดส่งกับเอกสารการจัดส่งอื่นๆ คุณสามารถจัดวางเอกสารเหล่านี้รวมกันและปรับขนาดให้พอดีกับรูปแบบการพิมพ์ที่คุณเลือกได้ ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลา

นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์เอกสารการจัดส่งของคุณ เช่น ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง แบบฟอร์มศุลกากร และบันทึกการจัดส่งแยกต่างหากหลังจากการซื้อ แต่คุณไม่สามารถเก็บรวบรวมเอกสารการจัดส่งเหล่านั้นได้

หากต้องการพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณต้องใช้เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะหรือเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าที่ Shopify รองรับ

แบบฟอร์มใบศุลกากร

หากคุณจัดส่งไปยังปลายทางต่างประเทศ คุณต้องกรอกแบบฟอร์มใบศุลกากรให้เรียบร้อยเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ใบศุลกากรของสินค้าแต่ละรายการจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • ปริมาณ คำอธิบายสินค้า และมูลค่า มูลค่าหมายถึงราคาที่คุณเรียกเก็บเป็นค่าสินค้า
 • รายละเอียดการจัดส่งจะรวมถึงน้ำหนักต่อรายการ ประเทศหรือภูมิภาคต้นทาง และพิกัดศุลกากร (HS)

ในการจัดส่งบางประเภท คุณจำเป็นต้องพิมพ์แบบฟอร์มศุลกากรสำหรับพัสดุของคุณแยกต่างหาก ส่วนประเภทอื่นๆ แบบฟอร์มจะรวมอยู่ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบมาตรฐาน:

 • หากคุณใช้ Priority Mail International หรือ Priority Express Mail International คุณจำเป็นต้องพิมพ์แบบฟอร์มศุลกากรแยกต่างหาก รวมถึงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง และติดทั้งแบบฟอร์มและใบจ่าหน้าที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์
 • หากคุณใช้บริการ First Class Package International , Priority Mail Flat International Flat Rate Envelopes หรือ Priority Mail International Small Flat Rate Boxes ใบศุลกากรจะรวมอยู่ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

การเทียบเคียงเอกสารการจัดส่ง

เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณสามารถเทียบเคียงใบจ่าหน้ากับบันทึกการจัดส่งและแบบฟอร์มศุลกากรได้ในหน้าพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรวมเอกสารการจัดส่งและพิมพ์เอกสารเหล่านั้นด้วยกันได้แทนที่จะพิมพ์แยกต่างหาก

เมื่อคุณเทียบเคียงเอกสารการจัดส่ง เอกสารจะถูกรวมและปรับขนาดให้พอดีกับรูปแบบการพิมพ์ที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณเทียบเคียงบันทึกการจัดส่งของคุณด้วยใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในรูปแบบการพิมพ์ A4 ระบบจะปรับขนาดบันทึกการจัดส่งให้อยู่ในหน้าเดียวกันกับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งอย่างพอดี

เมื่อพิมพ์เอกสารการจัดส่งของคุณในหน้าพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณจะสามารถเลือกรูปแบบกระดาษรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ได้:

 • กระดาษเทอร์มอล (4 x 6 นิ้ว / 100 × 150 มม. / A6) สำหรับเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า
 • กระดาษ Letter (8.5 x 11 นิ้ว / 216 x 279 มม.) สำหรับเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ
 • กระดาษ A4 (8.3 x 11.7 นิ้ว / 210 x 297 มม.) สำหรับเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ

ตรวจสอบตัวอย่างต่อไปนี้ของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่เทียบเคียงกันด้วยบันทึกการจัดส่งในรูปแบบกระดาษ Letter

ตัวอย่างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเทียบเคียงกับบันทึกการจัดส่งในรูปแบบจดหมาย

พิมพ์เอกสารการจัดส่งแยกต่างหาก

หากคุณไม่ได้พิมพ์หรือเทียบเคียงเอกสารการจัดส่งของคุณระหว่างการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณยังคงสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวแยกต่างหากหลังจากการซื้อได้ แต่คุณไม่สามารถเทียบเคียงเอกสารกับใบจ่าหน้าได้

พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

พิมพ์แบบฟอร์มศุลกากร

พิมพ์บันทึกการจัดส่ง

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์บันทึกการจัดส่ง

 3. คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “บันทึกการจัดส่ง

 4. พิมพ์หรือบันทึกบันทึกการจัดส่งของคุณ

พิมพ์บันทึกการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี