การซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในสหราชอาณาจักร

คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าการจัดส่ง Shopify Shipping สำหรับ Hermes ในสหราชอาณาจักรได้

หมายเหตุ: หากคุณทำการดรอปชิป หรือให้บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดส่งสินค้าในนามของคุณ คุณไม่ต้องซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเว้นแต่ว่าบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณเรียกขอ หากต้องการดูเพิ่มเติม โปรดดูที่บริการจัดการคำสั่งซื้อผ่านบุคคลภายนอกของเรา

ก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใบแรกของคุณ

ตรวจสอบรายละเอียดของการใช้ Hermes กับ Shopify ก่อนที่จะซื้อใบจ่าหน้าแรกของคุณ

นอกจากนี้ให้ตรวจสอบว่าคุณได้กำหนดรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นสำหรับการจัดส่งเพื่อให้ค่าจัดส่งถูกต้องแม่นยำ

ข้อจำกัด

ฟีเจอร์ Shopify Shipping จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตรวจดูข้อจํากัดในปัจจุบันของ Shopify Shipping ในสหราชอาณาจักรเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อจํากัดใดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณหรือไม่:

  • Shopify Shipping โดย Hermes จะจัดส่งภายในสหราชอาณาจักรเท่านั้น บริการดังกล่าวจะไม่รับรองการจัดส่งไปยังปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ
  • Hermes ไม่รองรับการจัดส่งไปยังหมู่เกาะแชนเนล ตู้ปณ. หรือที่ทำการไปรษณีย์ของกองกำลังอังกฤษ
  • คุณไม่สามารถนัดหมายเวลารับสินค้ากับ Hermes เพื่อรับพัสดุคุณผ่าน Shopify Shipping ได้
  • ไม่รองรับใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

ซื้อใบจ่าหน้า

ค่าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Hermes จะแสดงเป็นสกุลเงิน GBP หลังจากที่คุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณเป็นสกุลเงิน USD หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การเรียกเก็บเงินและภาษี

ขั้นตอน:

## ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าการจัดส่งหลายรายการ

คุณสามารถซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้สูงสุด 20 ใบต่อครั้งในหน้าคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ของคุณ ตรวจสอบคำแนะนำสำหรับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี