แสดงอัตราค่าจัดส่งของ Shopify ให้ลูกค้าเห็นที่หน้าการชำระเงิน

หมายเหตุ: Shopify Shipping มีให้ใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการสินค้าแบบครบวงจรที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (USPS, DHL Express และ UPS) และแคนาดา (Canada Post)

หากคุณใช้ Shopify Shipping คุณสามารถแสดงอัตราค่าหลังการคำนวณให้แก่ลูกค้าของคุณได้ในหน้าการชำระเงิน ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของ USPS, DHL Express, UPS หรือ Canada Post ได้

ขึ้นอยู่กับแผน Shopify ของคุณ คุณจะได้รับส่วนลดตามลำดับสำหรับอัตราค่าจัดส่งทั่วไป

แสดงอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณที่หน้าการชำระเงิน

หากคุณใช้ Shopify Shipping คุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของ USPS, DHL Express, UPS หรือ Canada Post ให้แก่ลูกค้าของคุณได้ในหน้าการชำระเงิน

วิธีการ:

 1. ในส่วนเขตและอัตราค่าจัดส่ง ให้คลิกแก้ไขถัดจากเขตการจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง:

  คลิกแก้ไข ที่อยู่ติดกับเขตการจัดส่ง
  หากคุณต้องการเพิ่มไปยังเขตใหม่ คุณจะต้องสร้างเขตการจัดส่งใหม่ก่อน

 2. ในส่วนอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้ว ให้คลิกที่เพิ่มอัตราค่าจัดส่ง:

  คลิกเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกผู้ให้บริการจัดส่งที่ต้องการเพิ่มในเมนูดรอปดาวน์เลือกผู้ให้บริการจัดส่ง:

  เลือกผู้ให้บริการจัดส่งจากเมนูดรอปดาวน์

 4. ในส่วนบริการ ให้ตรวจสอบการจัดส่งที่คุณต้องการเสนอให้แก่ลูกค้า:

  ตรวจสอบการจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่ม

 5. ในส่วนบริการในอนาคต ให้ทำเครื่องหมายที่เสนอบริการจัดส่งใหม่อัตโนมัติเมื่อพร้อมให้บริการ เพื่อใส่บริการจัดส่งใหม่เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อบริการดังกล่าวพร้อมให้บริการ

 6. ไม่บังคับ: ในส่วนการแก้ไขอัตราค่าจัดส่ง ให้เพิ่มมาร์กอัปในอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยป้อนค่าเงินดอลลาร์หรือเปอร์เซ็นต์:

  เพิ่มค่ามาร์กอัป

 7. คลิก เสร็จสิ้น

 8. คลิก บันทึก

ขั้นตอนต่อจากนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี