การตั้งค่าเริ่มต้น

ก่อนเริ่มส่งสินค้า คุณต้องเพิ่มข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับธุรกิจของคุณในหน้าการจัดส่ง ซึ่งอยู่ในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify

วิธีไปที่หน้าการตั้งค่าการจัดส่ง:

ไปที่ส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify แล้วคลิกที่ การตั้งค่า จากนั้นคลิกที่ การจัดส่ง

เพิ่มที่อยู่ต้นทางการจัดส่ง

หากคุณส่งสินค้าจากที่อื่นนอกเหนือจากสำนักงานหลักของร้านค้าคุณ คุณสามารถระบุต้นทางการจัดส่งแยกได้ เพื่อให้มั่นใจว่าภาษีและอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของคุณนั้นถูกต้อง

หมายเหตุ: หากคุณติดตามสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งหลายรายการ คุณไม่ต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ โดยระบบจะใช้ที่อยู่ร้านค้าเป็นต้นทางการจัดส่งให้แทน ซึ่งใช้สำหรับคำนวณอัตราค่าจัดส่งและสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

วิธีการ:

  1. ในส่วนต้นทางการจัดส่ง ให้คลิกแก้ไขที่อยู่:

  2. ป้อนที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจัดส่งสินค้า จากนั้นคลิก บันทึก:

เปลี่ยนต้นทางการจัดส่ง

หมายเหตุ: ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อคุณใช้ตำแหน่งที่ตั้งหลายรายการเท่านั้น

หลังจากคุณเปิดใช้งานหลายตำแหน่งที่ตั้ง อัตราค่าจัดส่งของคุณจะคำนวณจากตำแหน่งที่ตั้งเป็นต้นทางการจัดส่ง

คุณสามารถตั้งตำแหน่งที่ใช้งานใดๆ ก็ได้เป็นต้นทางการจัดส่ง อย่างไรก็ตาม แอปและตำแหน่งที่ปิดใช้งานจะไม่สามารถตั้งเป็นต้นทางการจัดส่งได้

หากคุณเปลี่ยนต้นทางการจัดส่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ให้บริการจัดส่งไม่รองรับ อัตราค่าจัดส่งสำหรับผู้ให้บริการจัดส่งรายนั้นจะถูกซ่อนในหน้าการชำระเงิน ตัวอย่าง หากคุณตั้งต้นทางการจัดส่งเป็นตำแหน่งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา อัตราค่าจัดส่งของ Canada Post จะไม่แสดงขึ้นในหน้าการชำระเงิน

อัตราสำหรับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจากส่วนผู้ดูแลระบบของ Shopify จะได้รับการคำนวณจากตำแหน่งที่ตั้งของบริการจัดการสินค้าแบบครบวงจร ไม่ใช่ต้นทางการจัดส่ง

วิธีการ:

เพิ่มประเภทบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ: หากร้านค้าของคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา คุณจะสามารถเพิ่มประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น

หากร้านค้าของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา คุณสามารถบันทึกขนาดและน้ำหนักของประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการได้ในหน้าการตั้งค่าการจัดส่ง ซึ่งอยู่ในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ

วิธีการ:

  1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ ให้คลิก เพิ่มบรรจุภัณฑ์:

  2. ในกล่องโต้ตอบ ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับประเภทบรรจุภัณฑ์:

    ไปรษณีย์บางประเภทมีข้อจำกัดด้านขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่คุณใช้ในการจัดส่งสินค้า ประกาศเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านขนาดที่มีผลบังคับใช้จะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบเมื่อคุณสร้างประเภทบรรจุภัณฑ์ใหม่

  1. คลิก เพิ่มบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ: ขนาดกล่องที่ระบุอยู่บนตัวกล่องอาจหมายถึงขนาดภายในบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นคุณจึงควรวัดขนาดภายนอกกล่องด้วยตนเองด้วย

แก้ไขหรือลบประเภทบรรจุภัณฑ์

คุณสามารถแก้ไขหรือลบประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ชื่อของบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ในส่วนบรรจุภัณฑ์

วิธีการ:

  1. ไปที่ส่วนบรรจุภัณฑ์แล้วคลิก แก้ไข อยู่ถัดจากประเภทบรรจุภัณฑ์ที่คุณต้องการแก้ไข:

  2. ในกล่องโต้ตอบ ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกบันทึก หรือคลิก ลบบรรจุภัณฑ์:

ขั้นตอนต่อจากนี้

ก่อนเริ่มจัดส่งคำสั่งซื้อของลูกค้า คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี