สินค้าและตัวเลือกสินค้าในการแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

ด้วยเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวซึ่งคล้ายคลึงกับสเปรดชีต คุณจะสามารถแก้ไขสินค้าและตัวเลือกสินค้าหลายรายการได้เพียงครั้งเดียวจาก Shopify admin ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อแก้ไขคอลเลกชัน ลูกค้า สินค้าคงคลัง รวมถึงหน้าและบล็อกโพสต์ของร้านค้าออนไลน์ได้เช่นกัน

ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวบนเว็บเบราว์เซอร์ Chrome, Firefox และ Safari เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวทำงานด้วยการเพิ่มพารามิเตอร์ไปยัง URL ซึ่งส่งผลต่อ URL ที่เกินขีดจำกัดความยาว URL ของ Internet Explorer ดังนั้นการใช้ IE เพื่อเข้าถึงเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เบราว์เซอร์อื่นๆ ไม่มีขีดจำกัดความของ URL เหมือนที่ IE มี

คำแนะนำต่อไปนี้ยังสามารถใช้ได้กับคอลเล็กชัน ลูกค้า สินค้าคงคลัง รวมถึงหน้าและบล็อกโพสต์ของร้านค้าออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยมีคุณสมบัติต่างๆ พร้อมให้คุณได้ดำเนินการแก้ไขตามสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลง

เลือกสินค้าเพื่อแก้ไขหลายรายการ

คุณสามารถแก้ไขสินค้าหลายรายการในครั้งเดียวได้จากหน้าสินค้าในส่วน Shopify admin

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่สินค้า

 2. เลือกสินค้าแต่ละชิ้นที่คุณต้องการแก้ไขโดยใช้ช่องทำเครื่องหมาย หากต้องการแก้ไขตัวเลือกสินค้าของสินค้าเพียงชิ้นเดียว ให้เลือกเฉพาะสินค้าดังกล่าว

 1. คลิก แก้ไขสินค้า
  ปุ่มแก้ไขสินค้าหลายรายการ

เลือกคุณสมบัติสินค้าเพื่อแก้ไขหลายรายการ

หน้าเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวจะแสดงสินค้าที่คุณเลือก รวมถึงคุณสมบัติบางประการของสินค้าที่แก้ไขได้ในตาราง

คอลัมน์แต่ละคอลัมน์ในตารางจะแสดงคุณสมบัติของสินค้า ส่วนแถวแต่ละแถวในตารางจะแสดงสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าที่เลือก

บริเวณที่ระบุว่ากำลังแก้ไขช่องเหล่านี้จะแสดงรายการคุณสมบัติสินค้าที่คุณกำลังแก้ไขอยู่

เพิ่มคุณสมบัติ

ขั้นตอน:

 1. คลิกเพิ่มช่อง แล้วรายการคุณสมบัติที่แก้ไขได้จะปรากฏขึ้น

 2. คลิกคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อเพิ่มไปยังตารางสำหรับการแก้ไข

 3. หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติหลายรายการ ให้ดำเนินการตามข้างต้นซ้ำ

ลบคุณสมบัติ

คลิก x ที่อยู่ถัดจากคุณสมบัติสินค้าเพื่อสิ้นสุดแก้ไขคุณสมบัติดังกล่าว

แก้ไขคุณสมบัติสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

เมื่อคุณเลือกคุณสมบัติทั้งหมดที่ต้องการแก้ไข คุณสามารถคลิกช่องภายในตารางเพื่อพิมพ์ข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ได้

ขั้นตอน:

 1. คลิกและพิมพ์ภายในช่องตารางเพื่อแก้ไขคุณสมบัติ (คอลัมน์) ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าดังกล่าว (แถว) คุณสามารถแก้ไขสินค้าและคุณสมบัติได้มากเท่าที่ต้องการ

 2. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงสินค้าทั้งหมดที่คุณทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการ

ทางลัดในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการ

ใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อแก้ไขและไปสู่คุณลักษณะต่างๆในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการอย่างรวดเร็ว:

 • การย้ายระหว่างเซลล์ คลิกเลือกเซลล์ในตาราง จากนั้นกดปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ที่แก้ไขได้ซึ่งถัดไปในทิศทางนั้นๆ
 • เลือกหลายเซลล์โดยใช้เมาส์ กดปุ่ม Alt ในคอมพิวเตอร์หรือปุ่ม command ใน Mac ค้างไว้แล้วคลิกเซลล์อื่นเพื่อเลือกหลายเซลล์ โดยเซลล์ที่คุณเลือกไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน
 • เลือกหลายเซลล์ที่อยู่ติดกันโดยใช้เมาส์ คลิกเลือกเซลล์ จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วคลิกเซลล์อื่นในคอลัมน์เดียวกันเพื่อเลือกเซลล์ทั้งหมดตั้งแต่เซลล์ที่เลือกจนถึงเซลล์แรกที่เลือกไว้
 • เลือกหลายเซลล์โดยใช้คีย์บอร์ด คลิกเลือกเซลล์ จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วกดปุ่มลูกศรขึ้นลงไปมาเพื่อเลือกหลายเซลล์ในแถวบนหรือล่างของเซลล์ที่เลือกไว้
 • แก้ไขหลายเซลล์ เมื่อคุณเลือกหลายเซลล์ในตาราง คุณสามารถแก้ไขเซลล์ทั้งหมดที่เลือกไว้ได้ในครั้งเดียว และสามารถทำเช่นนี้ได้กับการพิมพ์ข้อความและตัวเลข การคลิกช่องทำเครื่องหมาย และการใช้เมนูดรอปดาวน์ในช่องที่เลือกไว้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี