เข้าสู่ระบบแอป Shopify โดยใช้ไบโอเมตริก

คุณสามารถตั้งค่าไบโอเมตริกเพื่อเข้าสู่ระบบแอป Shopify ได้ เมื่อใช้ไบโอเมตริก คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วด้วยการสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือเพื่อจัดการร้านค้า Shopify ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลร้านค้าของคุณปลอดภัย

แอป Shopify จะไม่จัดเก็บไบโอเมตริกของคุณ แต่จะใช้การตั้งค่าไบโอเมตริกส์ที่กําหนดค่าไว้แล้วบนอุปกรณ์มือถือของคุณ

หากคุณประสบปัญหาในการยืนยันตัวตนไบโอเมตริก คุณยังคงสามารถเข้าสู่ระบบร้านค้าของคุณได้โดยไม่ต้องใช้ไบโอเมตริก เมื่อได้รับแจ้งให้ปลดล็อกโดยใช้ไบโอเมตริก ให้คลิกใช้การเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน

ตั้งค่าไบโอเมตริกในแอป Shopify

หากคุณไม่ได้ตั้งค่าไบโอเมตริกบนอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าก่อน อุปกรณ์มือถือแต่ละเครื่องแตกต่างกัน ดังนั้นคุณจะต้องตรวจสอบการตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อตั้งค่าไบโอเมตริก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี